Minden beszélgetést lehallgat a drótnélküli telefon

2014.06.12. 18:40

Marconi forradalmi találmánya, a drótnélküli telefon • Galíciai hadgyakorlattal fejleszti honvédségünk a hegyvidéki harcmodort • A felvidéken nyaraló bolgár király megbocsátott katonaszökevény alattvalójának • Dzsentrimodor a szociális intézményben: a tisztviselő fiatalur elkártyázta a reábízott tízezer koronát. Esti Ujság, 1914, junius 12.

A drótnélküli telefon

Marconinak sikerült a tengerparton álló házából a berlini Siemens-művekkel drótnélküli telefonon beszélni. Marconi reméli, hogy Londonból állandó összeköttetést tud létesíteni a Spitheadbn lévő hadihajókkal.

A drótnélküli telefonnal sikerült továbbá kihallgatnia olyan beszélgetéseket, amelyek a fent felsorolt irányokban levő telefonvezetékeken történtek.

A 600 mérföldnyi távolságból történt drótnélküli beszélgetés annyira sikerült, hogy a nagy részét megértették, néhány szó kivételével. Marconi kijelentette, hogy kísérletei meglepően sikerültek.

Hadgyakorlatok a Kárpátok alatt

Ferenc Ferdinánd parancsa

Az idén a Galíciában állomásozó csapatok záró hadgyakorlatait a Kárpátok éjszaki lejtőjén fogják megtartani és így hegyi gyakorlatok jellegével fognak ezek bírni. A galíciai síkságon állomásozó három hadtest hegyi gyakorlatát főleg azért rendelték el, hogy ezeket a síkságon való harcra begyakorolt csapatokat most a hegyvidéki harcviselésben is kiképezzék.

A bolgár király Losoncon

Ferdinánd bolgár király Budapest felől Losoncra érkezett. A városban futótűzként terjedt el a király érkezésének a híre s a délelőtti gyorsvonatnál ezrekre menő közönség várta az uralkodót. A király észrevette a tömegben alattvalóit, a Losoncon tartozkodó bolgár kertészeket, akikkel fesztelen beszélgetésbe kezdett.

Az egyik bolgár kertész, Todorovics Mihály, térdre rogyott a király előtt és zokogva kért kegyelmet. Kiderült, hogy Todorovics a második háboru alatt megszökött a csatatérről. Most haza szeretne menni, de fél, mert mint katonaszökevényre, sulyos büntetés vár rá.

A király megkérdezte, hogy miért szökött meg, mire Todorovics elmondotta, hogy öt testvére esett el az első háboruban, ami nagyon elkeserítette, mert most már attól kellett tartania, hogy ha ő is elesik, családja férfitámasz nélkül marad.

A király intett titkárának, felíratta vele az adatokat és biztosította Todorovicsot jóindulatáról. A király ezután a közönség éljenzéseit meghajolva megköszönte, kocsira ült, majd Murányaljára utazott, ahol több hetet szándékozik eltölteni.

Az elkártyázott tízezer korona

Három nap óta nagy a szenzáció az egyik budapesti szociális természetű intézmény hivatalaiban. Az elmult vasárnap a hivatalfőnök vizsgálat közben rájött az egyik tisztviselő sulyos bűnére. Kiderült, hogy a fogalmazói kar egyik tagja a bírói átalány-alapból, amelyet kezelt, körülbelül tízezer koronát elsikkasztott.

Természetesen nyomban felelősségre vonták a megtévedt fiatalembert s megindították ellene a fegyelmi eljárást és csak ennek végeztével döntenek arról, vajjon büntető utra terelik-e a dolgot. A bűnös tisztviselőt egyelőre bizonytalan ideig szabadságolták.

A jó családból származó tisztviselőt a játékszenvedelem vitte a lejtőre s a nagy összeget, hír szerint, kártyán verte el rövid idő alatt.