Románok miatt kell megerősíteni Erdély határát

2014.06.06. 21:19

A magyar hadsereg helyett tömegével választják a dezertálást a román regruták • Buda helyett Rákoson lesz az 1920-as budapesti olimpia stadionja • Harminc áldozata van az emberi mivoltából kivetkőzött gyermekrontó tanítónak. Esti Ujság, 1914, junius 6.

Román katonaszökevények

Az erdélyi határ megerősítése

Olyan jelenség ütötte fel a fejét hadseregünkben, amely alkalmas a legsulyosabb aggodalmak felkeltésére. Hétszár fegyvergyakorlatra behívott román nemzetiségű tartalékos közül mindösszesen 78 vonult be a 61-ik gyalogezredhez. A hatszáz tartalékos közül több mint ötszáz ugyanis kivándorolt és külföldön tartózkodik, ily módon kivonták magukat a védkötelezettség alól.

Jellemző erre a Temesvárról és környékéről besorozott gyalogezredre az a körülmény, hogy itt oly kivándorlókról van szó, akik nem Amerikába mentek.

A katonaszökevények legnagyobb részét inkább a román határon tul kell keresni.

Ezek a kellemetlen hírek hozzájárultak ahhoz, hogy a legutóbbi delegációs tanácskozások idején többen kívánták az erdélyi határ megerősítését.

Rákoson lesz a Stadion

Magyarországnak el kell készülnie az 1920-as olimpiád megrendezéséhez, nemcsak sportszempontból, hanem anyagi dolgokban is. Mindenekelőtt a stadionnal kell rendbejönni. A főtárgyalásokat igyekeznek titokban tartani, mert a stadion helyének megválasztását nagyarányu telekspekuláció követheti nyomon, amit nem akarhat a főváros elősegíteni.

Annyit mégis elárulhatunk már, hogy a tervbe vett első helyett, Budán, a Drasche-féle téglagyár helyét, elejtették. Az első tervezet szerint itt, a téglagyár telkén akarták felépíteni a hatalmas stadiont, aminek városfejlesztési célja lett volna. De aggályok merültek fel a talaj szilárdsága szempontjából.

Az uj terv most a rákosi repülőtérre helyezi, a Fehér-út mellé a stadiont. Ez a hely minden tekintetben megfelelne. hogy itt lehessen a stadion, most folynak ekörül a tárgyalások.

Gyermekrontó tanító

Harminc áldozata van

Zentának kínos szenzációja van. Egy fiatal néptanító hónapokon át visszaélt a reábízott gyermekek védtelenségével és bűnös vágyai áldozatává tette őket. Abban az iskolában, ahol az emberi formájából kivetkőzött fiatalember tanított, egy esztendő óta egyik gyermek a másik után betegedett meg. A kórházba került kisfiuk bajára nemigen jöttek rá az orvosok, mert a gyermekek rendszeresen félrevezették szüleiket és a doktorokat.

Nem merték bevallani a velük történt dolgokat, mert a tanító a legválogatottabb fenyegetésekkel kényszerítette őket hallgatásra.

Végre, néhány héttel ezelőtt, az egyik tanítvány apja utánajárt a dolognak és csaknem teljes bizonyossággal kiderítette a tanító üzelmeit. Jelentést tett a csendőrségen, ahol megindították a nyomozást.

A tanító jó családból származik és a rokonsága azon fáradozik, hogy megmentse a fegyháztól és a börtön helyett tébolydába juttassák. A törvényszék elrendelte a tanító megfigyelését és egészen valószínű, hogy a beteg ember a rokonság protekciója nélkül is tébolydába kerül.