Belehalt hajnali kalandjába a mulatós ügyvédúr

2014.11.15. 19:16

Kihirdették a szent háborút az összes mohamedán területen • Az uzsora karjai között vergődik a főváros • Belehalt a véletlen családi tragédiába a mulatós ügyvédúr • Katonai légballon és lovas mentőkocsi harcztéri fölvételeniken. 100 éves hírek.

A szent háború proklamálása az összes mohamedán területeken

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Pénteken az összes mecsetekben felolvasták a kilátásba helyezett fetvát és proklamálták a szent háborút az Izlam összes ellenségei ellen. A szultán-kalifának a szent háborút hirdető proklamációja, amely nagy történeti eseményt tartalmaz, óriási szenzációt idéz elő és az összes körökben élénken és oly értelemben magyarázzák, hogy ez a proklamáció a világ összes muzulmán népeinél hatalmas visszhangra fog találni és nagy befolyással lesz a háború további folyamára.

Tegnap a sejk-ül-izlam palotájában, Sztambulban, ülést tartott a lelkészek tanácsa, melyen Enver pasa és Talaat bej belügyminiszter is részt vett. Ezen az ülésen fontos határozatokat hoztak a szent háborúnak lelkészhirnökök utján való hirdetéséről.

A lapok kiemelik a császári manifesztumnak és a fetvának nagy jelentőségét a szent háborúra vagy a csihádra és megállapítják, hogy mától kezdve minden muzulmán, aki fegyvert tud fogni, sőt az asszonyok is, harcolni tartoznak azok ellen a hatalmak ellen, amelyeket a kalifa az izlám ellenségeinek nyilvánított. A háború ilyen körülmények között nemcsak minden töröknek, hanem a föld mind a háromszáz millió muzulmánjának is kötelességévé válik. Tovább... (Pesti Hírlap)

Séta a bőség palotájában

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Holnap vasárnap lesz; elmentem tehát ma, szombaton, a vásárcsarnokba, hogy az ünneprevalót bevásároljam. Akármilyen komoly, időkben élünk is, különböztessük meg a vasárnapot azzal, hogy kerüljön asztalunkra jobb falat is és egy szál őszirózsa. Egy libára esett a választásom. Nem volt nagy, de kicsi sem. Frissnek látszott. Nagyon udvarias hangon megkérdeztem, mi az ára.

Tizenhat korona! — hangzott az erélyes válasz.

Kísérleteztem még a borjúhúsnál, a halaknál, az almánál, a gesztenyénél, de mindenütt olyan választ kaptam,, hogy lelkiismeretlenségnek hittem, hogy ennyi áruért ekkora összeget fizessek. Hogy lehetséges ez? Roskadozott ott minden a nagy mennyiség alatt. Mi verhette föl hát oly szörnyen az árakat, hogy a háziasszonyok jóformán üres kézzel kénytelenek haza térni?

Tudja mindenki, hogy a főváros piaca ma az uzsora karjai között vergődik és ez az uzsora, mint valami szabadjára eresztett utcai személy, féktelenül garázdálkodik. Kinek a bűne ez? Kinek a bűne az, hogy a bőség palotájában az élelmiszerek dus tárháza pompázik, de minden élelmiszer kényeskedve ezt sipitja:

Én nagyon drága vagyok ám, csak milliomosok nyúlhatnak hozzám!

Tovább... (Pesti Napló)

A mulatság vége

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

 Kézdivásárhelyről jelentik, hogy megrenditő szerencsétlenség történt pénteken Márk Károly nyugalmazott miniszteri tanácsos házában. Márk unokahugának dr. Sándor Artúr kézdivásárhelyi ügyvéd udvarolt,

 akit mulatós embernek ismernek városszerte.

 Márk csak azzal a föltétellel igérte oda unokahuga kezét, ha az ügyvéd fölhagy könnyelmű életmódjával. A péntekre virradó éjszakát megint átdorbézolta az ügyvéd és hajnaltájban, mámoros fejjel ment a miniszteri tanácsos lakására. Bocsánatot akart kérni a leánytól, hogy újra megszegte szavát.

Az ittas ügyvéd betörte az udvar felőli ajtót, mire Márk arra gondolva, hogy valaki rablótámadást akar elkövetni, revolverrel a kezében kinyitotta az ajtót. Az ügyvéd a következő pillanatban betörte Márk hálószobájának ajtaját is, mire a miniszteri tanácsos elsütötte revolverét. A golyó a sötétben eltalálta Sándor Artúrt, aki holtan rogyott össze. Amikor Márk fölgyújtotta a villanyt, rémülten ismerte föl a lelőtt emberben Sándor Artúrt. Tovább... (Népszava)

Az északi harcztérről

Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Olvasson bele a 100 évvel ezelőtti újságba az Arcanum archívumában - kattintson!
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei.

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.