Félálomban dolgoznak a villamosvezetők

2014.11.10. 20:06

Minden eddigi sikert túlszárnyaló diadalunk Szerbiában • Tragédia lett a tábori kártyázásból • Félálomban dolgoznak a villamosvezetők • A haderők állása a nyugati harctéren. 100 éves hírek.

Szerbia végnapjai

ph - Copy

A déli harctérről kiadott legújabb hivatalos jelentés a Szerbia ellen viselt háborúnk minden eddigi sikerét túlszárnyaló diadalunkról ad számot. Egy 120.000 emberből állott szerb haderőt háromnapos csata után sikerült összes hadállásaiból kivernünk és Valjevo irányában visszavonulásra kényszeritenünk.

El kell ismernünk ez ellenségünkről, hogy hazáját vad fanatizmussal védi, hogy halálmegvetéssel tud harcolni s támadását vagy védekezését ezerféle fortélylyal erősiti. A mi katonáink vitézségét és győzelmeink nagyságát tehát növelik ellenségünknek e tulajdonságai és a terepviszonyok, a különleges nehézségek, amelyekkel csapatainknak odalenn meg kell küzdeniök. Tovább... (Pesti Hírlap)

Tragédia a táborban

pn - Copy

Ostoba véletlen vett el egy életet s utána veszett egy másik is, amely ennek a véletlennek eszköze volt. A színhely a déli harctér egyik tábora. Itt harcolt a szerbekkel H. gyalogezredbeli hadnagy. A bátorságán kívül egy rossz szenvedélvt is vitt magával a háboruba: a kártyázást. Amikor a harci szünetek megengedték, mindig a kártyát verte s a lövészárokban is játszott.

A háborúban nehéz pénzt költeni, de a hadnagy megtalálta a módját a kártyáin keresztül. Elveszítette a pénzét s kölcsön kért a kapitányától. R. kapitány adott neki. Azután újból játszott, elveszítette a pénzt és megint a kapitányhoz fordult. A kapitány adott neki, de most már nem állhatta szó nélkül a dolgot. Tréfás haraggal megfenyegette:

Ha még egyszer kérsz, lelőlek

— mondta s a revolverét a hadnagynak irányította, csak ugy kedélyes kiséretképen a fenyegetésnek. Ebben a pillanatban elsült a revolver. A tréfából véres komolyság lett A hadnagy szivébe fúródott a golyó. Szótlanul rogyott össze és amikor a kapitány rémülten vetette reá magát, már halott volt.

A kapitányt rettenetesen lesújtotta a szerencsétlenség s most már a maga életét is oda kínálta a halálnak. Egyre a legexponáltabb helyekre állott ki s hiába volt minden figyelmeztetés, nem hallgatott senkire. Tegnap azután egy gránát-volltreffert kapott a hasába. Darabonkint szedték össze s a fejét meg sem találták. Tovább... (Pesti Napló)

Nem akarunk a villamoson aludni!

npsz - Copy

A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság alkalmazottaitól, sok aláírással kaptuk a következő panaszos levelet:

Tekintetes szerkesztő ur, legyen szíves a lapjában foglalkozni már egyszer a mi keserves helyzetünkkel is. Vegyen már valaki egyszer a pártfogásába bennünket is. Ugy érezzük, hogy nem birjuk tovább. Amióta háboru van, mink, a Társaság kocsivezetői és kalauzai rettenetesen bent vagyunk az igában. Mink, kocsivezetők, alszunk a kocsin azalatt a rövid idő alatt, amig a megállóhelyen áll a kocsi és az utasok fölszállanak. Minden nap 15 óra hosszat lenni a kocsin nagyon sok. És huszonöt-harminc nap is elmúlik, harmincöt is, hogy nincs pihenőnk. Még az állatnál is rosszabb helyzetben vagyunk, mert annak legalább éjjel van pihenője, de nekünk se éjjelünk, se nappalunk. Tovább... (Népszava)

Az ellenséges haderők állása a nyugati harctéren

tnvl - Copy

Ostendétől délkeletnek, végig a belga határ mentén, Reims és Verdun várakig előretolt pozíciókban állnak a németek, le egészen Svájc határáig, ahol Belfort várát is ostromolják. Velük szemben az egyesült angol-belga-francia hadsereg végső erőfeszítéssel védi a több száz kilométer hosszu frontot. Tovább a Tolnai Világlapjára.