A színesbőrű nő is lehet szép

2014.10.22. 20:22

A hősi halál nem szomoru, hanem szép • Engedjék át az üres lakásokat a Vörös Keresztnek • Megölte fiát az iszákos apa • Egy színesbőrű nő is lehet szépséges. 100 éves hírek.

Hősi halál

PN1

Írta: Bródy Miksa

Jövő századokban, amikor elmosódtak már az évszámok a sírok keresztjein, boldogan felcsillanó szemek fogják olvasni azokat a veszteségtáblázatokat, melyeket ma szánakozóan futunk végig. Az uj generációk számára a hősök halálának listája a legszebb olvasmány lesz, melyet szomorúság és bánatosság nélkül fognak végigélvezni. És már ma is, amikor egy-egy kedves barátunk elestéről hallunk, — szivünkbe üt a megdöbbenés, — de mintha hamar megvigasztalódnánk az érzésben, hogy ebben a hősies halálban nem volt gyászosság, panaszkodás, feljajdulás, — ez a halál betegség nélkül való volt, egyszerű, harmonikus és szép. Ez a halál nem szomorú. Tovább... (Pesti Napló)

Kérés a háztulajdonosokhoz

ph1

A Vörös Kereszt Egylet kéri azokat a ház tulajdonosokat, akiknek házaiban üres lakás van s ezt egyelőre ugy sem adhatnák ki, engedjék át a Vörös Kereszt Egyletnek részint lábbadozó-otthon létesítése céljából, részint orvosi ambulancia céljaira. Ez utóbbira klubok helyiségei is alkalmasak, mert napjában csak egy-két órára vennék igénybe. A Vörös Kereszt lábbadozó sebesülteket elhelyező bizottsága: Andrássy-ut 8. Telefon 128—44. Tovább... (Pesti Hírlap) 

Megölte a fiát

npsz1

Éberhardt Jakab budafoki földmives két disznót vásárolt 100 koronáért, azzal a kikötéssel, hogy a vételárat egy hónap alatt lefizeti. Ha ezt nem tenné, joga volt az eladónak a sertéseket tőle visszavenni. Az egy hónap elteltével mindössze csak 10 koronát fizetett, ugy hogy az eladó a két disznót tőle visszavette. Másnap fia, ifj. Éberhardt Jakab szemrehányásokat tett neki, hogy egész keresetét elissza és ezért nem tudta a sertések árát kifizetni. Szóváltás közben a fiu elnevezte apját rablónak. Az apa erre egy bögrét vágott a fíu fejéhez, majd tányérokat kezdett felé dobálni. A íiu atyját belevágta az ágyba. Dulakodás közben az apa fölugrott, fölkapott egy hosszu konyhakést és azt kétszer egymásután markolatig beledöfte fiába. Ifj. Éberhardt Jakab nyomban kiszenvedett. Tovább... (Népszava) 

A szép nő

tolnai

Általános az a vélemény, hogy igazán, minden tekintetben szép nő csak a fehérek között található. Természetesen, ha ezt fehér ember hangoztatja, mindig sok benne az elfogultság, mert épen az izlés az, amelyre nézve nem lehetnek általános érvényű szabályok. Amit például mi a nőben szépnek tartunk, bőrének puhasága és fehérsége, épen az a szines bőrüeknek a legvisszatetszőbb. De még a mi szépérzékünk sem tagadhatja le, hogy a szinesbőrü emberek közölt is akadnak a női szépségnek gyönyörű példái. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.