A nemzet lelki parazitáiról beszélt a miniszterelnök

2014.12.23. 19:02

Tisza István a nemzet háborús időkben megmutatkozó lelki életéről • Vitéz katonáink a sáros utakkal is megküzdenek a harctéren • Álszerkesztő csalt ki 1200 koronát Groszmann Samu kőbányai magánzótól • Karácsonyfa-ünnepély a sebesült katonáknak cigarettával és süteménnyel. 100 éves hírek.

Gróf Tisza a háboru hatásáról

Gróf Tisza István ma a régi képviselőház termében érdekes előadást tartott „A háboru hatásáról a nemzeti jellemre” cimen. A miniszterelnök előadásából a következő érdekes részleteket közöljük:

Mindnyájunknak csak azt kell s csak azt szabad érzeni. hogy az egész nemzet sorsa kockán forog, hogy lét és nemlét kérdése vettetett fel, hogy egy szebb, egy jobb, dicsőbb lét biztosításáért folyik a küzdelem, hogy ebben a küzdelemben életüket dobják áldozatul a nemzet százezrei s hogy azoknak kiontott vére hozzánk beszél, hozzánk intézi azt a felhívást, hogy méltók legyünk ő hozzájuk. (Taps.)

Vészhirek károgásában tetszelgő jólértesültség, a lelki üresség, amely annál jobban érzi magát, mentül nagyobb nihilizmussal beszélhet mások felől, amely annál különbnek, annál okosabbnak, annál csalhatatlanabbnak képzeli magát, minél jobban leszólja egyeseknek és a egész nemzetnek erőfeszitéseit: ez mindmegannyi a mai időkhöz és a magyar nemzethez nem méltó kórtünet, parazitája a nemzet lelki életének... Tovább a Pesti Naplóra.

A szerb harctérről

Egy katonai automobil elakadt a nagy sárban. Jelentést vittek automobilon az egyik csapat parancsnokának, de a gép útközben valósággal beledagadt a nagy sárba. Nagy fáradtsággal végre kiemelték az autót a sárból és más útra vitték át, hogy tovább haladhasson. Vitéz katonáink sokszor meneteltek ilyen sáros utakon, de lelkesedésükkel minden fáradtságot legyőztek. (Harctéri fényképészünk felvétele.) Tovább a Tolnai Világlapjára.

A „szerkesztő ur” üzletet csinált

A rendőrségen följelentést tett Groszmann Samu kőbányai magánzó és előadta, hogy a „Kőbányai Kaszinó-kávéház”-ban megismerkedett Farkas István nevű 28 éves állítólagos szerkesztővel, aki Kőbányán a Hölgy-utca 22. szám alatt „Kőbányai Hírek” cimü, időszakonként megjelenő lapot szerkesztett. Farkas hosszas rábeszéléssel kapacitálta Groszmann Samut, hogy társuljon vele az üzlethez, mert ő bizonyosan megkapja a. X. kerületi hadikórház élelmezését. Föl is mutatott Groszmann előtt egy elöljárósági írást, pecséttel és Szepesi elöljáró aláírásával. Groszmann belement az üzletbe, átadott az állítólagos szerkesztőnek 1200 koronát. Azután még apróbb összegeket csalt ki Groszmanntól és mikor ez végre megunta a folytonosan pénzt kéregető szerkesztőt, érdeklődött iránta az elöljáróságon. Itt kiderült, hogy Farkas István szerkesztőt nem ismerik és a nyugtát hamisították. Farkas akkor eltűnt. Tovább... (Népszava)

Karácsonyfa-ünnepély

A székesfővárosi Szent Margit közkórház, mely a háború kitörése óta állandóan nagy számú sebesültet gyógykezel, a katonák részére karácsonyfa-ünnepélyt rendez, dr Hisz Sándor orvos kezdeményezésére, akinek fáradozására nagyszámú cigaretta, sütemény, gyümölcs és emléktárgy gyűlt össze a sebesülteknek. A messze vidékről való sebesülteknek megható kedves emlék lesz az otthonuktól távol töltött szent este. Tovább... (Pesti Hírlap)

Mi ez?

Az Index és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében ön minden nap hozzáférhet a száz évvel korábbi napi- és hetilapokhoz. Ha szeretne többet tudni az együttműködésről és érdekli, hol találhat további első világháborús dokumentumokat, olvassa el korábbi cikkünket. Az Arcanum első világháborús oldalát itt találja.