Kerüljük az ünneprontó dorbézolást, mulatozást

2014.12.31. 15:58

Történelmi időket élünk, a szeszre szánt összeget fordítsuk jótékony célra • Szilveszteri premierek a Fővárosi Orfeumban • Győzedelmeskedik a pánturán eszme: a török nép szivében is élénken él a török-magyar testvériség tudata • Cigarettát küldjön a katonáknak, nem kell nekik a kézelőgomb. 100 éves hírek.

A háború Szilveszter-estéje

A következő fölhívást kaptuk:

Történelmi nagy időket élünk. Az uj esztendő beköszöntét ehhez méltón kell megünnepelnünk. Kerüljük ezúttal az ünneprontó dorbézolást és mulatozást! A szeszes italok a lelket megfosztják igazi erejétől és nemes hevülésétől, az erkölcsöt aláássák, az anyagi erőket kisebbítik. Aki a válságos órákban szeszes italt iszik, vét maga és hazája ellen! Most a józanság, a szeszes italoktól való teljes tartózkodás mindenkinek nemzeti, hazafias kötelessége! A borra, sörre, pezsgőre és egyéb szeszes italra szánt összeget adjuk a harctéren elesett hősök özvegyeinek, árváinak, a sebesülteknek vagy a katonák gyámolitás nélkül maradi hozzátartozóinak istápolására! Kulturemberekhez méltóan józan fejjel tekintsünk az uj esztendő elébe! — Az alkoholellenes egyesületek országos ligája. Tovább... (Népszava)

Fővárosi Orfeum

Szilveszter estéjén a Fővárosi Orfeumban két premier lesz. Ezen az estén keriil először szinre a német társulat felléptével Leon Stein és Edm. Eysler kedves és gyönyörű zenéjü egyfelvonásos operettje, a „Vera Violetta”. Waldmann igazgató oly fényesen állította ki ezt az operettet, hogy már maga a kiállítás is feltűnést fog kelteni. Ugyanekkor lesz az első előadása Móricz Zsigmond „Salamoni ítélet” cimü parasztkomédiájának, amelyben az Orfeum újonnan szerződtetett tagja, Molnár Aranka fog a közönségnek bemutatkozni.

A Turáni Társaságban

Érdekes előadást tartott dr Lakos Béla, a pápai ref. kollégium tanára, ki nemrégen érkezett haza kisázsiai útjáról. Paikert Alajos alelnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy abban az óriási harcban, melyet most vivunk, a testvér török nép az, ki egyedül sietett segítségünkre. Nagyrabecsülésünk jeléül kéri a megjelenteket, hogy fel-állással fejezzék ki mély és őszinte baráti érzelmünket a lovagias, bátor török nemzet iránt. dr Lakos kisázsiai utján mindenütt kellemesen tapasztalta, hogy az intelligencia a pánturán eszméktől teljesen át van hatva, mindenütt élénken él a török nép szivében a török-magyar testvériség tudata, még sokkal jobban, mint nálunk. Az előadást az előkelő és nagyszámú közönség nagy tetszéssel fogadta. Tovább... (Pesti Hírlap)

Mi kell a harctéren?

Egy kis tájékoztató

A közönség legnagyobb része még most sincs tisztában azzal, mi kell a harctéren a katonának. A karácsonyi csomagok közt is bőven akadt olyan, amelyben fölösleges dolgokat tartalmazott A közönség ugyanis örömet óhajtván szerezni a hazáért küzdő hozzátartozóinak, megfeledkezik arról, hogy a háborúban nagy értékváltozáson mentek át a dolgok a katonák szempontjából. Mig a békében a katonának is értékes ajándék a kézelő, az ízléses kézelőgomb, egy szép szivartárca, könyv, hangjegy, stb., addig a háborúban, a hadban álló katonának mindez értéktelen holmi, viszont megbecsülhetetlen kincs a szemében a cigaretta, a csokoládé, a cukor, stb.

A háború alatt a mi katonáink is megkedvelték a teát, amely nélkül valóban nehéz kibírni a telet Orosz-Lengyelországban. A közönség tehát nagyon jő cselekszik, ha jótékony adományai közt nem feledkezik meg a teáról és a cukorról sem. A hosszú téli éjszakákon petróleumra is nagy szükségük van katonáinknak. A különféle öngyújtó-készülékek is nagyon praktikus ajándékok a katonák számára.

A csokoládé olyan nagy tápértékü, hogy napokig is elélhet belőle az ember, minden más táplálék nélkül. Leghelyesebb, ha a közönség kis darabokra vagdalva és a táblákról az ezüstpapirt lefejtve küldi a csokóládét a harctéren küzdő katonáknak, mert igy nem kerül fáradságba, erőpazarlásba a táblák eltördelése és higiénikus, mert a katonák bizony nem mosakodhatnak minden étkezés előtt. A cigarettát is nagy örömmel fogadják a katonák, szeszes italokat: konyakot, rumot, likőrt stb. azonban a téli hónapokban nem tanácsos küldeni nekik, mert az alkohol elálmositja az embert s álomba merülve, könnyen megfagyhat. Tovább... (Pesti Napló)