Idomított kutya a lövészárokban

2014.11.14. 16:09

A Nigger ágyúnaszád elsülyedése • Varieté és az ellenségek barátkozása a lövészárokban • Házasságot igért a baka a jóságos hercegnőnek. 100 éves hírek.

A Nigger ágyúnaszád elsülyedése

A Nigger nevü brit ágyúnaszád elsülyedésével kapcsolatban jelentik: A Nigger épen Deal előtt horgonyon volt, mikor a német támadás történt, a kapitány megparancsolta a vízhatlan résredőnyök lebocsátását. Közvetlenül utána a torpedó találta Niggert. A hajó fedélzetén történt robbanást a parton észrevették. Az ágyúnaszád husz perc alatt elsülyedt. Tovább... (Pesti Hírlap)

Varieté a lövészárokban

A Corriere della Sera érdekes részleteket ír arról, hogy a franciák mint élnek a lövészárkokban. Egy tiszt irja, hogy katonái a sáncok között fürdőtermet rendeztek be, minden modern kényelemmel. Minden reggel az egész század meleg zuhanyt vehet. A tábornokok mind odajöttek a nagy kényelem megcsodálására. Van ott borbélyműhely, sőt egy kis varietészínház is, amelyben egy artista katona tart előadást idomított kutyával.

Az ellenség sáncai között egy nyul tünt föl, amelyet mindkét oldalról lövéssel fogadtak.

Most azután az elejtett vadért kezdődhetett volna a harc, de a német lövészárokból átkiáltottak: dohányt, dohányt! A lövést abbahagyták. Egy francia elhozta a nyulat és annak helyére egy csomag dohányt tett, amelyet azután egy német vitt el. Egy pillanattal később azonban már senki sem dughatta fejét a lövészárok széle fölé. Néha időtöltésül célllövést rendeznek. Egy francia a puskacsövön magasra emeli a sapkáját és erre azután az ellenséges árokból szabályosan lőni kezdenek. Ha a golyó találja a sapkát, akkor a franciák jelzik ezt ásóval vagy kapával. Hogy éjjel támadásoktól védve legyenek, konzervdobozokat szórnak a földre, amelyek minden lépésre zörögnek. Tovább... (Népszava)

A baka és a hercegnő

A német csapatszállitások alkalmával a kamenzi vasutállomáson nagyon csinos ifjú asszony kínálgatta étellel, itallal és szivarokkal a harctérre vonuló katonákat. Sem vöröskeresztes karszalag, sem egyéb jelvény nem volt rajta és csak a helység lakói s az állomás hivatalnokai tudták róla, hogy a kamenzi kastély úrnője, Frigyes Vilmos porosz herceg felesége. A bakák hálás köszönettel tekintettek a kedves urinőre, és egyikük, amikor a vonat megindult, ezzel a jóakaratú biztatással veregette meg az ifjú hölgy vállat:

Kisasszony, legyen csak nyugodt, ha visszatérünk, elveszem feleségül!

Tovább a Pesti Naplóra.