A BME elhatárolódott a vízüzemű autótól

2006.04.26. 11:00
A vízüzemű autó megvalósításáért dolgozó Vízenergia Alapítvány 2006-tól társadalmi célú hirdetésekben kéri az adófizetőket, hogy adójuk egy százalékával támogassák a szervezet működését. A hirdetésben támogatóként szereplő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményben határolódott el a találmánytól. A feltaláló szerint az elhatárolódás bűncselekmény, ami hazafiassága ellen irányul.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) munkatársai szerint az alapítvány megtévesztő módon használja az intézmény nevét. Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézetének munkatársa elmondta, a hirdetéssel ellentétben az egyetem kutatói nem támogatják, épp ellenkezőleg, kereken elutasítják a találmány megvalósíthatóságának lehetőségét, úgy vélik, a szabadalom működési elve ellentmond a természet alaptörvényeinek.

A vízenergia hasznosítása

Gróf Spanyol Zoltán 1985-ben hozta nyilvánosságra azt az elképzelését, hogy a vízhajtású járműveké a jövő, a környezetre káros benzinesek helyett. Találmányának alapja a vízenergia hasznosítása: "A projektem alapja a víz nukleáris energiájának hasznosítása, azaz a szabadalmaztatott találmányom bevezetése a robbanómotorok, kazánok, sugárhajtóművek, áramtermelő aggregátorok és szinkrongenerátorok üzemeltetésére. Ez az üzemeltetési eljárás azt jelenti, hogy a jövőben a szénhidrogén származékok helyett a vizet tankolják fel az autók, a gépek és az égés végterméke is a Föld biológiai lényeit éltető tiszta víz lesz" - fogalmaz a Vízenergia Alapítvány weboldalán közölt ismertetőben.

Gróf Spanyol Zoltán 1992-ben Németországban szabadalmaztatta találmányát, azóta Magyarországon szeretne támogatókat szerezni a megvalósításhoz, mert az ország boldogulásának egy lehetséges gazdasági esélyét látja találmányában. "Én Németországból azért hoztam Magyarországra, hazámba ezt a tudományt, mert én magyar vagyok, - nem csak "állampolgár", - ezzel tartozom a magyar hazának, a magyar nemzetnek. Ugyanis, az autók, repülőgépek, kazánok sorozatos átépítése és gyártása, világpiaci forgalmazása gazdasági felemelkedést, újra-iparosítást jelent" - fogalmaz az Indexnek küldött közleményében.

1998-ban és 2000-ben Gróf Spanyol Zoltán a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordult a találmány hasznosíthatósága ügyében. A minisztérium négy szakértőt kért fel a szabadalom véleményezésre. A BME oktatói elutasító állásfoglalást írtak, a Miskolci Egyetem volt oktatói támogatták a találmányt. (Az állásfoglalások szövege a BME szájtján olvasható.)

Támogató és ellenző vélemények

Härtlein Károly elmondta, a BME elhatárolódása tudományos alapokon nyugszik. "Spanyol Zoltán értelmetlen fizikai fogalmakkal dobálózik. Azt állítja például, hogy a víz izotóp, holott csak kémiai elemek atomjaira értelmezhető ez a fogalom, víz és vízplazma esetén értelmezhetetlen. Biztos középiskolai fizikatudással bárki kabarétréfának vélheti Gróf Spanyol Zoltán érvelését. Érvei között szép számmal akadnak az érzelmekre ható a tudományos alapot nélkülöző állítások, 'aki magyar, az velem tart'. Az ilyen, hamis nacionalista érvelésnek nincs helye a tudományos vitában" - mondta az Indexnek.

Izotóp és plazma

Az izotópok olyan kémiai elemek, amelyek atommagjai azonos számú protonból, de eltérő számú neutronból épülnek fel. Ebből következik, hogy egy adott elem izotópjai ugyanazon helyet foglalják el a periódusos rendszerben, innen az elnevezés is, az izotóp azonos helyet jelent.

A fizikában és a kémiában a plazma ionizált gázt jelent, illetve egy fajta halmazállapotot is. Az ionizált ebben az esetben azt jelenti, hogy az anyagot alkotó atomokról egy vagy több elektron leszakad és így a plazma ionok és szabad elektronok keveréke lesz. A halmazállapot e negyedik formáját először Sir William Crookes írta le 1879-ben, az elnevezés pedig Irving Langmuir nevéhez fűződik 1928-ban (a vérplazmára emlékeztette).

A BME munkatársa szerint a német szabadalom sem jelenti azt, hogy megvalósítható a találmány, csak az ötlet védettségét jelzi. Dr. Pirkó József, a találmányról támogató szakvéleményt megfogalmazó nyugdíjas gépészmérnök docens azonban éppen a Német Szabadalmi Hivatal döntése miatt érvelt a találmány mellett. "Azt gondoltuk végig Dr. Nánási Tibor kollégámmal, hogy a Német Szabadalmi Hivatal a legszigorúbb intézet, és feltételezhető, hogy végzett ellenőrző méréseket" - fogalmazott.

Bár a Vízenergia Alapítvány Pirkó József véleményére, mint a Miskolci Egyetem állásfoglalására hivatkozik, a nyugdíjas docens a vélemény megfogalmazásakor már nem állt az oktatási intézmény alkalmazásában. "Vizsgálatról nem volt szó, csak arról, hogy véleményezzük a szabadalmi leírást. Saját nevünk alatt, az egyetemtől függetlenül írtuk a véleményt, és semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptunk érte. A német szabadalom szövegével ismerkedtünk meg, és abban nem találtunk semmit, amit támadni lehetett volna" - mondta Dr. Pirkó József, majd hozzátette, a szabadalom nem magáról a vízenergiát hasznosító szerkezettel, hanem az elgondolással foglalkozik, így méréseket csak azután lehet végezni, ha a feltaláló elkészíti, és nyilvánosan bemutatja a találmányát.

A plazmatechnológiával foglalkozó Pirkó József azt is elmondta, az a szerkezet, amit Gróf Spanyol Zoltán az elgondolás demonstrációjakor vízenergiával működő fémvágóként rendszeresen bemutat, egyszerű plazmapisztoly. "Miklóssy professzor, a prágai egyetemen már a hatvanas évek elején gyártotta és forgalmazta a fémek vágására használt plazmapisztolyt" - magyarázta Pirkó József.

Hazafisága miatt

Gróf Spanyol Zoltán szerint hazafisága ellen irányul a BME elhatárolódása. "Az egyetem nívóját jól érzékelteti a gyűlölettől csepegő internetes anyagsorozat. A szakmai 'bíráskodásuk', ami bűncselekmény, tulajdonképpen az én hazafiságom ellen irányul. A nemzeti öntudatommal van bajuk, nem az egy százalékkal, nem a vízplazma égésével. A 'magas' szakmai hozzáértésükkel akarják ellenem fordítani a plazmafizikában járatlan magyart, hogy ne sikerüljön Magyarországon kezdenem a fogyasztók átépítését. A tudálékos, 'magasröptű' fizikusi végzettségükkel akarnak előadásaimon is a jelenlévőkre hatni, azokat ellenem hangolni. Én ezzel az új tudománnyal azt akarom rendbe hozni, amit ők leromboltak, amit mi lerombolni hagytunk, az iparunkat és a mezőgazdaságot! A rendületlen hazaszeretetem az oka annak, hogy nem tudnak önmagukon uralkodni" - írta az Indexnek.  • Hírek
  • Lakáshitel