Miklós
-7 °C
2 °C

Kádári reflexek, eltitkolt adatok

2005.09.14. 16:11
Novemberben megkezdik a paksi kettes blokk sérült fűtőelemeinek kiemelését, a Fővárosi Bíróság viszont szerdán elnapolta azt a pert, amit civil szervezetek indítottak a világon egyedülálló művelet biztonsági kockázatainak megismerhetőségéért. Ennek ellenére a civilek precedens értékűnek tartják a jelenlegi eljárást, mivel a civil kontroll működése lehet a tét Paks ügyében.

Az Energia Klub azért indított pert az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH-NBI) ellen, mert a kármentés hatósági engedélyeztetési eljárásának részleteire vonatkozó iratokat a hivatal nem adta ki, így a nyilvánosság nem ismerhette meg a sérült fűtőelemek kiemelésével kapcsolatos szakértői véleményeket és kockázatelemzéseket. A civilek szerint ezek közérdekű adatnak minősülnek és az üzleti titokra, szerzői jogra hivatkozó hivatal nem tagadhatja meg kiadásukat.

A per gyakorlatilag párhuzamosan zajlik egy másik, ezzel az üggyel szorosan összefüggő tárgyalással, amit hasonló okból indítottak a civil szervezetek. A kettes blokk újraindításával kapcsolatos szakértői véleményekről és kockázatelemzésekről a Fővárosi Ítélőtábla a múlt héten kimondta, hogy azok közérdekű adatnak minősülnek, de jogerős ítélet még nem született, az ítélőtábla visszadta az ügyet újratárgyalásra a Fővárosi Bíróságnak.

Perbe hívták az Atomerőmű Rt-t

A két (azaz az kettes blokk újraindítása és a kármentesítés kapcsán indult) per között lényegi különbség, hogy a szerdai tárgyaláson megjelent a Paksi Atomerőmű Rt. jogtanácsosa, mivel ezúttal a cég elfogadta az alperes Atomenergia Hivatal perbehívását, amit a másik bírósági eljárásban nem tett meg.

A Paksi Atomerőmű Rt. jogi képviselője a szerdai tárgyaláson a felperesi kereset elutasítását kérte, és egyben zárt tárgyalást javasolt, arra hivatkozva, hogy a cég zárt körű részvénytársaság, ezért érdemi nyilatkozatot csak a nyilvánosság kizárásával tehet. A tárgyalást vezető Kisbán Tamás elutasította az indítványt, így a jogtanácsos kénytelen volt mondandóját a bennmaradó hallgatóság előtt előadni.

A részvénytársaságot képviselő jogtanácsos kifejtette, hogy a közérdekű adat nem egyenlő a közérdekűséggel. Álláspontjuk szerint a cég nem lát el olyan közérdekű - közhatalmi, önkormányzati - feladatot, ami miatt az adatvédelmi törvény alapján kötelezhető lenne adatszolgáltatásra. Ezzel szemben a közérdekűségből adódó feladataiknak eleget tesznek, mivel az "atomtörvény" a lakossági tájékoztatást előírja a cégnek. Az Rt. szerint nem tartozik a felperes civilek által hivatkozott környezetvédelmi törvény hatálya alá a perben érintett ügy, azaz nem államigazgatási és nem környezetvédelmi, hanem nukleáris hatósági ügyről van szó.

Kockázati tényezők

Mint a másik perben, ebben az ügyben is a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálata képviseli a civileket. Schiffer András a TASZ ügyvivője az Rt. álláspontjára válaszul rámutatott, hogy az atomenergiáról szóló törvény tulajdonképp a környezetvédelmi törvénynek alárdendelt jogszabály, így azzal összhangban kell értelmezni. Schiffer utalt az egy héttel ezelőtti ítélőtábla-döntésre is, valamint arra a 2001-es törvényre, ami a polgárok közérdekű információval való ellátásáról szóló Aarhusi Egyezményt hirdette ki. Schiffer szerint az Aarhusi Egyezmény egyértelműen a hatálya alá vonja azt a tevékenységet, amivel a Paksi Atomerőmű Rt. foglalkozik.

Schiffer szerint a töredezett fűtelemek kiemelésekor a szakemberek "olyan folyamattal fognak szembenállni idén novemberben, amire a világon eddig példa nem volt", ezért szeretnék a civilek megtudni a kockázati tényezőket. Az alperesi érvelésre, ami szerint üzleti titkokról van szó, Schiffer úgy reagált, hogy egy adat, egy mérési eredmény nem lehet "know-how" jellegű titok. Ha a kért iratok tartalmaznak olyan részleteket, amik "know-how-ra" vonatkoznak, akkor azokat le kell választani, a többit pedig a nyilvánosság elé tárni.

Az alperes Atomenergia Hivatal jogi képviselője - a másik perben tanúsított magatartásához hasonlóan - ezúttal sem reagált a felperesi felvetésekre.

A Paksi Atomerőmű Rt. jogi képviselője ekkor egy újabb kártyát játszott ki, a Tolna Megyei Bíróság korábban hozott jogerős ítéletet idézte, ami szerint a részvénytársaság nem tartozik a közérdekű adatot szolgáltatók közé, ezért nem vonatkozik rá az 1992-es adatvédelmi törvény hatálya. Schiffer viszont rámutatott, hogy jelen perben nem az Rt. az alperes, hanem a kért adatokat kezelő Atomenergia Hivatal, és egyúttal nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy az adatvédelmi törvény legutóbbi módosítása előírja a vitás adatcsomagból az üzleti titkok leválasztását.

Ezzel szemmel láthatólag egyetértett a bíró is, mert felkérte az alperest és a Paksi Atomerőmű Rt.-t, hogy együttműködve készítsék elő úgy a kért iratokat, hogy kiderüljön mi az üzleti titok és mi nem. A különválasztást indokolniuk is kell, tette hozzá a bíró. Minderre harminc napot kaptak, noha a felperes polgári per soronkívüliségére hivatkozva tizenöt napot kért. A tárgyalást a bíró november 4-re napolta el.

Kádári beidegződések

Schiffer a tárgyalás után kifejtette, hogy manapság már korántsem elegendő a kádári beidegződések szerinti "lakossági tájékoztatás", ahhoz hogy érdemben lehessen az atomenergiát kiváltó alternatív energiaforrásokról vitatkozni, ismerni kell azokat az információkat, amiknek nyilvánosságra hozataláért jelenleg küzdenek a civil szervezetek. Schiffer ezzel kapcsolatban megemlítette azt is, hogy a szomszédos Ausztriában is vita tárgya a paksi üzemzavar és következményei, illetve hogy a jóval nagyobb népességű, nagyobb energiaszükségletű Németországban is kiválóan működik az atomenergia feletti civil kontroll.

A két perrel kapcsolatban Schiffer András elmondta, hogy eredetileg az volt a cél, hogy még a sérült fűtőelemek kiemelése előtt jogerős ítélet legyen a kezükben a kettes blokk újraindításával kapcsolatos perben, azonban annak elhúzódása miatt erre már nincs lehetőség. Ennek ellenére precedens értékű a jelenlegi eljárás, tette hozzá a TASZ ügyvivője, aki szerint a civil kontroll működése lehet a tét Paks ügyében, különös tekintettel arra, hogy az erőmű élettartamának meghosszabításában amúgy egyedülálló módon négypárti konszenzus van.

US Virgin Islands

Sosem láttál még ilyen gyönyörű helyet!

Ha már erre járok beugrom

..tényleg ez történt, Palau és Mikronézia szigeteit járva úgy döntöttem, hogy Saipanra is átugrom.