Gál
8 °C
22 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Minden eddiginél kisebb exobolygót találtak

2008.04.16. 19:37
Az eddig felfedezett, Naprendszerünkön kívüli bolygól általában gázóriások. Az új módszerrel most felfedezett bolygó azonban szilárd, és tömege a Földének alig ötszöröse - jelentette a hírek.csillagászat.hu portál.

Az elmúlt néhány évben robbanásszerű fejlődésnek indult a más csillagok körül keringő bolygók kutatása: a folyamatosan fejlesztett műszereknek köszönhetően egyre kisebb tömegű planétákat találunk idegen naprendszerekben. Bár az igazi áttörésnek számító, Föld méretű bolygók detektálása még várat magára, az ún. szuper-Földek osztályából már sikerült felfedezni öt-hat példányt. Ebbe a kategóriába azokat a 10 földtömegnél kisebb tömegű planétákat sorolják, melyek az elméletek szerint szilárd felszínűek lehetnek. Ezen objektumok kimutatásához nincs mindig szükség közvetlen módszerre. Egy ugyanabban a rendszerben lévő, korábban már felfedezett bolygó csillag előtti átvonulásai során fellépő, apró időpont-eltolódások, vagy a csillag sebességgörbéjének részletes analízise révén is kimutatható további kísérő(k) jelenléte.

I. Ribas (CSIC-IEEC, Spanyolország) és kollégái a GJ 436 jelű vörös törpecsillagról az utóbbi években összegyűlt fotometriai és spektroszkópiai adatokat vetették alá alapos elemzésnek. Elméletük szerint a csillag négy évvel ezelőtt felfedezett, kb. 20 földtömegű (nagyjából a Neptunusz tömegével megegyező) bolygóján kívül más égitest is kering a GJ 436 körül. Feltételezésük onnan eredt, hogy a GJ 436b jelű, 2,6 nap keringési idejű kísérő pályája meglehetősen elnyúlt, holott - a csillag kb. 6 milliárd éves életkorát figyelembe véve - már régen kör alakúvá kellett volna fejlődnie a rendszerben fellépő árapály-hatások miatt. A jelenség legkézenfekvőbb magyarázata egy (vagy több) külső bolygó jelenléte, mely gravitációs hatása folyamatosan hat a belső bolygó mozgására.

A kutatók a kísérő kimutatásához a rendszer egy nagyon érdekes sajátosságát használták fel. A GJ 436b elnyúlt pályaíve miatt a bolygóátvonulások detektálási esélye erősen függ a látóirány, valamint a keringési sík által bezárt szögtől (ezt nevezik inklinációnak). A legújabb adatok szerint ez 86,3 foknak adódott, a számítások pedig azt mutatták, hogy 85,3 foknál kisebb érték esetén már nem lehetne látni fedést - azaz a megfigyelhető átvonulások is csak a csillagkorong szélén, súroló fedésként látszanak.

A vörös törpe rendszerében lévő szuper-Földről, és hipotetikus holdja (D. A. Aguilar, CfA)

Az utóbbi években két kutatócsoport is próbálkozott az együttállások megfigyelésével: az egyik csoport 2004-ben nem járt sikerrel, a másik viszont 2007-ben észlelt átvonulásokat (innen származnak az említett adatok). Ez az inklináció kis mértékű megváltozásával magyarázható, amit a számítások szerint egy közeli objektum gravitációja is kiválthat.

Ribas és munkatársai kiszámolták, hogy a megfigyelt jelenség létrejöttéhez az inklinációnak kb. 0,1 fokot kellett változnia évente. A numerikus modellezések alapján ez a legjobban egy 5,2 nap keringési idejű bolygó jelenlétével magyarázható. A sebességgörbék új elemzése révén a feltételezett bolygó minimális tömegére 4,7 földtömeg adódott. Az eredmények alapján ez lehet az eddigi legkisebb tömegű, keringő exobolygó (az eddigi rekorderek becsült tömege 5 és 6 földtömeg közé esik).

Az eredmények megerősítéséhez a csillagászok további átvonulások megfigyelését tervezik a Spitzer infravörös űrtávcsővel, amely kellő bizonyítékokkal szolgálhat a bolygó létének végső igazolásához. A felfedezés megerősíti azt a képet, mely szerint vörös törpecsillagok körül gyakran alakulhatnak ki a Neptunuszra emlékeztető méretű kísérők. Ezenkívül az új metódus, a súroló fedést mutató bolygók megfigyelésének lehetősége is bekerült a Föld testvérei utáni intenzív kutatások módszertani repertoárjába.