Cigányzenészek járják a kórházakat

2014.11.24. 18:44

Németellenes jóslatokért imádkoznak a franciák • Győri banktisztviselő a magyar vitézségi rekorder • Cigányprímás muzsikál a hadikórházakban • A katonabandák trombitái szólnak ágyúdörgés mellé a bevonulásnál. 100 éves hírek.

Egy kis tévedés

Madame de Thébes, Páris világhírű öreg fecsegőnője, aki esztendőnként jóslataival szokta megremegtetni a babonásokat, egy aktuális jóslatot bocsátott ki a legutóbbi időkben. Természetes, hogy az igazmondás, vagy legalább is a tárgyilagosság nagyon távol áll ettől a jóslattól, amely kizáróan Madame Thébes németgyűlöletének hűséges visszhangja. A jósnő szerint ugyanis szeptember 11-től kezdve Németországgal a következő kedves dolgoknak kellett volna történni:

  • Szeptember 23. Egy nagy uralkodó halála.
  • Október 1. Lázadás Németországban.
  • Október 25. Vilmos császár halála.
  • Október 29. A franciák Németországban.
  • November 7. Győzelmi ünnep Frankfurtban, a háboru végén.

Az események nem igyekeztek igazolni Thébes asszony jóslatát. Eddig egészen mulatságos a dolog, a szomorú csupán az volt, hogy a francia hatóságok ezeket az ostobaságokat kiragasztatták a templomajtókra, hogy a hivők imádkozhassanak a kellemetlen kívánalmak beteljesedéséért. Tovább... (Népszava)

Vitézségi rekord. Ilyen is van?

Hiszen csak egyszerűen vitézkedni is nagy sor. Ha valaki egyetlenegy vitézségi érmet is mellére képes tűzni, az már akkora dolog, hogy méltán feléje fordul a figyelem. Hát még ha rekordot állit föl ilyen tekintetben! Nos, ez is megtörtént. Ofner Ferenc, a 21. vadászzászlóalj zászlósa még a háború elején az első osztályú ezüst vitézségi érmet kapta — olyan vitézül verekedett. Harc közben azonban megsebesült és kórházba kellett mennie.

Mikor itt meggyógyult, sietett a csatatérre, ahol megint derekasan viselte magát. De ez a hősiessége már olyan volt, hogy a király az arany vitézségi éremmel tüntette ki. Mikor ezt átadták neki, a parancsnok megjegyezte, hogy ő az első katona a monarkia hadseregében, aki ezt a két nagy kitüntetést kapta. A vitézségben tehát Ofner Ferenc tartja a rekordot. Ha nincs háború, Ofner banktisztviselő Győrött. Tovább... (Pesti Napló)

Cigányzene a hadikórházakban

Radics Béla, a népszerű cigányprímás, sorra rendezi a hangversenyeket a főváros hadikórházaiban a lábbadozó katonák szórakoztatására. Az első hangversenyt a Budapesti Pénzintézetek hadikórházában rendezte Auguszta főhercegnő jelenlétében, a másodikat a Pannónia-uti és a harmadikat a Révész-utcai hadikórházban. Az előbbiben Hültl tanár, az utóbbiban Dollinger tanár vezértörzsorvos mondott köszönetet a hangversenyért. Tovább... (Pesti Hírlap)

A katonabanda

Katonabanda a győzelmes sereg előtt, Kossak W. osztrák festő képe. Víziószerűen látszanak körülötte elmúlt századok osztrák-magyar katonái, amint lelkesülten és győzelemittasan nyomulnak előre. Ezredeinket a harcterekre is követtek a katonabandák és gondoskodnak arról, hogy a legénységet vidám és lelkesítő dalokkal derítsék fel. Sokszor megtörténik, hogy egy-egy elfoglalt városba való győzelmes bevonulás alkalmával ágyúdörgés között zengenek a katonabandisták trombitái. Tovább a Tolnai Világlapjára.

tv
Fotó: adtplus.arcanum.hu

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.