Mi gyűlöletben együtt égünk, egyetlenegy az ellenségünk

2014.10.30. 18:01

Mi gyűlöletben együtt égünk, egyetlenegy az ellenségünk: az angol” — ezt énekli egész Németország • Az angol zúdította a földtekére ezt az egész háborút, nem kérdéses • Rommá lőtt utczák a németek által elfoglalt Antwerpenből • Élettársa kényszerítette ledér életmódra a 15 éves leányt. 100 éves hírek.

A gyűlölet éneke Anglia ellen

Egész Németországban csak ezt a verset szavalgatják mostan, ugy hogy valósággal a kor lelkének rajzát jelenti a költemény, melyet Bródy Miksa kitűnő fordításában itt közlünk:

„Gyűlöld az angolt!”

Mit nékünk francia s orosz!
Nem oszt e kettő s nem szoroz.
Nem szeretjük őket, nem gyűlöljük őket,
Békülhetünk a harc után.
A gyűlöletünk egy csupán;
Mi gyűlöletben együtt égünk.
Egyetlen egy az ellenségünk:
Az angol.

(...) Tovább a Pesti Naplóra.

Mikor a zsilipek megnyílnak

Szerencsének nevezi a bajor trónörökös a hadseregéhez intézett legújabb parancsában azt, hogy a bajorok frontja előtt angolok is állnak. Milyen lángoló gyűlölet árad ebből a hadseregparancsból, gyűlölete az angolnak minden más ellenség fölött. Az angol dolgozott évek óta azon, hogy Németországot az ellenségek gyűrűjével zárja körül és megfojtsa. Az angol zúdította a földtekére ezt az elképzelhetetlenül irtózatos háborút. „Most végre az a szerencse ér benneteket, — irja katonáinak a bajor trónörökös — hogy angolok is állnak harcéleink előtt. Rajta!” Tovább... (Pesti Hírlap)

Képek a németek által elfoglalt Antwerpenből

1. Egy rommá lőtt utcza. 2. A belga országház terme (kívülről az épület csak kevéssé sérült meg). 3. Az elmenekült lakosság visszatér. 4. Német matróz segít a belga lányoknak. Tovább a Vasárnapi Ujságra.

Szerelem, munkanélküliség, nyomor, bün

Ezek az állomásai a következő történetnek: N. András cipészsegéd S. Erzsi nevű 15 éves cselédleánnyal összebarátkozott és a leány kérésére ott hagyta szolgálati helyét és közös háztartásban élt kedvesével. Egy ideig N. András ellátásáról megfelelő módon gondoskodott.

Azonban elvesztette állását, mire nyomorba jutott és ekkor a leánnyal tartatta el magát. Ütlegekkel és fenyegetésekkel kényszeritette, hogy ledér életmódra adja magá és az igy szerzett pénzt vele megossza. A leány végre megundorodott ettől az élettől és otthagyva kedvesét, följelentést tett ellene. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.