György
12 °C
23 °C

Európa legversenyképesebb adórendszere?

2011. 09. 27. 10:06

Be van fejezve a nagy mű, igen. Mint ahogy a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember 20-án kiadott közleményéből megtudjuk, „2012-ben a kormány befejezi a munkát és családokat támogató adórendszer kiépítését, általánossá téve az arányos adózást.” A közlemény folytatásából aztán kiderül, hogy erről szó sincs, a kormány - nyilván megijedve a következményektől - éppen az egykulcsos adó átmeneti puhítására készül. A következőkben azonban nem ezzel, a különféle kompenzációkkal és nem-másodikkulcs-hozzájárulással megtűzdelt hibrid adórendszerrel, hanem a „vegytiszta” egykulcsos személyi jövedelemadóval foglalkozom, amelyre a kormány hosszabb távon törekszik. Az átalakítás hosszabb távú makrogazdasági hatásaira fókuszálok, nemzetközi kontextusba helyezve a személyi jövedelemadózást.

Magyarország 2009-ig a világ egyik legprogresszívabb adórendszerével „büszkélkedhetett”, nyilvánvaló volt, hogy a magasabb jövedelmek adóterhelését hosszú távon mérsékelni kell. Az, hogy a magas termelékenységű munkaerő marginális adókulcsának csökkentése, e réteg munkakínálatának növekedésén keresztül hosszú távon jótékonyan hat a növekedésre, becslésekkel alátámasztva dokumentálta több tanulmány is (pl: Benczúr Péter, Kátay Gábor, Scharle Ágota, Váradi Balázs (2010): Hogyan növelhető az adórendszer hatékonysága? MNB-tanulmányok, 88 - pdf).  A felső kulcs megszüntetése, csökkentése első látásra csak a magas jövedelműeknek kedvez, hosszabb távon azonban a torta is nagyobb, így végső soron mindenki jól járhat. Ráadásul, mint ahogy a túl progresszív adórendszerekről általában, a magyarról is elmondható volt, hogy nagyon erős ösztönzőt – és lehetőséget is – biztosított az adóelkerülésre, arra, hogy a magas jövedelmeket ne munkabérként, és lehetőleg ne Magyarországon mutassák ki. Vagyis az adórendszer tényleges progresszivitása a névlegesnél sokkal gyengébb volt, azonban az adóelkerülési módokhoz való hozzáférés esetleges, az egykulcsos adó így tiszta vizet önt a pohárba. Nem véletlen, hogy az egykulcsos adórendszer többnyire a gyengébb adómorállal és alacsonyabb adóbeszedési hatékonysággal jellemezhető kelet-európai országok és egyéb volt szovjet tagköztársaságokban hódít a leginkább.

Megéri-e a fenti hasznokért az adójóváírás eltörlésével az átlag alatti jövedelműek adóterhelését ilyen drasztikusan megemelni? Mindez csak szociális kérdés? Tényleg nagyfokú versenyképességet biztosít a tervezett egykulcsos adó? Válaszom megelőlegezve, röviden: nem.

A kérdés részletesebb megválaszolásához először egy általános félreértést kell eloszlatni az egykulcsos adóval kapcsolatban. A létező egykulcsos adórendszerek szinte mindegyike progresszív –vagyis a szó eredeti értelmében nem igazi egykulcsos adó. Egy-két kivétellel, Európában pedig mindenhol létezik ugyanis valamiféle adójóváírás vagy adókedvezmény, ami az alacsony jövedelműek tényleges adóterhelését érdemben – nem ritkán, például Szlovákia és Csehország esetében nullára, gyermekkedvezmény esetén akár nulla alá! – csökkenti. Az adókedvezmény csökkenése következtében az adóráta jellemzően fokozatosan nő a jövedelemmel, amíg el nem éri az egyetlen kulcs szintjét. Az egykulcsos jövedelemadó reformok tekintélyes részében az alacsony jövedelműek adóterhelése nem hogy nőtt, hanem egyenesen csökkent, Szlovákiában például jelentősen.

A szolidaritási és méltányossági elvek mellett ezt az a számtalan becsléssel alátámasztott felismerés támogatta, hogy az alacsony jövedelmi szegmensben a magas adóráta különösen negatívan hat a foglalkoztatottságra. Ez az elgondolás kiváltképpen fontos kellene, hogy legyen egy olyan országban, amelynek kirívóan nagy a lemaradása a képzetlenek foglalkoztatása terén – még akkor is, ha e probléma nem elsősorban az adórendszerrel orvosolható kérdés.

A pontosság kedvéért, a foglalkoztatási hatás szempontjából – legalábbis rövidtávon – nem mindegy, hogy a munkavállalói, vagy a munkaadói terhek nőnek-e. Ha csak a munkavállalót terhelő személyi jövedelelamadó nő, az közvetlenül nem érinti a munkaadók költségeit, így rövid távon elsősorban a munkavállalási kedvre hat. A munkavállalási hajlandóságot pedig a különböző munkanélküli juttatások, segélyek idei és jövőre tervezett megnyirbálása elvben még az adóemelés mellett is biztosíthatná- a munkából távolmaradás relatív haszna ugyanis még így is csökkenhet. Azonban a nettó bér esését kompenzáló minimálbéremelés, kiegészülve a „bérkommandóval” – azaz az elvárt béremelés erőltetésével - gondoskodhat arról, hogy az adóváltozás a munkaadók munkaköltségét növelve, a munkakeresletet azonnal csökkentve, gyorsabban megjelenjen a foglalkoztatási számokban is. A 2012-re tervezett, 18%-os minimálbéremelés- és ennek nyomán a bérskála jó részén végigmenő, a javasolt 5%-ot meghaladó béremelés – nyilvánvalóan köszönő viszonyban sincs a termelékenységi és a piaci folyamatokkal, ilyen recessziós környezetben nem tűnik túl jó ötletnek. Mindeközben fél Európa azzal küszködik, hogy a bérnövekedés visszafogásával igyekezzék elősegíteni a munkahelyek megtartását, a nemzetközi versenyképesség javítását.

Milyen hibás, vagy hibás következtetésekre vezető, a kommunikációban megjelenő érveken alapul a az alacsony jövedelmek adóterhelésének növelése?

 • „A minimálbéresek nagy hányada adócsaló.” Magam is részt vettem olyan elemzésben, amelynek konklúziója szerint a minimálbérre bejelentetett munkavállalók tekintélyes hányadának valós jövedelme magasabb. No de az adóemelés a többi, legalább 50%-ot is sújtja! Ezen felül azt a tekintélyes nagyságú, jelenleg inaktív, képzetlen réteget, akiknek a munkapiacra lépés esélyét – a már említett kierőszakolt béremelés esetén pedig – a foglalkoztatási esélyét a drasztikus adóemelés jelentősen rontja. Másrészt, míg a lépés csökkenti a  bérek aluljelentéséből, vagyis a részben zsebbe fizetésből származó hasznot, jelentős ösztönzést ad a be nem jelentett, vagyis a teljesen fekete munkára – ami Magyarországon szintén nem ismeretlen jelenség.
 • „Az adójóváírás bonyolítja az adórendszert.” Persze, jó a minél egyszerűbb adórendszer, nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedek jellemző tendenciája a fejlett világ adórendszereiben az egyszerűség irányába történő elmozdulás. Az átláthatóság csökkenti az adóteljesítés, ellenőrzés, beszedés költségét is, kevesebb lehetőséget ad a visszaélésre.  De mint ahogy oly sok dologra igaz, itt is a mérték számít: az a helyzet, hogy söralátét méretű adóbevallás a világon nincs, a szlovák szja törvény is 23 oldal. Be kell látni, a világ ennél komplexebb, nem lehet mindent az egyszerűség oltárán feláldozni.

(Azt már csak rövid kitérőként jegyzem meg, hogy az adójóváírás megszüntetéséért kárpótlást nyújtó, jövőre bevezetendő átmeneti rendszernél bonyolultabbat pedig nem nagyon lehet elképzelni:  kompenzációk, amelyekért a munkavállalóknak és vállalatoknak egyenként kell az adóhatósághoz fordulni, valamint a félszuperbruttó egy részének megtartása a jövedelmek egy részénél... A rendszer olyan apró szépségeit is érdemes megemlíteni, hogy a kompenzáció az átlagbér alatt megszüntetheti a gyerekkedvezmény jövedelemnövelő hatását. Akkor meg minek van gyerekkedvezmény? És mi történik, ha valaki év közben lesz várandós, jobban fog járni, mint a gyerekkedvezményt eleve igénybe vevők és ezért kompenzációban nem részesülők? )

 • „Arányos teherviselés kell, a minimálbér adómentessége igazságtalan és máshol sem jellemző.” Míg az igazságosság eldöntése alapvetően értékválasztás kérdése, az állítás második fele tényszerűen nem igaz. Mint említettem, az alacsony jövedelmek enyhébb adóterhelése az egykulcsos adórendszerekre is jellemző, és mivel Magyarországon a társadalombiztosítási járulékok mértéke sem tekinthető alacsonynak, az alacsony bérekre rakódó összes teher a minimálbér adómentessége mellett sem volt kicsi nemzetközi viszonylatban!
 • A jelenlegi költségvetési helyzetben nincs mozgástér a magas jövedelmek adókulcsának csökkentésére kompenzáció nélkül. Ez természetesen igaz. Szlovákia 2004-ben nagyon kedvező külső és belső gazdasági környezetben, összességében viszonylag jó fiskális pozíció mellett vezette be az egykulcsos adót, felkészülve az átmeneti bevételkiesésre is. Magyarországnak a következő években esélye sincs arra, hogy a szlovákiaihoz hasonló, minden jövedelemszinten alacsony terhelést biztosító adórendszert alakítson ki. Ilyen szűk mozgástér mellett a célok egy részéről nyilván le kell mondani.

De mit áldozott be a kormány? Hogyan értelmezhető az adójóváírás eltörlése nemzetközi összehasonlításban? A következő ábra azt mutatja, hogy mekkora a munkát terhelő összes adó és járulék a teljes munkaköltség arányában (ez az ún. adóék). Az első ábra az átlagbér 40 százalékának megfelelő jövedelemszinten (kb. a minimálbér) a második az átlagbér felénél (kb. havi bruttó 110 ezer Ft) mutatja az adóéket.

tabla01
Adóék (munkát terhelő adók és járulékok a teljes munkaköltség arányában),az átlagbér 40%-nál 2010 (egyedülálló, gyermektelen munkavállaló esetén). Forrás: OECD, saját számítás.
tabla02
Adóék (munkát terhelő adók és járulékok a teljes munkaköltség arányában),az átlagbér 50%-nál 2010 (egyedülálló, gyermektelen munkavállaló esetén). Forrás: OECD, saját számítás.

Az ábrák, azt gondolom, magukért beszélnek –még akkor is, ha néhány, a sor végén elhelyezkedő, elsősorban Európán kívüli országgal az adóterhelés csak nehezen hasonlítható össze, például azért, mert ott kisebbek vagy hiányoznak ugyan a járulékok, de sokkal szűkebb, vagy teljesen hiányzik az ingyenes egészségügyi ellátás is.

A fenti ábrák üzenetét hosszabb távon a jövőre tervezett – bár még rendkívül homályos - vállalati kompenzációk sem változtatják meg. Sőt, a hatások egy jó része azonnal jelentkezik: a vállalat alapítását fontolgató hazai befektetőket vagy külföldről idetelepülő vállalkozásokat a kompenzáció nem érinti. Ők már csak a magas munkaköltségekkel szembesülnek, és ennek alapján döntenek arról, hogy létesítenek-e munkahelyeket vagy sem. Nem igényel részletesebb magyarázatot, hogy az alacsonyabb képzettséget igénylő munkahelyek teremtésének esélye drasztikusan csökken. Mindez éles ellentétben áll a kormányzat azon kimondott szándékával, hogy az inaktívak jó részét munkára ösztönözze. A rokkantnyugdíjak és egyéb transzferek igénybevételének megszigorítása önmagában nem teremt munkahelyeket, csak szociális problémákat.

Az ábra kiválóan mutatja, hogy a kormány ismét egy úgymond nem-szokványos megoldással rukkolt elő. Azt már jóval kevésbé, hogyan lesz ebből Európa legversenyképesebb adórendszere.

Hozzászólások (100)

 • macmester2011.09.27 11:15:09

  A fiam is tud copy pastelni...
  ott a szlovák példa...

  amúgy nem ártott volna az egykulcsosodást 2013-14re hagyni ha már kicsit rendberakták a nagy ellátórendszereket...

 • FreeHungary2011.09.27 11:16:17

  Az ábrák nem tűnnek reálisnak (azon kívül, hogy 2010-ben még a Bajnai kormány adórendszere volt).
  A nettober.com kalkulátorát használva könnyen kiszámolható, hogy minimálbérre 40% az adóék (nettó: 60600 összköltség: 100230) 2011-ben és 44% 110 ezer bruttóra (n: 80498, ö: 141350 ).
  Hogy jön az 50% körüli érték az ábrán?

 • spontan2011.09.27 11:16:47

  A kérdés csak az, hogy meddig mehet még ez a színjáték, illetve hogy meddig érdemes még csinálni? Lassan mindenkinek leesik, hogy most sem lesz kolbászból a kerítés, ezért jó lenne abbahagyni a szemfényvesztést, és a valósághoz igazodni, mert elértünk oda, hogy Szíjjártó már a leghülyébbeket sem tudja megtéveszteni.

 • freemind932011.09.27 11:16:54

  2011.09.27 11:13:29Kivlov

  ne felejtsük el, hogy magyarországon kirívó a munkavállalói és munkáltatói járulékterhelés. azt pedig a minimálbéres is fizette.

 • Kivlov2011.09.27 11:18:50

  2011.09.27 11:16:54freemind93

  melyikre gondolsz? a sok kamusra?
  és akkor mivan, ha egyiket-másikat fizeti? akkor a harmadikat már nem kell? vicc. csengesse csak a 16%os SZJA-t...

 • stonefree2011.09.27 11:20:59

  Hirdető neve: O. Viktor
  Eladó egy HAZA-2011 rendszámú gépjármű.
  Egy éve vettem, azóta csak lejtőn hajtottam. A fékeket kiiktattam. Gáz van, de csak ha tüntetnek. A kormánnyal van egy kis gond, teljesen irányíthatatlan. Állandóan a szakadék felé fordul, de én ragaszkodom hozzá. Önfényező funkcióval rendelkezik. A sebességváltón öt fokozat van hátra, egy előre. Felkapcsolni lehet, leváltani nem. Az ülések a saját ízlésemnek megfelelően vannak kialakítva, 2/3-1/3 arányban dönthetőek. A GPS-t elnémítottam, nekem ne mondja meg senki, merre menjek.
  Biztonsági berendezések: ABS,PPS,TEK,
  Extrák:
  -motortérben bordázott ékszíjjártó (erősen csúsztat),
  -narancsillatú Wonderbaum,
  -Lázerdetektor,
  -belső tükrön egy kövér bolsi-balsi baba
  -kalaptartón bólogató kutya(cserélhető Schmitt fejjel)
  -Index,(zsebben)
  -CD lejátszó, telepített műsortárral: Handel-Messiás, Horváth Pista-Hej rugó, rugó, Zorán-Kell ott fenn egy ország.
  Üzemanyag fogyasztás: nem számít, enyém az egész MOL.
  Irányár: IMF hitelre devizakárosultaknak féláron!
  Jelige: Ámokfutó
  Ui.:Majd' elfelejtettem, a csomagtartóban van tízmillió utas, velük nem kell foglalkozni.

 • roxxtar2011.09.27 11:29:05

  FreeHungary: zsidók már csak ilyenek..

 • freemind932011.09.27 11:29:16

  2011.09.27 11:18:50Kivlov

  a kamu minimálbéres nem attól fog szívni, hogy akamu bére x %át levonják. aki viszont tényleg minimálbéres, annak hiányozni fog az a 10 000 Ft.

  és igen, szerintem nem ugan az a teher 100 000ből levonni 16 000et, mint 500 000ből 80 000et.

 • solozzo2011.09.27 11:36:17

  Trollala, és más büdöslábú nemzetess uraimék: így helyes!)))
  „Be van az én szűröm ujja kötve”, „Zöldre van a
  rácsos kapu festve”, „Akit én szeretek, meg van az szeretve”, és a germanizmust emlegetőkre az sem hat, hogy „Német zászló lesz oda felütve” (Arany); „Hol boldog évim följegyezve vannak” (Petőfi); „Be van fejezve a nagy mű” (Madách); „Meg
  vagyok elégedve, amice” (Mikszáth); De életem, sorsom ki van mérve” (Ady).
  Alea iacta est. Szerinted paraszt ez így van magyarul?: „A kocka elvetett”?

 • Kivlov2011.09.27 11:38:14

  2011.09.27 11:29:16freemind93

  pedig az az 500 az nem sok. mert attól hogy a 100 az kevés, az 500 az nem sok. ha kéne felső kulcs, akkor valahova havi 1,5-2 misi közé. amúgy meg mind1, mert a gazdag nem bérből él.
  és még egyszer: kiadást kéne csökkenteni végre, nem bevételt növelni...

 • freemind932011.09.27 11:39:11

  2011.09.27 11:36:17solozzo

  továbbá:

  "Nincs veszve bármi sors alatt, Ki el nem csüggedett" (Vörösmarty)

  "S szívemből is ki vannak irtva már Az elválástól támadott sebek" (Petőfi)

  "Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva"

  a legszebb az egészben, hogy Madáchot javította ki az isten barma :D

 • freemind932011.09.27 11:50:09

  2011.09.27 11:29:16freemind93

  egyet is ertunk nagyjabol, termeszetesen a kaidascsokkentes lenne elsodleges, es a durva progressziot nem 200-300-400 ezer bruttonal kene elkezdeni.

  amiben nem ertunk egyet, az a minimalber adoterhelese, de a fentiek joval fontosabbak. na meg persze a 2x% munkaltatoi tb, meg a 1x munkavallaloi, rohely.

 • Magyar Vitéz2011.09.27 11:50:26

  a cigány rákosi kitörli magyarországgal a seggét

 • fátum2011.09.27 11:55:28

  Én csak azokat nem értem, akik békésen végigvárták a MSZP-SZDSZ kormány (a végefelé már csak MSZP) 8 évét, most meg alig másfél év után kárognak. Hogy klasszikusokat idézzek "négyévente van választás". Most is tessék szépen kivárni.

 • Kivlov2011.09.27 11:57:25

  2011.09.27 11:55:28fátum

  erről van szó...

 • Arbet2011.09.27 12:06:16

  Ha 16% az SZJA a magyar azt is elcsalja. Ha csökkentik a munkavállalói/munkáltatói terheket a magyar és a cég akkor is elcsalja.

  Az adócsökkentésnek egyedül úgy van értelme, ha tudják kötelezni a dolgozókat és munkáltatókat, hogy be is fizessék a csökkentett terheket.

  Ha ez nincs meg, csak röhögünk hogy több pénz marad a cégek zsebében.

  Így most megint az szop aki tisztességesen adózik.

  Ideje lenne végre az ellenőrzésre fektetni a hangsúlyt és mindenkit kötelezni a terhek befizetésére.

 • Popeye762011.09.27 12:06:59

  A pontos sámokon lehet vitatkozni, a nettober.com számításainak pontosságát sem ismerem 3 tizedesjegyig, de a lényeg a következő: a
  tervezett 92eft minimálbérből az egyszeri munkásember 2010-ben 71,5eft-ot, 2011-ben 69,3eft-ot, 2012-ben 60,25 eft-ot kap.
  Szerintetek mennyire hiányzik az a tizes egy 70eft-os nettóból?
  Értem én, hogy szarban a haza, de ezek után hogyan éljenek az emberek?
  Én általában igazi kőfejű technokrata közgazdász vagyok, de ez még nálam is leveri a biztosítékot!
  Ebben a kategóriában ez tényleg lehet az éhezés és jóllakás vagy a törlesztő befizetés-nemfizetés közötti vízválasztó.
  A vállalkozók nevében: szerintetek ezt ki fogja kifizetni? Szerintem a munkahelyek 80%-ában a következő kérdés hangzik majd el:
  van most 150eft bérkeret Rád kedves kolléga. Ezt feloszthatjuk úgy, hogy bejelentünk, kb 74eft az államé 76eft a tied, vagy jössz feketén, és kapsz 110-et, mert a cégnek egy csomó költség, hogy kivegye a pénzt feketén. Gondold meg, és 2 óra múlva válaszolj, ha nem tetszik, el is lehet menni. (végkielégítés nélkül persze, mert Te lépsz majd ki, vagy közös megegyezés).

  A kikényszerítésről pedig annyit, hogy aki kibírja az kikerülni is bírja, aki nem bírja az bedől, és lehet nézni mennyi tartozást hagy maga után. Kell ez nekünk?

 • Papego2011.09.27 12:13:36

  Egykulcsos adórendszer Európában a volt keleti blokk országaiban vannak: Románia, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Észtország, Lettország és Litvánia
  Németországban: 4 adósáv (közte adómentes is)+ 6 besorolási kategória. Franciaországban:tényleges családi adóztatás 5 adósávval (szintén adómentes sáv is van) Svédország: 3 adósáv (adómentes sávval kezd) és még sorolhatnám. Természetesen mindezen országokban ismerik a családi pótlék rendszerét is.

  Ha jobban megfigyeljük, egyik ország sem kíván egyszerűsíteni az adórendszerén. Sokkal bonyolultabb, mint a mi adónk volt és ráadásul jobban is működik!

 • Kivlov2011.09.27 12:22:14

  2011.09.27 12:13:36Papego

  Az a probléma, hogy nálunk olyan alacsony az általános bérszínvonal, hogy ezzel hiába példálózunk. Lehetne itt is progresszív a cucc: csak mondjuk 1,2-2 misi / hó nagyságrendnél lehetne érdemes egy másik kulcs.
  Arról nem is beszélve, hogy "papíron" van több, mint 1 misi minimálbéres. :D

 • Papego2011.09.27 12:34:56

  Szerintem megérne rászánni pár milliárdot arra, hogy egy hatékonyan működő adórendőrséget állítsanak fel - pld. USA

  A milliós adótartozásokat pedig keményen szankcionálni kellene, nem pedig "szégyenfalra" kiírni a nevüket és slussz...

 • Camdenes2011.09.27 12:38:23

  Magyarország kapcsán felejtsük már el a hivatalos átlagbérhez való viszonyítást! Mindenki tudja, hogy az átlagbér azért olyan alacsony, mert a munkavállalók nagy része minimálbérre vagy egy kicsit a fölé van bejelentve. A jövedelmének másik részét közvetlenül zsebbe kapja, az után nem adózik (sem ő, sem a munkaadó) és értelemszerűen ezt a részt az átlagbér számításánál sem veszik figyelembe. Rögtön szebb lenne a kép a valós jövedelemekhez viszonyítva!

 • --cs--2011.09.27 12:41:48

  2011.09.27 11:16:17FreeHungary
  Kedves FreeHungary!
  A cikkben szereplő 50% körüli teher - ahogy a cikk írója már az elején tisztázta - a tiszta egy kulcsos adó esetén lenne, ami felé haladunk.
  Az egy kulcsos adó, ami felé haladunk úgy tűnik, hogy (ha nem felejtettem ki semmilyen beígért adót/járulékot) 128,5 Ft-ból 65,5-et kap kézbe mindenki (gyerekkedvezményt nem számítva). Ez kb. 50%.

  A cikk arról szól, hogy vajon jó irányba haladunk-e, nem pedig arról, hogy most vajon jó helyen járunk-e, vagy az elmúlt években jó helyen jártunk-e. Olvasd el az írást mielőtt kommentelsz.

 • Kivlov2011.09.27 12:42:06

  2011.09.27 12:38:23 Camdenes

  többet között ezért megszüntetni minden, "rászorultsági" alapú támogatást...

 • Camdenes2011.09.27 12:43:50

  A minimálbéresek nagyobb részének:
  Tessék menni a munkaadóhoz és szólni, hogy a zsebbe kapott fekete pénzt is építse be a fizetésbe. Rögtön magasabb lesz a fizetésed. :) És a magyarországi átlagbér is. És az állam bevétele is, aminek köszönhetően mérsékelheti az adókulcsokat. Mindenki jól jár! Csak tessék, tessék!

  A minimálbéresek kisebb részének:
  Tessék menni tanulni, képezni magatokat! Jobb szakmát tanulni, nyelveket tanulni, főiskolára, egyetemre menni! Aztán lehet jobban fizető állást keresni. Csak tessék, tessék!

 • contractor2011.09.27 12:52:30

  Egy pár hónappal ezelött volt egy cikk az Economist-ban a sikeres kormányzásról. Ennek a cikknek az volt a lényege, hogy egy kimondottan jó képességü kormány egy területét tudja rendbetenni a gazdaságnak a 4 éves ciklusa alatt. Ha ez a kormány még annál is jobb,tehát rendkívüli tehetséggel megáldott, akkor talán sikerülhet másfél terület rendbetétele 4 év alatt. Ennél több lehetetlen és csak nagyobb káoszt okoz. Hogy is álltak az elmúlt 60 év kormányai a képességekkel? Ès mennyi területet akartak rendbetenni? 6-8-10-et? Még az is csoda hogy van itt egy ország. Ha nem lennének szomszédaink akkor magunktól szétesnénk. Ök tartanak egybe minket.

 • Benny sk2011.09.27 12:53:25

  @FreeHungary: "Hogy jön az 50% körüli érték az ábrán?"
  Pl.: a maradék adójóváírás kivezetésével és a +1% nyugdíj járulékkal

 • Kivlov2011.09.27 13:00:03

  "Ha nem lennének szomszédaink akkor magunktól szétesnénk. Ök tartanak egybe minket."

  jó vicc. a jugóknak, juscsuknak, tótoknak több, mint a fele Magyarország...

 • kovi19702011.09.27 13:02:03

  Hát ja, a szekeresnek az annya csáját! ÉVI 5milka után +adókulcs? Az bruttó 416K.
  Ha sok köcsög politikusnak egy ennyit kereső ember már gazdagnak számít, akkor javaslom, hogy bruttó 350ezernél ne legyen magasabb a képviselők, miniszterek BÉRE. Ezen fölül pedig nyista, nuku benzinjegy...

 • Dub hadnagy2011.09.27 13:02:44

  trollala: ha már ilyen lényegre törő a hozzászólásod, akkor egy kis olvasnivaló, hogy kirívó műveletlenséged fitogtatásában a továbbiakban esetleg mértéket tarts: [link]

  A konkrét ökörségedre az első fejezet a válasz.

 • Zigomer Trubahin2011.09.27 13:13:45

  Fátum, nem vártuk ki békésen a 8 évnyi szoci kormányzást, kibaszottul elegünk volt Fletó töketlenkedéséből és hazudozásaiból is. Most meg a főnököd töketlenkedéséből és hazudozásaiból van kibaszottul elegünk.

 • xsasha2011.09.27 13:17:46

  Télleg tök szép az ábra. Meg lehetne tudni azt is, milyen módszertannal születtek az adatai?
  Bár gondolom sokmindenkit nem érdekel, hogy mennyi a valóságalapja egy ilyen ábrának. 50 oszt kész...

 • Kivlov2011.09.27 13:17:59

  2011.09.27 13:13:45Zigomer Trubahin

  nyugszik, majd '14ben X-elhetsz...

 • Vityus2011.09.27 13:22:00

  kevesebb bürokrácia = átláthatóság => kevesebb csalás => több pénz a gazdaságban => versenyképesség javulása => több munkahely => növekvő fogyasztás(több pénz a ...)
  Nyilván nem lehet mindent egyik pillanatról a másikra, de most megint csak túlbonyolítják az adórendszert, és csak több kiskapu nyílik a feketézőknek, És csak a kiszolgáltatottságát növelik az alacsony keresetűeknek.

 • Kivlov2011.09.27 13:22:59

  2011.09.27 13:22:00Vityus

  meg kéne fizetni a munkavállalót, itt kezdődik minden...

 • leviske2011.09.27 13:26:27

  fátum:
  Jah, ha pofán vágnak balról 8 évig, nyújtsd oda az arcod jobb oldalát is 4 évre, nem?

  Az a probléma, hogy manapság a politikusokból a gerinc hiányzik a tudással együtt. Az USA-ban megtehetik, hogy maffiaszékházat csinálnak a parlamentből, mert ott még van mit elbarmolni, de itt... basszus itt sose értünk el semmit, hogy azt le lehessen rombolni.

 • Vityus2011.09.27 13:30:15

  Ez persze igaz: "meg kéne fizetni a munkavállalót, itt kezdődik minden..." de így is alig jön ide valaki befektetni, fejleszteni... Minden és mindenki tolódik keletre.

 • Kivlov2011.09.27 13:33:51

  2011.09.27 13:30:15Vityus

  és akkor azzal kell operálni, hogy itt sz*rért-húgyért van a munkaerő??? vicc.

 • kéne 1 nick2011.09.27 13:35:59

  trollala:
  Húha, öcsém... ha hallgattál volna... nos, bölcs akkor sem maradtál volna, de legalább nem derül ki, mekkora műveletlen, sötét, a magyar nyelvvel hadilábon álló barom vagy.

  Az idézet ugyanis Madáchtól van, és nem hiszem, hogy túl libsi lett volna.

  Ha pedig a létige + határozói igenév (a te kedvedért: van +-va/ve) magyartalanságának téveszméje él a fejedben, akkor inkább olvass.
  Mondjuk olyanokat, mint Szepesy Gyula: Nyelvi babonák c. műve. Fent van ingyen a MEK-en.
  (Szepesy Gyula nyelvészprofesszor volt.)

 • Camdenes2011.09.27 13:38:23

  Te, kovi1970!
  Miért bántod ezt a jó embert (szekeres)? Láthatóan fejlődik! Igaz, most ellenzékben könnyű!
  2009-ben még a havi bruttó 158.333,-Ft felett keresőkre mondták azt, hogy gazdagok! E fölött 36%-os adókulcs volt.
  2010-ben, kormányzásuk utolsó évében már a havi bruttó 328.084,-Ft keresetűek voltak az irritálóan gazdagok! E jövedelem felett már a második kulcs lépett be (szuperbruttósítás után 32%).
  Ahogy most egy egy szakszervezeti vezető mondta: TÖBBSZÁZEZER FORINTOT KERESŐ GAZDAGOK! Mennyi is voltak ezek nettóban?

 • kéne 1 nick2011.09.27 13:44:06

  kovi1970:
  A politikusok nem adóznak, náluk a bruttó = nettó.

  Egy másik, magasabb kulcs tényleg nem ártana, ha nem is 5, de mondjuk 10-12 millió körül.
  (Az 5 milliós bruttónál kezdődő felső kulcs tényleg röhejes, havi 417 ezer bruttó az olyan 250 ezer nettó környékén lehet, ami nem rossz pénz ugyan magyar viszonylatban, de nem is olyan hej de kurva sok.)

  Egyébként a minimálbért tényleg jelentősen emelni kellene, viszont ugyanakkor a munkát terhelő járulékokat (jelenleg 44,5%, ha jól számoltam) legalább 20 százalékponttal csökkenteni - mindezt úgy, hogy az állam végül kb. ugyanannyit vagy ne sokkal kevesebbet kapjon, és a munkáltató meg a munkavállaló se járjon rosszul.

 • kéne 1 nick2011.09.27 13:45:18

  Camdenes:
  A szakszervezeti vezető csak hallgasson, Gaskó 1,5 milliót keres havonta.

 • Hasse2011.09.27 13:46:01

  Munkavállalói:
  Nyugdíjjárulék: 10 %
  EÜ: 8,5 %
  SZJA: 16 %
  Munkadói:
  TB: 26 %
  Munkaadói járulék: 1 %

  Tehát a kifizető 127 forintjából 61,5 Ft megy az államhoz, ez 48,43 %, ez van az ábrán.

  A dolgot bonyolítja, ha a minimálbér másfélszerese a minimális munkáltatói járulékalap, ekkor a minimálbérnél 59 % jön ki, ez fokozatosan csökken a minimálbér másfélszereséig a fenti 48,43 %-ra.

 • kéne 1 nick2011.09.27 13:46:17

  Camdenes:
  A szaxervezeti vezető csak hallgasson, Gaskó 1,5 milliót keres havonta.

 • giggalama2011.09.27 13:46:49

  ?

 • kéne 1 nick2011.09.27 13:47:51

  Hasse:
  Biztos nem hagytál ki semmit?

 • a jéghegy alja2011.09.27 13:50:27

  Ami igazán tragikomikus, hogy a régió legmagasabb minimálbérét céloztuk meg, vagyis a legdrágább munkaerő, a legmagasabb hitelkamat, a legnehezebben elérhető hitel, a legmagasabb áfa, a legalacsonyabb beruházás, a legkiszámíthatatlanabb adórendszer stb. országa leszünk. Well done. Köszönjük az elmúlt 20 évet a politikus uraknak, akik egyforma barmok (tisztelet a kivételnek)bármelyik oldalon is ülnek.

 • papulimapuli2011.09.27 13:50:41

  trollala

  te értelmetlen suttyó, mit fejezett be a nagy mű?
  olvasgass még mielőtt észt osztasz

  helyesen: 1. Be van fejezve a nagy mű, igen.
  A gép forog, az alkotó pihen.

  a gugli a barát
  od, ha már a könyvek nem

 • korte19752011.09.27 14:04:18

  irorszagban a minimalber utan (320euro/het) kb 8 euro adot fizetnek az emberek. nagyon durva politikai/moralis/kulturalis diktatura van kialakuloban otthon, csak meg nem latjak az emberek mert nemzetmento kontosbe van csavarva. szomoru

 • mrs. white2011.09.27 14:09:11

  Nem feltétlen személyi jövedelemadó téma de aktualitása miatt érdekes lehet.
  A kormány tegnap elfogadott törvénye értelmében játékgépenként 500.000 forint adót kell fizetni. Nem kaszinóról beszélünk hanem mondjuk egy kocsmáról.
  Ha valaki álruhában kimegy akkor tapasztalhatta volna, hogy sorba zárnak be az ilyen jelegű intézmények, mert otthon olcsóbb elfogyasztani az italt. Amelyik intézmény valahogy mégis talpon maradt az a rezsit kb kitermelte az italból és a játékgép maradt haszonnak. No most ilyen nem lesz.
  Szerintem üdvös, hogy nem gépekbe dobálják a pénzt az emberek. Ez tény. Azonban a világ nem így működik ahogy elképzelik. A játékgéppel foglalkoz ismerősöm szerint a kocsmák 80% azaz NYOLCVAN SZÁZALÉKA FOG BEZÁRNI. Ebből biztos nem lesz 1 milla munkahely de ha már pluszban lesznek a ciklus végére szerintem mindenki boldog lesz.
  A tipikus túladóztatás esete forog fenn mondom ezt úgy, hogy életemben egy forintot nem dobtam ilyen gépbe és annak hasznát sem élveztem soha.

 • kéne 1 nick2011.09.27 14:15:30

  korte1975:
  Van kialakulóban?
  Ez van 21 éve... Milyen kialakulóban?

  mrs. white:
  Rohadtul nem érdekel, ezt az adót még emelni kellene, míg el nem távolítják az összes kocsmából az összes játékgépet, mert nem ári már meg.
  Szerencsétlen, akaratgyenge, szerencsejáték-függő emberek kifosztásából ne éljen a kocsmáros.

 • a jéghegy alja2011.09.27 14:20:56

  Ez a játék adó is tipikus esete a hozzá nem értésnek. De mitől tudná bármelyik baromarcú is, hogy hogyan működnek az alapvető gazdasági folyamatok, amikor 1 percet sem töltöttek el értelmes munkával, pláne nem cégvezetéssel. Kijöttek az egyetemről (amit még szoci rendszerben végeztek el, tehát gazdasági haszna egyenlő a nullával) és bekereültek az államigazgatásba, így fogalmuk sincs hogy melyik döntésüknek mi a következménye. És ez nem csak a jelenlegi garnitúrára vonatkozik.

 • Kurgán2011.09.27 14:24:42

  Hagyjuk már ezt az "X százezer az korrekt, mert azt megérdemlem, ott ne legyen progresszív adó, a 2 misi a gazdag, azt adóztassák". A fenét érdemled, mikor a cégeddel béralku volt, akkor is a nettót ígérte a cég, ha mégsem, akkor aszerint fogadtad el az állást. Miért gondolod, hogy több járna neked? A takarító nénit is ugyanúgy fix bérre vették fel, azt szerencsétlen most les nagyokat, hogy ugyanannyi munkáért miért kap majd kevesebbet. Nem mellesleg ezzel az egésszel szépen taccsra is teszik rövid úton az országot, és a végén neked sem meg a takarítónak sem lesz munkája.

 • FreeHungary2011.09.27 14:25:50

  @--cs--
  Köszönöm a felvilágosítást.
  A cikket elolvastam, másodszorra is, és nincs egyértelműen leírva, hogy milyen adóékről van benne szó legalább valami ábra cím kellene. Mint kiderült az ábra egy kitalált esetről szó, ami nem létezik és a 2012-es adótervek se ide vezetnek, ezért nem tudom mennyire beszédes, ráadásul a munkavállalók nagy része családi adókedvezményt is igénybe vehet. Ez így teljesen félrevezető és manipulatív...

 • Kivlov2011.09.27 14:32:17

  2011.09.27 14:24:42Kurgán

  nettó béralku? az meg holvan??? :D
  vagy, ha az volt, akkor meg nem kell sírni, hogyha az állam mondjuk elveszi az adójóváírást. ugyanúgy megkapod a nettót, nem? ha abban állapodtál meg. az én szerződéseimben érdekes módon mindig bruttó összegek szerepeltek...

 • is2011.09.27 14:39:09

  Yep. a szlovákok 19%-on vezettek be egységes kulcsot, nem pedig 16%-on, amihez aztán 27%-os ÁFA-t kell adni. a szlovákoknál van vagyonadó is, valamint magán egészségbiztosítás, amit a netto béréből fizet mindenki (ezt is sokan nem tudják, hogy a szlovák fizetésekből még kell fizetni további TB-t, amit a magyarból már nem). és jóval kisebb államháztartás, amit viszont nem egyértelmúen pozitívan ítélnak meg (pl. az utak romalanak).

  @FreeHungary: a családi adókedvezmény (helyesen gyerekkedvezmény) egy nagy parasztvakítás, hiszen a családi pótlékot helyettesíti, azt Orbánék 4 évig nem fogják emelni, csakúgy, mint 1998-2002 között. viszont a családi pótlék mindenkinek járt, az adókedvezmény meg csak annak, aki keres. ez első és másodrendű gyerekeket jelent lefordítva, nem pedig azt, hogy a szülőnek mennyi lesz hó végén a borítékban. a gyerekek állami támogatása szociáois vagy adórendszeren belül indifferens közgazdasági szempontból, pusztán erkölcsileg van különbség. a jelenlegi másodrendű gyerek-elképzelés erkölcsileg tarthatatlan.

 • Kivlov2011.09.27 14:41:55

  2011.09.27 14:39:09is

  nagyon helyes, hogy nem alanyi jogon megy a cucc, hanem adóból leírhatóan...

 • FreeHungary2011.09.27 14:55:42

  @is:
  Nem értek veled egyet. Ettől függetlenül az emberek jó részénél csökkenti az adóéket a gyerekkedvezmény, ez vitathatatlan. Másrészt nem az egy kulcsos adó miatt a legnagyobb az adóék, mert a 2010-es adórendszerrel is vezetnénk a listát. A baj a magas munkaadói járulékokkal van és ezen a több kulcsos adó sem segítene...

 • Con_Sole2011.09.27 15:37:08

  3 gyerek és nyista adó (egy darabig) szal csak tessék tessék gyereket válalni, nevelni a hazát szebbé tenni. Nem picsogni az adojovairas kivezetése miatt. Ja igen teljes béreket bejelenti, nem trükközni. Hátha a statisztikák is mást mutatnának. A multkor az egyik áruhaz 20%os leértékelést tartott 2 orát álltam sorba asok lapos TV-t vásárló mögött. Oszt nincsen pénz.... aha...

 • Kivlov2011.09.27 15:39:13

  2011.09.27 15:37:08Con_Sole

  :D
  nálam az vitte a pálmát, mikor az egyetemi koleszba (ahova bekerülni művészet volt, ha már apád-anyád dolgozott), jött a csávó beköltözni BMW terepjáróval. azt mondja, a szülei vállalkozók...minimálbéren...

 • szerzo_ado2011.09.27 16:10:20

  Kedves FreeHungary!
  Az ábrákon - mint ahogy a címük is mondja – az összes adó és járulék szerepel a teljes munkaköltség arányában, azaz: (szja+munkavállalói járulékok+munkaadói járulékok)/(bruttó bér+munkaadói járulékok). Ez 2012-ben egy gyermekkedvezményt igénybe nem vevő munkavállaló esetén, az adójóváírás bejelentett eltörlésével és a munkavállalói járulék 1 %pontos emelésével a következőt jelenti: adóék = (0.16+0.185+0.27)/1.27= 0.484, mindkét jövedelemszinten. Tehát ez nem egy kitalált eset, hanem a 2012-től érvényes adórendszer adóéke. A sorrend amúgy gyermekkedvezményekkel sem lenne nagyon más, hiszen a legtöbb országban viszonylag jelentős gyermek- vagy családi kedvezmény szintén az ábrában szereplő értékhez képest csökkenti az adóterhelést.

  Üdvözlettel:
  Krekó Judit

 • somogg2011.09.27 16:16:18

  @FreeHungary 2011.09.27 14:55:42: az adoek annak kapcsan kerult elo, hogy a kormany a jol atgondolt egykulcsos ado kompezaciojabak egy reszet a munkaadokbol kenyszeriti ki. tehat azert van nemi kapcsolat

 • troll ellenpólus2011.09.27 16:24:38

  Túl nagy baj nem lehet a jelenlegi magyar adórendszerrel, ha az országot koldusbotra juttató baller szakértők ilyen vehemenciával támadják mindennap.

 • Kivlov2011.09.27 16:28:02

  2011.09.27 16:24:38troll ellenpólus

  jaja, hirtelen megvilágosodtak tavaly április óta. előtte meg nem csináltak semmit, mikor többségük volt...

 • FreeHungary2011.09.27 16:32:57

  Kedves Krekó Judit!

  Azért érthettem félre, mert nincs odaírva, hogy 2012-es magyar adószabályokkal értendő, másrészt az szerepel az ábrák alatti írásban, hogy 2010-ról van szó (szerintem ez így másoknak is félreérthető).

  Azért mondtam, hogy kitalált esettről van szó, mert nem ismert még a kompenzáció amit alacsony keresetűek kaphatnak és az adótörvények sincsenek még elfogadva, 2012-ben nem lesz tiszta egykulcsos adó.

  Lehet, hogy gyerekkedvezménnyel se változna a sorrend, de a régi adójóváírással se, nem az adójóváírás kiesése miatt kerülünk előre hanem a járulékok miatt.

 • krakkkk2011.09.27 16:36:57

  Mekkora egy hazug ez a kormány orbánzsidócigánykirállyal az élen. Gyalázat hogy magyarország élén ilyen patkány banda van! Mintha a választási kampányban adócsökkentések tömegéről lett volna szó, most meg amióta hatalmon vannak csak a nép kezét csavargatják. Nem csoda hogy aki csak teheti lelép Magyarországról.

 • FreeHungary2011.09.27 16:37:14

  @somogg: Nem az adóék kapcsolódásával van gondom, hanem azzal, hogy a lehető legrosszabb eset van kiválasztva ebből a szempontból és ez félrevezető. A többség vagy többet keres vagy van legalább egy gyereke és csak egy kisebbségre igaz a két ábra.
  Ráadásul ahogy mondtam már adójóváírással is legelöl lennénk.

 • dik_2011.09.27 16:40:33

  Camdenes!

  Mielőtt ilyen ökörségeket írsz, csak egy picinykét gondolkozzál már!

 • krakkkk2011.09.27 16:45:15

  korte75
  "irorszagban a minimalber utan (320euro/het) kb 8 euro adot fizetnek az emberek. nagyon durva politikai/moralis/kulturalis diktatura van kialakuloban otthon, csak meg nem latjak az emberek mert nemzetmento kontosbe van csavarva. szomoru"

  Ha ezt le mernéd írni a zsindexfórumon akkor a "bruckenbackerkapitány" (moderátornak nevezett káder) a géntérképedet is letörölné. Sajnos otthon kínai mintára megalkotott demokrácia van= Szabad eber szabad országban azt mond amit szabad. Ez van kérem.

 • kéne 1 nick2011.09.27 16:52:01

  Con_Sole:
  Pedig te csak 1 db laposelemet vettél, gondolom. :-)

  Kivlov:
  De, csináltak volna, ha mini-Hitleretek és pártja nem gáncsolja el minden törekvésüket.
  Bajnaiék mondjuk így is készítettek egy olyan adózási tervet 3 évre előre, ami, ha Viktorék nem dobják a szemétbe, mindenkinek jobb lett volna, mint a Fityisz által összekontárolt szarság, ami most van, meg ami jövőre lesz.
  Nota bene: nektek is, hacsak nem a 300 ezer fölötti bruttó jövedelműek táborába tartoztok, illetve ha jövőre nem csupa olyasmit vesztek, amire nem 27% lesz az áfa.
  Ennyire narancsidióták még ti sem lehettek.

 • oldyan2011.09.27 17:15:41

  Kedves Krekó Judit.
  A munkabérre jutó terhek között nem szerepeltette a szakképzési járulékot (1,5%). Valamint a bér+járulék költség az iparűzési adó alapjába is belekerül ami az adott önkormányzat szabályozásától függőn további 2% terhet is jelenthet.
  Az eddigi információk alapján az EÜ. járulék esetében az alap minimum a minimálbér 1,5-szerese. Nem derült ki számomra, hogy ezt figyelembe vette-e a számításánál?
  A végkövetkeztetésével sajnos teljesen egyet kell érteni: A RÉGIÓBAN AZ ALACSONY SZAKKÉPZETTSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓAN A LEGVERSENYKÉPTELENEBB adórendszer jön létre, ha tényleg az eddig ismert tervek szerint történi a szabályozás.

 • kvp2011.09.27 17:34:33

  Az egykulcsos afa helyett fuggveny alapu adozas kellene, tehat a minimalbernel lenne valahol a 0% es innen emelkedne szepen folfele a legmagasabb (sokmillios) jovedelmekig, ahol lehetne kb. 90%. A gorbet ugy erdemes beloni, hogy a kozeposztalynak olyan 16-20% jojjon ki, majd 1000 forintonkent tablazatban megallapitani a kulcsokat, hogy egyertelmu legyen. A minimalberre igy is marad a 25-27%-os afa ami mindenkire egyseges.

  Az adozast pedig ugy lehetne ellenorizni, hogy minden ceges es magan penzugyi tranzakcio atmenne egy kozponti rendszeren, ahol automatikusan ki lehetne szurni az aranytalan bevetel-kiadas parokat. Ehhez persze jo lenne a csaladi adozas, mivel ekkor a ferj keresi-feleseg kolti osszeallitasokban is kideritheto lenne a penz mozgasa. A mimimalberes gazdagok ha minden (fekete) penzugyi tevekenyseguket keszpenzben is vegzik, ha mast nem, kozmuszamlakat fizetnek es regisztralhato fizikai (ingo/ingatlan) vagyonuk is van. Ebben az esetben megkerdezheto, hogy honnan es mibol...

  Az offshore tevekenyseg ellen pedig a forint automatikus konvertibilitasanak megszuntetesevel lehet vedekezni, tehat a magyar nemzeti bank valt csak forintot es kozben nezi, hogy kinek mire kellett es hova vitte. Ez nem akadalyozna meg az egyszeri becsi bevasarlast vagy a turista utakat, de egy nagyobb itthon megkeresett forint osszeg euro-ban torteno kivitele mar ellenorzest vonna maga utan. Hozzatennem, hogy kinaban is ez van, raadasul ott a nyugati cegek is csak a haszon bizonyos szazalekat vihetik ki, a tobbit helyben kell befektetniuk.

  A fenti rendszer szuksegtelenne tenne a mulkaltatoi jarulekot, mivel a jovedelemadoban beszedheto lenne, a cegeket pedig az iparuzesi adoval lehetne ceges szinten megadoztatni. A forgalmi adot pedig szemely szerint kiterjesztenem az osszes penzintezeti tevekenysegre. Tehat ha valaki elad egy reszvenyt, majd kesobb vasarol egy ugyanolyat, hasonlo aron, akkor mindket esetben rajta lenne a 25%-os afa es nem csak a haszon adozna.

 • HandG2011.09.27 17:50:55

  Egy réges régi mese....
  A long time ago in "galaxy" far, far away......

  Történt, hogy a király egyszer (2x3x...800x) lement a néphez (akkor még parasztoknak hívták őket, most nemzeti öntudattal nem rendelkőknek) és azt mondta nekik! Kedves barátaim! Ha mi visszakerülünk a trónra!
  (rángatja közben a köpenyét az egyik hírnőke, hogy, " de uram mi mindannyian nem férünk el a trónon, nem olyan nagy az! Mire a suttogva érkezik a válasz. -tudom, de csak arra figyelj amit teszek, ne arra amit mondok!) Szóval... ha vissza
  kerülünk a trónra, akkor lecsükkentem az adókat meg mindenkinek jobb lesz csak dolgoznia kell majd!
  Meg tudjuk csinálni!
  Taps éljenzés, munka hallatán csökken kissé az összecsapódó tenyerek száma hallhatóan. Azonban egy tenyér szinte idegesítően gyorsan és erősen tapsol. Az udvari bohóc volt az.
  Őszintén hitt benne, hogy tényeg így lesz majd.
  Nézz körül a király közben, hogy kincstárnoka hol van és mennyire tapsol. De nem látja sehol. Hátrafordul az egyik ajtóállóhoz. (csapó ajtón állt a fickó ugyanis) és kérdi.
  - hol a kincstárnok? 10 éve kilépett tőlünk felség. Sajnos. Ba.........usss! Kell valaki! Sziszegi a király!
  De ki felség? Mindenkinek van itt dolga! A francba!
  A bohóc mit csinál egyébként? - kérdi a király?
  Az csak bohóckodik egész nap felség.
  -Akkor ő jó lesz!
  -De felség! Nem tud számolni! MONDOM JÓ LESZ! És azzal egy laza mozduattal leveri a vigyorgó bohóc fejéről a csörgősipkát és odafordulva az elkötelezettekhez lekiállt a tömegnek.
  Látjátok, hogy a kincstárnokom milyen jó kedvű??
  Ilyen jó kedvűek leszünk mi is jövőre!!!!!
  Majd a mikrofontól elfordulván orra alatt megjegyzi. És még nem is hazidtam semmit!
  Mi jó kedvúek leszünk, ha visszakerülünk a trónra, de ők?! Jó a fennséges többes!

  Napjainkban......
  Nincs már semmiféle birodalom, ami visszavágjon.....

 • kéne 1 nick2011.09.27 17:52:25

  kvp:
  Baszd meg, azt azonnal töröltesd, mert Matolcsy még elolvassa, és nekiáll megvalósítani, pedig ordas nagy marhaság.

 • Akitlosz2011.09.27 18:02:03

  Ha ehhez hozzávesszük még a világrekord 27%-os ÁFÁ-t is akkor még szemléletesebben látszik, hogy semmiféle esély és remény nincs a versenyképes magyar adórendszerre.

  Ahhoz drasztikusan le kellene bontani a fosztogató osztogató szocialista államot.

  Hogyan sikerült ebből az országból egy világviszonylatban is élen állóan gagyi országot csinálni?!

  Magyarországon sem pénzt keresni, sem pénz költeni nem éri meg úgy, mint máshol, nagyon nem, ebből pedig nehezen lesz gazdasági csoda.

 • Akitlosz2011.09.27 18:05:20

  @Deres

  "Az én javaslatom az adómorál nagymértékű növelése. teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon sokkal több jövedelem keletkezik, mint amennyi adózik."

  Persze, mert a multik adómentességet, adókedvezményeket kaptak, emellett még hozzájuk is vág az állam néhány milliárdot.

  Ha az egyiknek legálisan nem kell annyit adóznia, akkor az elég rossz hatással lesz a többiek adómoráljára is.

 • JohnHenry2011.09.27 18:15:54

  Nem baj, a képviselők fizetését megemelik, legalább ők nem fognak tovább trükközni.

  (irónia)

 • Kivlov2011.09.27 18:33:16

  2011.09.27 16:52:01kéne 1 nick

  :D
  kamu vörös duma, hogy orsósék miatt nem lehetett kormányozni. Lehetett! ahogy tudtak kurcsiék sz*r vizitdíjrendszert csinálni, úgy jót is tudtak volna, mert többségük volt! Ahogy bajnai is el tudta törölni (hála az égnek) a 13. havi nyögdíjat. bruttó 3? smafu...

 • Bebes2011.09.27 19:06:53

  Akitlosz:
  "Persze, mert a multik adómentességet, adókedvezményeket kaptak, emellett még hozzájuk is vág az állam néhány milliárdot."

  Ezt hol tanítják? Nem "a multik" kapnak kedvezményt, hanem azok a bátor vállalkozók, akik ide mernek jönni befektetni. Őket valóban ajnározzuk, amíg alá nem írják a szerződést, be nem indítják a termelést stb. Aztán elmúlnak a mézeshetek, és akkor drága, jó befektetőkből gonosz multik lesznek, és nem hogy adómentességet, de különadót kapnak és még a közellenség szerepét is eljátszhatják.

 • Camdenes2011.09.27 19:28:45

  dik_
  Légyszi segíts! Mire gondolsz? Több hozzászólásom volt. Melyik az ökörség és miért?

 • gagyusz2011.09.27 20:05:14

  [link]

 • Con_Sole2011.09.27 20:42:48

  "kéne 1 nick

  Con_Sole:
  Pedig te csak 1 db laposelemet vettél, gondolom. :-)"

  Hat majdnem... igazándiból 4 téligumit vettem a "3 gyerek, 4 kerék stb." alá abból a pénzből, ami a családi adó kedvezmény miatt nálam maradt. Így személy szerint ezzel is járulok hozzá a gazdaság felpörgetéséhez.

 • renevol2011.09.27 20:57:58

  Kivlov

  "a lényeg, hogy nem több adóbevétel kéne, hanem kevesebb kiadás. Szoc. területen."

  "az 500 az nem sok. mert attól hogy a 100 az kevés, az 500 az nem sok. ha kéne felső kulcs, akkor valahova havi 1,5-2 misi közé"

  Amikor a magyar valósággal köszönőviszonyban sem lévő jobboldali leszól rózsadombi elefántcsonttornyából a pórnéphez. Havi 2 milliós jövedelem? Tájékoztatlak, hogy 2011. Magyarországán ez majdnem a teljes évi (br.) jövedelmét jelenti egy becsületesen dolgozó átlag(!)keresőnek. Persze felétek, jobbosok felé ez teljesen érdektelen, a lényeg, hogy aki szegény, az annyit is ér, tehát biztos a szociális kiadásokat kell megvágni. Bár arról meg fogalmatok sincs, hogy mi is az pontosan, meg ki-mennyire jogosult szociális alapon, de biztos azt kell megvágni. "Árpád bisztossss jó munkásember." Gratulálok.

 • Kivlov2011.09.27 22:46:12

  2011.09.27 20:57:58renevol

  és arról én tehetek, hogy valaki 100 bruttót keres??? tegyen a saját boldogulásáért és annyi! én is 120 km-re dolgozom a lakhelyemtől, mert ott fizetnek meg! arról nem beszélve, hogy nem sírni kell, ha kevés a lé, hanem továbblépni!!! ennyi.

  szoc kiadások? igen. ingyenes utazgatás eltörlése, segélyek 90%-án felszámolása, állami felsőoktatási helyek számának csökkentése, rokik felülvizsgálata, szigorítása, korkedvezményes nyugdíjazás megszüntetése, CSP adóból vagy természetbeni juttatásként, közszférai leépítés. Kb ezek kellenének...

 • renevol2011.09.27 23:38:12

  Kivlov

  Te tényleg azt hiszed, hogy ha magasabb bérért el tudnának helyezkedni az emberek, akkor nem helyezkednének el magasabb bérért? Érdekes tévhitek ezek. Tájékoztatlak, hogy nem az a helyzet, hogy sok millió ember valamiért alacsony bérezésű munkakört választ, pedig lenne más választása. Nem. A már említett átlagbér az bizony a Magyarországra jellemző átlagos bér nagyságát jelöli. Tényleg. Azt. Ez van 2011 Magyarországán a munkaerőpiacon. Nem az általad elképzelt állapot uralkodik, mi szerint valójában tízszeres bérek vannak Magyarországon milliószámra, csak épp kihasználatlanok. Nem, nem ez a valóság. Stimmt?

  Jelenleg tizennégyszer annyi álláskereső van Magyarországon, mint amennyi szabadon betölthető állás. Újabb információ innen, Magyarországról, oda fel, a rózsadombi elefántcsonttoronyba.

  Vagy te azt javaslod több millió Magyarországon élő, jelenleg munkában álló embernek, hogy menjenek mind külföldre dolgozni? Hm?

 • Camdenes2011.09.28 00:48:57

  renevol

  "2 milliós jövedelem? Tájékoztatlak, hogy 2011. Magyarországán ez majdnem a teljes évi (br.) jövedelmét jelenti egy becsületesen dolgozó átlag(!)keresőnek."

  Csak azért van, hogy az átlagbér ilyen alacsony mert a munkavállalók nagy része minimálbérre van bejelentve, a jövedelme másik részét feketén zsebbe kapja. A statisztikák meg persze csak a legális jövedelemmel tudnak számolni. Na meg az államnak is csak abból van bevétele...
  Azt gondolom, hogy ezeket a félig feketén dolgozó embereket nem kellene még külön támogatni is, mert nekik "olyan kevés a fizetésük".

 • Camdenes2011.09.28 00:57:04

  renevol

  Tudom, hogy vannak mint ahogy te írod becsületesen dolgozó (és adózó!!!) emberek is akik nagyon keveset keresnek. A minimálbéresek között ők vannak kevesebben! Nekik azt tudom javasolni, hogy tessék képezni magukat! Jobb szakmát tanulni, nyelveket tanulni, főiskolára, egyetemre menni. Ha ezt megvan, akkor fog tudni jobban fizető állást találni. Tuti! Rengeteg jól fizető állás van betöltetlenül, mert nincs rá megfelelő képesítésű, képességű ember. Tanulni és cselekedni! Nem a sült galambot várni!

 • Camdenes2011.09.28 01:10:48

  renevol

  Van aki gyermekkorától fogva keményen, lelkiismeretesen tanul. Elvégzett egy főiskolát, elvégzett egy egyetemet. Azóta is tanfolyamokon képzi magát tovább. Két idegen nyelvet is megtanult, hogy boldoguljon. Boldogul is: TÖBBSZÁZEZERFORINT a havi bruttója! Azért keres ennyit, mert a munkaadója ennyire értékeli a munkáját, ennyit ér neki.
  Persze van akinek csak havi 100ezer forintot bruttót ér a munkája. Mert amíg gazdag barátunk szorgalmasan tanult, képezte magát, addig ő süttette a hasát és röhögött rajta, hogy az a majom tanul. Most viszont azt mondja, hogy vegyék el a másiktól a szorgalmasan megkeresett pénzét és adják oda neki, mert ő keveset keres. Szerinted mi alapon? Miért nem elég, hogy a 10-szer többet kereső 10-szer annyit fizet?
  Egyébként: az igazán nagyon gazdagok nem bérből és fizetésből azok, így ők nem is fizetnek SZJA-t...

 • GGG772011.09.28 08:34:42

  Ennél nagyobb kárt, mint, amit Orbánék okoztak az elmúlt másfél évben Kádár óta nem sikerült senkinek.
  2014-re ez az ország valahol Albánia alatt lesz, ha hagyjuk.

 • GGG772011.09.28 08:43:33

  Camdenes
  Azt azért ugye vágod, hogy a minimálbéresek legalább fele VALÓBAN annyit is keres. Ha meg van boríték, abban sem több százezer lapul.
  Néhány 10 ezer köcsög sarát akarod leverni 3 millió emberen? Gratula!

 • Camdenes2011.09.28 09:23:01

  GGG77

  Több százezer borítékba! Az már nem kispályás!

  Vegyünk inkább egy jellemző példát: 100 ezer legálisan +100 százezer a borítékba feketén! Nézzük mi történ a baloldal által összerakott adórendszerben: az emberünk, nagyon keveset keres, nagyon szegény, ezért a 100 ezer Ft bevallott jövedelme után kapjon mindenféle adókedvezményt! Így a +100 ezer Ft fekete pénzével majdnem megvan a 200 ezer nettója! Mennyit is kellett ehhez egy teljesen jogszerűen bejelentett munkavállalónak keresnie? Kb. 400 ezer Ft-ot! A mocskos TÖBBSZÁZEZERFORINTOSGAZDAG! A legmagasabb adókulcsot neki! 2009-ben 158 ezer Ft felett, 2010-ben 328 ezer Ft felett már a legmagasabb adókulccsal kellett adózni, mert ők gazdagok!

  Mindeközben az igazi gazdagok az egész vitán jót röhögnek, mert ők nem bérből és fizetésből élnek, így őket, illetve a vagyonukat nem érinti az egész! A progresszív adózást szorgalmazók pont erről terelik el a figyelmet! Ahelyett, hogy a vagyon alapján gazdagoznának, a fizetés alapján teszik ezt!

  Ami meg a valóban minimálbéreseket illeti (akik semmit sem kapnak feketén):
  én az arányukat jóval kisebbre becsülöm mint te. Nézz körül... Nézd meg az adózási statisztikákat... Nos ami őket illeti, csak azt tudom ismételgetni, amit a nagy bolsevik vezér mondott: Tanulni! Tanulni! Tanulni!

  ui.: senki sarát nem akarom máson leverni...

 • mirigy1872011.09.28 10:50:40

  Camdenes

  Bírom az ilyen fennkölt okosságokat amiket összehordtál. Elárulom azért nem mindenki röhögött a másikon mert a marhája tanult. Én is tanultam és most is tanulok elég sokat mégis alig kapok többet 100-nál a haverom építészmérnökként kap nettó 120-at szal süket duma, hogy csak tanulni kell oszt majd jó lesz.

 • mirigy1872011.09.28 10:53:24

  De már leírták jó párszor, hogy még az utcaseprő állásnál is 20X-osa túljelentkezés ugyanez a helyzet a jobban jövedelmező állásoknál is és sokszor nem az számít hogy kinek milyen végzettsége vagy tapasztalata van. De okoskodni mindig könnyebb

 • 9mmPara2011.09.28 11:03:35

  "egy jellemző példát: 100 ezer legálisan +100 százezer a borítékba feketén!"

  Ez egyáltalán nem jellemző. Mifelénk ez a jellemző: 95-110 e Ft. bruttó körül bejelentve, ebből marad, ami marad, plusz 25-30 ezer nettó zsebbe. Esetleg privát ügyeskedés, piacozás, osztrák turizás, vendéglátósnál jatt, ilyesmi.

  Egyébként a szerző hivatkozik a saját részvételével készült tanulmányra: a minimálbéresek kb. 50%-a tényleg ennyit kap.

 • Camdenes2011.09.28 11:48:35

  mirigy187

  A példádnál maradva:
  Ha építészmérnökként 120 ezret keresnék, akkor megvizsgálnám, hogy más építészmérnökök, akik ennél jobban keresnek, azok mit csinálnak jobban, mit csinálnak másként, és megpróbálnék megfigyeltek alapján előrébb jutni. Ezt (is) hívom én tanulásnak. Igen, azt gondolom egy építészmérnök ma Magyarországon aki csak 120 ezret keres, az valamit rosszul csinál.

  Már várom egy tanár hozzászólását, hogy példaként felhozza a nyomorúságos fizetését. Van rálátásom: nagyon sok tanár ismerősöm van. Van aki tanárként is jól keres, a többség valóban nem. Van több olyan tanár ismerősöm, aki elhagyta a pályát és most jól keres. A különbség a jól keresők és a rosszul keresők között az, hogy a jól keresők tettek valamit az előrejutásukért, míg a rosszul keresők csak panaszkodnak...

 • Nazagson2011.09.28 11:49:11

  Vegyünk inkább egy jellemző példát: 100 ezer legálisan +100 százezer a borítékba feketén! Nézzük mi történ a baloldal által összerakott adórendszerben: az emberünk, nagyon keveset keres, nagyon szegény, ezért a 100 ezer Ft bevallott jövedelme után kapjon mindenféle adókedvezményt! Így a +100 ezer Ft fekete pénzével majdnem megvan a 200 ezer nettója!  ez mennyire általános?
  Szerintem kb a minimálbér meg plusz 10-20 ezer lehet ami tömegesen van. Ha meg saját cége van, akkor gondolom a végzetségének megfelelő piaci fizetéshez közeli bér van bejelentve és a többit meg leadózva (nyereség és osztalék adó) veszi ki, ami legláis és így valami 67-68 százalék megmarad a netto nyereségének (meg le tudta írni azokat a költségeit amiket magánemberként nem tudna), de ez meg teljesen rendben van. Az Apple részvényesei sem fizetnek TB-t meg nyugdíj hozzájárulást a cég nyeresége után , illetve ha nyersz a lotton vagy a bankbetéted nyereséget hoz, akkor is csak nyereség adót fizetsz.

 • Camdenes2011.09.28 11:51:32

  mirigy187

  „..jövedelmező állásoknál sokszor nem az számít hogy kinek milyen végzettsége vagy tapasztalata van”
  Hanem mi még? A kapcsolat? Igen! A kapcsolati háló építése is része a karrierépítésnek! Tenni kell érte!

  De kapcsolat nélkül is lehet jó állásokhoz jutni. Egy barátom évi több száz állásinterjút készít. A jelentkezők zömét el kell utasítania, mert nem alkalmas. Igen, így nézve valóban sokszoros a túljelentkezés. A másik oldalról nézve viszont az a baj, hogy nincs elég alkalmas jelentkező és az álláshelyek üresen maradnak. Általában az a probléma, hogy a jelentkezőnek van nyelvvizsgája (tehát, ahogy te mondod tanult) csak megszólalni nem tud az adott nyelven (nem megfelelően tanult). Az elutasításkor mindig megindokolják, hogy miért nem alkalmas. Az évek során egyetlen ember volt aki ezt hajlandó volt ez megérteni és a hiányosságot pótolni. Egy év múlva nagy örömmel vették fel. Ezt hívom én tanulásnak!

  Jobb állást akarsz? Van egy csomó! Jelentkezz egy fejvadásznál! Boldog lesz, ha tud neked munkát biztosítani. Ha nem tud, akkor megmondja, hogy miért nem. Aztán már csak rajtad múlik, hogy megfogadod-e a tanácsát (hajlandó vagy belőle tanulni) vagy sem, mást ne hibáztass!

  Változatlanul azt tudom mondani, hogy tessék tanulni, cselekedni! Könnyű csak a külső körülményeket szidni és a sült galambot várni!

 • Nazagson2011.09.28 12:04:00

  Nekik azt tudom javasolni, hogy tessék képezni magukat! Jobb szakmát tanulni, nyelveket tanulni, főiskolára, egyetemre menni. Ha ezt megvan, akkor fog tudni jobban fizető állást találni. Tuti! Rengeteg jól fizető állás van betöltetlenül, mert nincs rá megfelelő képesítésű, képességű ember. Tanulni és cselekedni! Nem a sült galambot várni!  Ezt részben osztom, de akkor szerinted az a jó lépés az államtól, hogy ezeket a szegényeket de facto kizárja a felsőoktatásból? Mint ami a mostani tervezetek szerint megvalósulhat?

  Annyi jó állás azért nincs betöltetlenül. Rengeteg jó egyetemen szerzet jó diplomával rendelkező (IT, közgazdász, villamos mérnök, építész mérnök) keresgél munkát hiába vagy megy el netto 100 ezerért,m csak hogy legyen valamilye. De a piaci átlag is ezeknél a brutto 250-500 ezer közé esik (vannak magasabb pozíciók magasabb pénzért de az a pozíciók számának megfelelően százalékban nagyon alacsony).
  Oktatásnál meg kell jegyezni azzt is, hogy olyan családban felnőve ahol evidens egy egyetem és az anyagiak is megvannak rá, onnan könnyen lehet feltalálni a spanyolviaszt(nem akarom nyomn itt a dísz proli kisember romantikát. nekem is szerencsém volt családommal De szembe kell nézni azzal, hogy sokkal könnyebb eliteskedni és megmonani a rosszabb esélyekkel indulóknak, hogy "bezzeg ha te is tanulsz, meg ect" de rengeteg embernek ez nem olyan alanyi jog mint ahogy gondolnád, főleg nem a mostani kormány tervezetekkel.
  Ez a szorgalmas gyerek tanult a lusta meg kinevette, most meg irigy a sikeres szorgalmasra ez meg gyerekmesékbe jó , mert annak a korosztálynak ez nevelő hatású (megeszi abrokkolit megírja a lecót ect), de felnőtt emberkéntz már illik tudni, hogy a világ azért komplexebb és max egy politikus vagy egy hálivúdi rendező engedheti meg magának, hogy ilyen felelőtlen giccseket mondjon.

 • Nazagson2011.09.28 12:12:19

  Álláskereséseknél még mindig az ismeretség a meghatározó , de ez nem is baj ha nem párosul kontraszelekcióval (mint pl állami állásoknál, ahol nincs teljesítmény kényszer, vagy olyan multiknál , ahol sokszor egy megrendelő vagy politikus kedvében akarnak járni és annak valami pereputtyát veszik fel).
  HR eseknél gyakran baj, hogy ELTE-t végzett csini bölcsész lányok megkapják a munkát a HRben és mindenféle semi-ezoterikus tanfolyam agymosás után az állást érintő szakmai tudás nélkül de idióta amerikai tesztekre(rajzolj egy fát, ha azt mondom kacsagumi, akkor neked milyen margarinmárka ugrik be ect) vallásosan támaszkodva ítélik meg hogy pl a jelentekző milyen jó informatikus. Tehát a HR egy olyan felesleges lépcső sokszor ami nem csak plusz költség hanem torzítja is az értékelést a végleges munakadó(IT vezető) és a jelentkező között. Ismeretségnél ezt ki lehet zárni, mert szakember ítéli meg a szakmai rátermetségedet és nem egy finnugor szakos kislány akinek szép mellei vannak és ezért valaki felvette a HR osztályra de gőze sincs a C sharphoz pl.

 • Nazagson2011.09.28 12:28:11

  de a cikkre visszatérva.

  Megmondom őszintén én is soakt vártam az egykulcsos adótól, de be kell látni hogy az a logika, hogy majd beindítja a fogyasztást az megbukott. Ez köszönhető annak, hogy válság van (lehet hülyeség volt recesszió közepén bevezetni), és annak is, hogy az emberek nem akkor fogyastztanak ha többet keresnek, hanem amikor biztosnak érzik a munkahelyüket, és sajnos az egykulcsos adó költségét utólag úgy próbálták fedezni, hogy rengeteg olyan döntést hoztak, amik aláásták a munkahely illetve annak megszünésévelé az alap egzisztencia biztonságát (munkanélküli segély lerövidülése és kényszermunkához kötése, nyugdíjállamosítás, 50% os táppénz, indoklás nélküli felmondás, forint árfolyamnak a bedöntése rendszeresen. olyan gazdaságpolitika, ami külföldi munkaadókat elbátortalanítja), és ezért mindenki félreteszi a pénzét az esetleges nehezebb napokra. Minimálbéren való magasabb terheket nem lehet indokolni az adókerülőkkel, mert:
  1: a nagyrésze az embereknek nem, a kollektív bűnösségről meg Nürnbergben kiderült, hogy kultúr emberek nem fogadják el mint mentséget.
  2: ha valaki minimálbéres adókerülő, akkor azt ez nem tántorítja el, mert nem az a pár ezer forint ami érdekli, ami ezen mint plusz kiadás jelentkezik, hanem az amit megspórol a többin. Vagyis azokat bünteti akik tisztességesek , de csak ennyit keresnek, azoknak a nevében akik csalnak. Parádés.

 • Nazagson2011.09.28 12:28:57

  De ha mindenki adócsaló volna, akkor is:

  OV tegnap nyilatkozta tán, hogy ha nem leszünk Európa összeszerelő műhelye akkor nekünk kakukk. Erre itt a legdrágább a minimálbér egy befektetőnek. Ebben az összefüggésben baromi mindegy az a megerőszakolt, kifordított retorika (adókerülők, huuuuhuuu) amit mőgé akarnak tenni a döntésnek, mert a befektetőt pnt nem érdekli hogy az állam hadakszik a csalóival és az is érdekes, hogy akkor a környező országokban is mindenki adókerülő. hogy ott alacsonyabb terhű minimálbérek tudnak lenni?