Betiltották a szánkózást az állami utakon

2014.12.16. 21:14

Szomorú hír: 13 nap után föladtuk Belgrádot • Veszélyben a kölni dóm és a Big Ben • A nyugati nagy harcokban is vitézkednek a magyar katonák • Tilos a ródlizás az állami utakon. 100 éves hírek.

Belgrádot föladtuk

ph1

A szerb harctérről a mai jelentés nem kevesebbet közöl annál, hogy a hadműveleti helyzet egyelőre Belgrád föladását is tanácsolta. December 2-ikától december 15-ikéig, mindössze tehát tizenhárom napig lengett ő felsége lobogója a belgrádi vár fokán. Hogy tizenhárom napi uralom után a szerb fővárost föl kellett adnunk, az erkölcsi szempontból föltétlenül fájdalmas esemény, épen olyan fájdalmas, mint aminő stratégiai szempontból az, hogy megelőzőleg több hetes szerbiai offenzívunkat is föl kellett adnunk az egész vonalon. Amit hónapok alatt előkészítettünk, az napok alatt veszett el, a föld, amit hetek alatt hódítottunk meg, órák alatt siklott ki lábaink alól. Tovább... (Pesti Hírlap)

Balgaság nagy épületek elpusztításáról panaszkodni

pn11

A „Times”-ben egy tüzér tiszt a következőket irja: Templomtornyok és általában magas épületek bombázása elkerülhetetlen. Balgaság nagy épületek elpusztításáról panaszkodni, legyenek azok városházak, templomok, vagy gyárak. Mi épp ugy bombázzuk ezeket, mint a németek. A tisztek mindkét részen megfigyelő célokra használják fel ezeket a magas épületeket. Most Franciaországban történik ez, később azonban a kölni dómmal is megeshetik. Inkább kerüljük el most a hangos panaszokat, semhogy később álszenteskedőknek látszassunk. Tovább... (Pesti Napló)

A hű szövetségesek

tvl

Valósággal szenzációszámba megy ez a kitűnő felvételünk. A német és az osztrák-magyar hadsereg vitéz katonái együtt láthatók rajta egy kisebb francia városban, melyet közös erővel foglaltak el. A mi vitéz katonáink a nyugati nagy harcokban is osztoznak dicső szövetségesünkkel a győzelemben. Megható igy együtt látni őket. Messze a hazától, hirt, dicsőséget szereznek a mi drága fiaink. Világot látnak és megtanítják a világot a magyar név tiszteletére. Büszkeségünk nekünk ők, a derék fiuk. Ki tudja honnan, a magyar haza melyik vidékéről vetődtek el francia földre? Tovább a Tolnai Világlapjára.

Tilos a ródlizás az állami utakon

npsz11

A kereskedelemügyi miniszter értesítette az államépitészeti hivatalt, hogy az állami közutaknak ródlizás céljaira való sportszerű igénybevételét eltiltotta, mert a ródlizás a közutaknak rendeltetésszerű használatát akadályozza és az azon való közlekedés biztosságát veszedelmezteti. A közutak kizárólag a közforgalom lebonyolítására szolgálnak, a ródli, bobsgleih stb. pedig sporteszközök lévén, közforgalmi eszközöknek nem tekinthetők. A miniszter utasította az utmestereket és utkaparókat, hogy amennyiben ily célból az állami közutak mégis igénybe vétetnének, az illetőket utrendöri kihágásért jelentsék föl. Tovább... (Népszava)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.