Fordul a jetibőr köpönyeg

2011.06.25. 21:07
Néhány éve még a Fidesz a tibeti autonómia, a kínai sajtószabadság és az emberi jogok zászlója alatt vonult Kína ellen. Az internet nem felejt: bár a fidesz.hu-ról korábban elérhető Free Tibet blog nemrég teljesen eltűnt, a párt prominenseinek korábbi vehemens nyilatkozatai tanulságos olvasmányként megmaradtak.

"A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség aggodalmát fejezi ki a Tibetben történt és emberi életekbe is kerülő súlyos jogsértések miatt. Fontosnak tartjuk a magyar-kínai kapcsolatokat és elismerjük Kína elmúlt évtizedekben elért gazdasági teljesítményét. Ugyanakkor elvárjuk, hogy az emberi jogok egyetemes értékei terén Kína további erőfeszítéseket tegyen és ne térjen le a nyitás politikájáról. Éppen ezért elfogadhatatlan, ha a központi hatóságok bármilyen formában megsértik a tibeti népnek jogát identitásához, a vallásszabadsághoz és a szabad vélemény-nyilvánításhoz. Felkérjük a magyar kormányt, hogy diplomáciai úton kérjen tájékoztatást a Lhászában és más tibeti városokban, illetve kolostorokban történt eseményekről és fejezze ki aggodalmát."
Németh Zsolt
A Fidesz Külügyi Kabinetjének vezetője
2008. március 15."Kövér László: - Sajnálatosnak tartom, hogy Tibet ügyét először éppen az a Kóka János vetette fel, aki ezzel a gesztusával próbálta elterelni a figyelmet a saját hitelességi válságáról. Annál is inkább, mert ő azon politikusok közé tartozik, akiket Kínában tett, magánjellegű pihenéssel is kiegészített hivatalos látogatásaikkor nem zavart az emberi jogok megsértése. Kicsit bánt, hogy az Európai Unió általam nagyra becsült politikusai is csak most jutottak el oda, hogy szóvá tegyék a kommunista diktatúra jogsértéseit. Semmiképpen nem az a megoldás, hogy tönkretegyünk egy újabb olimpiát a moszkvai és a Los Angeles-i után. Inkább az, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, hogy egy olyan ország kaphassa meg az olimpia megrendezésének lehetőségét, ahol a legalapvetőbb emberi jogokat sem tartják tiszteletben, ahol egész népeket tartanak elnyomás alatt, fenyegetnek a kultúrájuk, a nemzeti önazonosságuk szétzilálásával. Kínában a kommunizmus a mai napig állami ideológia, embereket lehet eltüntetni, koncentrációs táborba zárni, kivégezni. Tibetet nem tegnap szállta meg a kínai rezsim, amelynek az emberi jogokhoz fűződő viszonyára sem ma derült fény. Az EU emberi jogokat érintő politikája csak akkor hiteles, ha minden országgal szemben, minden helyzetben azonos mércével mér, a pillanatnyi geopolitikai, gazdasági vagy egyéb érdekektől függetlenül. "
2008. április 5.

Kövér László Ven Csia-paoval, 2011. június 25.

"A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya határozottan elítéli a kínai kommunista rezsim tibeti megtorló akcióit, és a szabad világ felhívásához csatlakozva követeli azok azonnali beszüntetését. Magát demokratának valló politikai erő nem tűrheti el az emberi és kisebbségi jogok Peking által demonstrált tömeges sárba tiprását, a tibeti lakosság és a Dalai Láma megfélemlítését - húzza alá a párt Országos Választmánya. "
2008. márc. 29.


"Szükségesnek tartjuk, hogy az országgyűlés Tibet érdekében állást foglaljon. 1956-ban a szabadságáért küzdő magyar nép is várta, és a világ sok országától meg is kapta azt a szolidaritást, amely erőt adott harcához. Miután elnyertük függetlenségünket, nekünk is kötelességünk nyilvánvalóvá tenni együttérzésünket és megértésünket egy  szabadságáért küzdő másik nép iránt." (Balog Zoltán, Semjén Zsolt, Fodor Gábor, Herényi Károly)

2008. április 30."...Magyarországnak erkölcsi kötelessége kiállni Tibetért, és az az indítvány, melyet a Parlamenttel el akarnak fogadtatni nem Kína ellen, hanem Tibet mellett foglal állást. Az emberi jogok tekintetében nincs alku, mindenki erkölcsi kötelessége a kiállás - húzta alá [Semjén Zsolt], aki szerint Kína demokratizálódási folyamatának szempontjából is fontos lenne ez az állásfoglalás. Semjén Zsolt Gyurcsány Ferenc időpont eltolási felvetését hiteltelennek nevezte. Magyarázatképpen hozzátette, már egy esztendővel ezelőtt közösen benyújtottak egy hasonló indítványt, melyet végül a szocialista beterjesztő meg sem szavazott. "Donáth László az aláírás előtt gyáván kisunnyogott" - emlékeztetett a kereszténydemokrata képviselő, kiemelve: egy hónappal korábban a DunaTV-ben ötpárti megállapodás született erről a kérdésről, ám Donáth László szocialista politikus ismét kihátrált az ügy mögül. Véleménye szerint mindenképpen el kell fogadni a Tibet melletti állásfoglalást, hogy a jövőben ne a "politikai turizmus" határozhassa meg Magyarország külpolitikáját."
2008. május 22.

Semjén Zsolt fogadja a kínai miniszterelnököt, 2011. június 24.

"[Balog Zoltán] elmondta: a javaslatban azt kérik, hogy a magyar Országgyűlés szólítsa fel a Kínai Népköztársaságot, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, a lelkiismereti és a vallásszabadságot, a tájékoztatáshoz való jogot és a sajtószabadságot Tibetben és a Kínai Népköztársaság területén. Továbbá arra is felkérik őket, hogy kezdjenek tárgyalásokat Tibet státuszáról a tibeti nép képviselőivel - tette hozzá.

Mint mondta, erre többfajta okuk is van, Balog a személyes szimpátián túl történelmi párhuzamokat említett. Így példaként az 1959-es tibeti felkelést hozta fel, amely, mint kifejtette, nagyon hasonlított az 1956-os magyar forradalomhoz, valamint Kőrösi Csoma Sándort. "A negatív dolgok pedig: az etnikai arányoknak a betelepítéssel való megváltoztatása, az autonómiának az elutasítása, amelyek mind a magyar közösségnek is fontos politikai követelései a határon túli magyar közösségek tekintetében. Tehát ilyen sajátos okaink is vannak arra, hogy felszólaljuk ebben az ügyben"- tette hozzá.

Kiemelte: bíznak abban, hogy az Országgyűlés ezt a határozati javaslatot elfogadja. "Ha azok a politikai a pártok, amelyeknek a képviselői támogatták ezt a javaslatot, a szavazataikkal is támogatni fogják az Országgyűlésben, akkor mégiscsak végre (...) megszólalhatunk mi is, ahogy megszólalhatott az Európai Parlament is, és ugyanezekben az ügyekben felszólította Kínának a kormányát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket" - mondta el.

A tájékoztatón Balog Zoltán a tibeti nép iránti személyes szimpátiájának kifejezéseként meglengette a tibeti zászlót.

Kérdésre válaszolva kifejtette: bízik benne, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Budapesten tárgyaló kínai delegáció vezetőjével folytatott négyszemközti megbeszélésén rákérdez a tibeti helyzetre, ahogyan tette ezt a közelmúltban Angela Merkel német kancellár is. "
2008. május 8."Free Tibet Blog: Mit szól ahhoz, hogy legutóbb Kína megtagadta az együttműködést az ENSZ kínzásellenes bizottságával?

Ékes József: Ez az a tipikus kettős politika, ami kifelé és befelé is más. Itt kellene mindenkinek felemelni a szavát, hogy bár a világ egyre jobban elismeri Kína gazdasági fejlődését, de emberi jogi téren az ország óriási deficittel rendelkezik. Ezt a deficitet egyfajta, nyomással napirenden kell tartani és értésére juttatni Pekingnek, hogy akkor válhatnak a világ minden részén elfogadott állammá, ha ezeket a problémákat orvosolják.

2008. november 25."[Németh Zsolt] kiemelte: aggodalomra ad okot a tibeti helyzet, épp ezért nagyon fontos, hogy látványos elmozdulás történjen a közeljövőben, különösen a vallásszabadság biztosítása és a körülbelül hatezer politikai fogoly szabadon bocsátása területén. Remélhetőleg a Kína és a nemzetközi közösség között kialakuló globális párbeszéd hangsúlyt fektet arra, hogy Tibet valódi autonómiája nem gyengíti, hanem erősíti Kínát. Ez erősítheti a nemzetközi együttműködést is - tette hozzá. Németh Zsolt kiemelte: bízik abban, hogy a dalai láma Magyarországra látogat majd."
2009. április 7.

Balog Zoltán 2009 márciusban a Tibetért tüntetőkkel, kiszorítva a kínai nagykövetség elől Forrás: fidesz.hu

"Fölszólítjuk a Magyar Országgyűlést és a Magyar Kormányt, hogy amikor jó kapcsolatokra törekszik a Kínai Népköztársasággal (amit támogatunk), közben ne áldozza föl ennek az együttműködésnek az oltárán az emberi jogokat. Sem a tibetiekét, sem a magyarokét. Akkor sem, ha a gyülekezés szabadságáról van szó egy tibeti megemlékezésen. A minket körbevevő kordonok, a kínai nagykövetség megközelíthetetlensége mutatja, hogy a Rendőrség kordonépítésből Budapesten már nagy gyakorlatra tett szert. Van ebben valami jelképes, hogy ide szorítottak bennünket egy templom és egy iskola elé." (Balog Zoltán beszéde a tibeti felkelés 50. évfordulóján)
2009. március 11.

A sapkás Tibetért tüntető, Balog nélkül, 2011. június 25. Forrás: choegyaltenzin.com

"Balog Zoltán tájékoztatása szerint a Fidesz-frakció emberi jogi munkacsoportja "megdöbbenését fejezi ki a kínai Ürümcsiban elkövetett ujgurokkal szembeni hatósági erőszak ügyében".

Fölszólítjuk a magyar kormányt, hogy befolyását latba vetve lépjen föl az Európai Unió megfelelő fórumain annak érdekében, hogy Kínában megszűnjön az etnikai alapú erőszak - hangsúlyozta a politikus.

Mint hozzátette, furcsának tartják, "hogy miközben a Külügyminisztérium nemzetközi téren azért tesz erőfeszítéseket, hogy Budapesten jöjjön létre egy "Népirtás és Tömeges Erőszak Megelőzési Központ", aközben mind a tibeti, mind az ujgurok elleni tömeges erőszak ügyében a magyar kormány hallgat és megakadályozza, hogy az Országgyűlés elítélje a Kínában dúló etnikai alapú erőszakot."
2009. július 10."A dalai láma az Országház felsőházi termében hétfőn arról beszélt, hogy mindig csodálta a magyar népet 1956-os hősi szabadságharca miatt. A tibeti vallási vezető felidézte: kínai kommunista "barátai" annak idején figyelmeztették, hogy "ha nem viselkedik jól", népe úgy járhat, mint a magyarok.

Előadásának végén Tendzin Gyaco megajándékozta Dr. Nyitrai Zsoltot egy fehér sállal, ami a tibeti vallási hagyomány szerint egyfajta áldás. "
2010. szeptember 22.

Nyitrai Zsolt és a dalai láma. Forrás: nyitraizsolt.hu

"...A Kínai Népköztársaság és Magyaroszág szövetségesei lettek egymásnak. Ehhez erős alapokra van szükség, de ezek az alapok már léteznek a két ország közt. Az elmúlt hatvan év  és az, hogy hasonlóan gondolkodunk a jövőről, csak megerősítette ezeket."

Orbán Viktor, 2011. június 25.