120000 magyart zártak körül az oroszok

2014.11.12. 18:47

Megint körülzárták az oroszok a Przemysli erődrendszert • Mattot adunk a muszkának, éppugy, mint a sakktáblán • Ferenc József magánvagyonából 5 millió koronát jegyzett a hadikölcsönből • Revolverrel állt bosszut az elbocsátott lakatossegéd. 100 éves hírek.

Przemysl új ostrom előtt

Przemysl ismét körül van zárva — jelenti ma az osztrák-magyar vezérkar. Przemysl alól is el kellett vonulnunk. Közép-Galiciának bizonyos részeit önként ürítettük ki, hangsúlyozza a mai hivatalos jelentés is. Emlékezhetünk még, hogy a Przemysl felmentésére első ízben elindult seregünknek, továbbá más galíciai haderőnknek, sőt a távolabb álló egyesült német—magyar-osztrák seregeknek Lengyelországban történt puszta felállása után is mily rohanvást vonultak vissza az oroszok Przemysl alól.

Przemysl uj körülzárását is ebből a tisztán katonai szempontból kell megitélni s akkor semmiképen sem lesz nyugtalanító a vezérkari jelentésnek az a passzusa, amely arról ad számot, hogy az oroszok Rzeszovon át és Liszko környékén előrenyomulták. Nyugat-Galíciában álló nagy haderőnk, melynek zöme az oroszokra legfélelmetesebb magyar katonaságból áll, hihetőleg nemcsak hogy meg fogja akadályozni az oroszok előnyomulását azon a vonalon túl, amelyen megállást parancsol nekik uj haditervünk, — hanem alkalmas pillanatban ismét elindulhat Przemysl felmentésére is, melynek huzamos ellenállása különben is biztosítva van. Tovább... (Pesti Hírlap)

A sebesültek játszanak

Sebesültek szórakozása az egyik budapesti hadikórházban. Résztvettek ők abban az igazi nagy sakkjátékban, a harcban, ahol igazi bástyák ellen törnek a harcosok. Most a sakktábla figuráival vívnak harcot ágyukban s örömmel mondja a győztes. Igy adunk mattot a muszka cárnak is. Tovább a Tolnai Világlapjára.

sakk
Fotó: Arcanum.hu

A király jegyzése

Bécsből táviratozzák, hogy őfelsége elrendelte, hogy magánvagyonából igen jelentékeny összegeket jegyezzenek ugy az osztrák, mint a magyar hadikölcsönre. Ő felsége rendelete folytán az ő császári és apostoli királyi felsége magán és családi alapjainak vezérigazgatósága ötmillió koronát jegyzett a hadikölcsönből.

A legelső magyar ember példája mindenesetre lelkesítőleg fog hatni országszerte s csak fokozni fogja azt az áldozatkészséget és érdeklődést, amelylyel már eddig is mindenki részt óhajtott venni a kölcsönben és amely remélhetőleg meg fogja mozdítani és az ország közgazdasági és a hadviselés sikere érdekében a hadikölcsön jegyzésére fogja igénybe venni azokat a jelentékeny öszszegü milliókat, amelyeket egyesek a háború kitörése óta indokolatlan és túlzott óvatosságból kamatozatlanul maguknál tartanak. Tovább... (Pesti Napló)

Elbocsátották a munkából

Legény János lakatossegédet, aki a budapesti Közúti vasútnál dolgozott. Az elbocsátás oka az volt, hogy három napig engedély nélkül elmaradt. A munkás felesége is bement a központi irodába, hogy férje visszafogadását kérje, de eredménytelenül. Legény erre elkeseredésében revolverrel támadt Kovácsovics Lajos irodatisztre, akit elbocsátásáért okolt. A fegyver csütörtököt mondott, Kovácsovics menekülni akart, de elbukott, erre Legény a revolver agyával fejbeverte ugy, hogy súlyos sérüléseket okozott. A bíróság szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt három évi fegyházra ítélte. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.