Dömötör
11 °C
14 °C

A szabad szoftverek jogi útvesztői

2003.03.11. 10:49
A szabad forráskódú szoftverek használata az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket kezd ölteni. Ennek kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy milyen jogi problémák merülhetnek fel általánosságban, illetve konkrétan a magyar szerzői jogi törvény rendelkezései tükrében szabad szoftverek használatakor.
A korlátozott felhasználású szoftverek csoportjának legnagyobb részét a kereskedelmiek alkotják, azonban idesorolhatók egyes ingyenes és az ún. shareware szoftverek is. Kereskedelmi szoftvereknek nevezi a szakirodalom azon szoftvereket, amelyek ellenérték fejében, kereskedelmi forgalomban szerezhetőek be és amelyek forráskódjának a megismerhetőségét a szerző nem biztosítja. Vannak azonban ingyenes szoftverek is, amelyek szabadon felhasználhatók és terjeszthetők, azonban forráskódjuk ezeknek sem ismerhető meg. A shareware szoftverek annyiban különböznek az ingyenes szoftverektől, hogy az ingyenes használat csak egy bizonyos időre megengedett.

Nem minden ingyenes, ami szabad

A szoftverek másik csoportjába a szabad forráskódúak (open source software) sorolhatók. Ezek elterjedése az 1970-es, 80-as évek "free software" mozgalmára vezethető vissza, melynek célja a szoftverek haszonszerzés nélküli terjesztése volt. A szabad forráskódú szoftverek legfőbb jellemzője, hogy a forráskód megismerhetőségét a szerző lehetővé teszi, így a program szabadon módosítható. Az elnevezés "szabad" jelzője azonban nem az ingyenességre vonatkozik, ugyanis a szabad forráskódú szoftverek nem feltétlenül ingyenesek. A szabad szoftver még tágabb értelmezése szerint a szabad megismerhetőség mellett kizárt, hogy bárki a szabaddá tett szoftvert elsajátítsa, mert annak felhasználási feltételei előírják, hogy bárki, aki a szabad szoftvert fejleszti, saját hozzáadott alkotását is közkinccsé kell tegye. E licencelési formát a "copyright" ellentéteként "copyleft" elnevezéssel illetik.

A szabad szoftvereknek egyelőre nincs hivatalosan elfogadott definíciója. A jelenleg létező meghatározások közül az OSI (Open Source Initiative) egyesület meghatározása a legelterjedtebb. Ezen meghatározás szerint a "szabad" felhasználású szoftverek licencfeltételeit legalább az alábbiak jellemzik: 1. céltól független szabad felhasználás, 2. a forráskód megismerésének és rögzítésének szabadsága, 3. a terjesztés szabadsága (legalább a módosított verzió tekintetében), 4. a fejlesztés/átdolgozás szabadsága.

Egyre népszerűbb

A szabad forráskódú szoftverek problematikáját előtérbe állította, hogy az internet, amely az elmúlt évek legjelentősebb mértékű informatikai fejlesztéseinek középpontjában állt, nagymértékben szabad forráskódú szoftvereken alapszik. A nyilvános weboldalak jelentős része az Apache nevű szabad forráskódú szervert használja, míg a legnagyobb népszerűségnek örvendő portálok szabad tárgykódú operációs rendszereket alkalmaznak (pl. Yahoo!, Google, Amazon). Továbbá az e-mail forgalom továbbítására is jelentős mértékben használnak a szerverek szabad forráskódú szoftverprogramokat. Az egyre nagyobb mértékű elterjedtség hatására számos hardvergyártó is ellátja készülékeit szabad forráskódú operációs rendszerrel. Például a Sony nemrégiben határozta el, hogy az általa gyártott notebookokat szabad forráskódú operációs rendszerrel látja el.

A szabad forráskódú szoftverek felhasználásának szabályozására többféle felhasználási szerződés létezik párhuzamosan. Ezek közül a legelterjedtebbek a GPL (General Public Licence), az MPL (Mozilla Public Licence) és az Apache.

A szabad forráskódú szoftverek felhasználására vonatkozó licencek egy részénél a felhasználótól, továbbfejlesztőtől elvárják, hogy a továbbfejlesztés következtében létrejövő program tárgykódját is szabadon hozzáférhetővé tegye. Más részüknél e kötelezettség nem terjed ki arra, ha valaki egy korlátozott felhasználású programmal összeköti a szabad felhasználásút, annak megváltoztatása nélkül. A licencek többségére manapság azonban már jellemző, hogy nem tiltják meg továbbértékesítés esetén az esetleges díj felszámítását, amennyiben a továbbértékesítő többletszolgáltatást nyújt a szabad felhasználású szoftverhez, pl. jótállást, hibajavítást, konzultációt. Általános jellemzője ezeknek a licenceknek, hogy a szoftver készítője nem vállal a szoftver működéséért, specifikációknak való megfeleléséért felelősséget, szavatossági jogok sem érvényesíthetőek.

Drágulhat az ingyenes szoftver

Figyelembe véve az ismertetett, általában használatos licencfeltételeket, illetve a magyar szerzői jogi törvény rendelkezéseit, az alábbi jogi problémák tűnnek elő. Tekintettel arra, hogy a szerzői jogi törvény a felhasználási szerződések visszterhességéből indul ki, szükséges, hogy amennyiben ingyenesen kívánunk szoftvert használni, e lehetőséget a szerződés kifejezetten mondja ki. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az egyébként ingyenesnek látszó szoftver használatáért a későbbiekben mégis díjat kell fizetnünk, hiszen a szerző kifejezett lemondás hiányában erre az elévülési időn belül igényt tarthat.

Hasonlóképpen, a szabadon végezhető felhasználás köre is egyértelműen meg kell legyen határozva, ugyanis a törvény szerint a nem egyértelmű, kétséges megfogalmazások esetén a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell a bíróságnak figyelembe vennie.

Nincs kártérítés

Amennyiben szabad forráskódú szoftvert átdolgozni, módosítani kívánunk, győződjünk meg róla, hogy a felhasználási feltételek ezt kifejezetten lehetővé teszik, ugyanis a saját célra történő szabad felhasználás joga az átdolgozást nem feltétlenül foglalja magában. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ingyenes szoftverek esetén azok hibájával összefüggésben keletkező esetleges kárunkat nem tudjuk megtéríttetni, mivel a felhasználási szerződések általában a szavatosságot teljes mértékben kizárják, és ellenszolgáltatás hiányában ezt a törvény alapján sem lehet érvényesíteni. Még komolyabb következményei lehetnek, ha a szabad programnak tudtunkon kívül korlátozott felhasználású összetevői is vannak, melyeket a szabad program készítője egyáltalán nem is lett volna jogosult szabadon hozzáférhetővé tenni.

További, nem csak a szabad szoftverekkel kapcsolatos kérdés, hogy egy az internetről letöltött program esetében, melynek felhasználási feltételeit a felhasználó kattintás útján fogadta el, érvényes-e egyáltalán a szerződés, hiszen a szerzői jogi törvény szerint a felhasználási szerződést írásba kell foglalni, melynek a gyakorlatban feltétele az elfogadó általi aláírás (elektronikus aláírás).

A Windows jogilag tisztább

Az említett jogi problémák megoldása visszahathat a szabad forráskódú szoftverek terjedésére. Elsősorban a kárfelelősség és a szavatosság kérdése az, amelyeknek minél gyorsabb és átfogóbb megoldása lendítheti tovább a szabad forráskódú szoftverek felhasználásának dinamikus fejlődését. Nem véletlenül nyilvánította James Allchin, a Microsoft-csoport elnökhelyettese a Linuxot az elsődleges versenytársnak, amellyel szemben a Windows és más korlátozott felhasználású szoftverek előnye a jogi helyzet átláthatósága, a felhasználó jogainak és kötelezettségeinek a tisztázottsága. A Microsoft az egyre erősödő versenytárs terjedése ellen termékeinek javítása mellett a licencfeltételek újragondolását is tervezi, hogy a termékei rugalmasabb és felhasználóbarátabb jogi környezetben legyenek alkalmazhatók.

Kreuzenstein mesevára

Nézd meg Te is Laczko legújabb fotóit!

Oszd meg élményeidet!

Oszd meg nyári élményeidet más utazókkal is, tölts fel beszámolót, fotókat!