Álsebesült koldusok erőszakoskodnak az utcán

2014.10.29. 17:09

Maximális büntetést kaptak a sarajevói orgyilkosok • Milliók gyülekeznek Varsó alatt, itt lesz a keleti háború döntő csatája • Álsebesült koldusok erőszakoskodnak a részvét garasaiért. 100 éves hírek.

Ítélet a sarajevói hazaárulók bűnpörében

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Öt vádlottat halálra ítéltek. Princip, Cabrinovics és Grabez husz évi fegyházat kaptak.

Október 28-án, pontosan négy hónapra a sarajevói gyalázatos gyilkosság után, hozta meg ítéletét a sarajevói tartományi törvényszék Princip Gavrilónak s társainak hazaárulási és orgyilkossági bünpörében. A megtorlás igazságos napja fölkelt a gyilkosok feje fölött s azok, akik a gyűlölködő, orvul meglapuló Szerbia pénzén és felbujtására ráemelték kezüket Ferenc Ferdinándra és hitvesére, immár a bitó árnyékában állnak megrokkanva vagy a nyirkos fegyház mélyén lesik, kinyilik-e még valaha börtönük rozsdás ajtaja.

A biróság a törvény megengedte legmagasabb büntetéssel sújtotta a gonosztevőket, Princip, Cabrinovics és Grabez, minthogy a bűntett elkövetésekor még nem voltak húszévesek, a törvény kegyelméből életben maradnak és huszévi fegyház kinjaival vezekelnek a hazaárulásért. Ellenben az összeesküvők közül ötöt halállal sújtott a biróság.

A fegyházzal sújtott főbünösök minden év junius 28-án sötét magánzárkába kerülnek és ezen a napon kemény fekvőhelyen kell sinylödniök,

hogy elmerült lelkük és mulandó testük még jobban érezze a fejük fölött lassan tovaszálló évek keservét és kegyetlen ólomsulyát. Tovább... (Pesti Hírlap)

A milliók csatája északon

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

A Varsóért való harc mindegyre félelmetesebb arányokat ölt. Az oroszok irtózatos erőfeszítése mutatja a legvilágosabban, hogy itt, orosz földön, de főként a város falai alatt kell a döntő ütközetnek megtörténnie.

Napok óta véres harcok folynak Varsó körül és a Visztula mentén, ahol az oroszok támadásait több izben visszaverték a szövetséges hadak. Ámde a rettentő túlerőnek végre mégis sikerült pillanatnyilag fölülkerekedni, minek következtében a szövetséges csapatok kénytelenek voltak az előnyomuló ellenséges haderők elől kitérni és újból csoportosulni. Tovább... (Népszava)

Az álsebesült

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Akadnak leleményes koldusok, akik a haza körül szerzett álérdemeiket akarják egy-két garasra felváltani. Budapesten is egy-kettő tünt fel e sehonnaiak közül, vidéken azonban gyakoribbak. Könnyen felismerhetők. A katonai felszerelésük többnyire — csak egy sipka, vagy valamely ószeresboltból előkerült molyette köpeny. Jellegzetes ismertetőjelük pedig, hogy általában tolakodók, a részvétet és adományokat nem várják ki, hanem kierőszakolják. Tovább a Tolnai Világlapjára.

Posta a katonákról

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson a képre!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Kérjek olvasóinkat, szíveskedjenek felvilágosításaikat közvetlenül a kérdezökhöz intézni.

(...) 853. Varga Imre az 5. gyalogezred tizedese, augusztus 12-ike óta nem ad hirt magáról. Tudósítást kér Bikfalvy József adótárnok, Belényes.

854. Blága Demeter a 32. honvéd-gyalogezred 48. menetzászlóalj 4. század 1. szakaszának vitéze, Przemyslből irt utoljára. Értesitést kér felesége Blága Demeterné, Ipp, Szilágymegye.

855. Vilukár János az 5. honvéd-gyalogezred 9. század 4. szakaszának vitéze, augusztus 26-ika óta nem jött tőle értesítés. Tudósítást kér Vilukár Jánosné, Poklostelek.

856. Fiam, Nagy László a 39. gyalog-ezred 8. századának munkaosztagában szolgál, több hét óta nem ad hirt magáról. Értesítést kér Nagy Károly, Poklostelek.

857. Vacho János a 6. huszárezred 1. századának vitéze, augusztus óta nem ad életjelt magáról. Értesítést kér Adler Gyula, Vác, Hattyu-utca 36. (...)

Tovább a Pesti Naplóra.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.