Megbüntették a romákat kizáró edzőtermet

2011.11.08. 15:33
Kétszázezer forintos pénzbírságot szabott ki a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletében azért, mert egy szerencsi edzőterembe roma származása miatt nem engedtek be két fiatalembert.

A két éve történt eset miatt az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 2010 májusában kétszázezer forintos pénzbírsággal sújtotta az edzőterem üzemeltetőjét, aki bírósághoz fordult a döntés miatt. Az FB ebben a közigazgatási perben elutasította a keresetet, és hatályában fenntartotta az EBH határozatát, amely szerint megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak, amikor származásuk miatt nem engedték a roma fiatalembereknek, hogy használják a fitnesztermet.

A felperes az eljárás során azt hangoztatta, hogy nem származása miatt küldte el a két fiatalt. Csupán arról van szó, hogy a kisvárosban évek óta baráti, "szokásjogi" alapon, ismerősök számára működik az edzőterem, csak a régi tagok ajánlásával jöhetnek újak, de ezzel senkinek nem is volt semmi baja, hiszen még roma tagjai is voltak a fitneszklubnak.

Bérletet ajánlottak fel

"Ez így működött" – mondta a felperes ügyvédje a keddi tárgyaláson, és azzal is érvelt, hogy a kifogásolt eset éppen egy szombati napon történt, amikor sokan voltak, ezért balesetveszélyes is lehetett volna, ha még több sportolni vágyót engednek a helyiségbe. Hozzátette, hogy később az edzőterem működtetője még bérletet is felajánlott az eljárás kezdeményezőinek, ám ők akkor már nem fogadták el.

A felperes jogi képviselője a keddi tárgyaláson megjegyezte: "nagyon álságosnak tartja az egész ügyet", hiszen az eljárással csak azt sikerült elérni, hogy az edzőterem időközben zártkörűvé vált, csak az azt működtető egyesület tagjai használhatják. Az újak felvételéről most már az egyesületi tagok döntenek.

Az EBH jogi képviselője a tárgyaláson szóvá tette, hogy korábban az edzőterem üzemeltetője azt közölte: akkor sem engedték volna be az eljárást kezdeményező romákat, ha üres a helyiség, arra való hivatkozással, hogy bármikor jöhetnek régi tagok.

Klasszikus eset

Az egyesület működésével kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy ugyanúgy vizsgálható az egyenlő bánásmód követelményének sérelme, mint ahogy az edzőtermet működtető kft. vonatkozásában ez álláspontja szerint meg is állapítható.

Az EBH jogi képviselője szerint ami történt, a hazai és az uniós normákat figyelembe véve az egyenlő bánásmód sérelmének klasszikus esete, a felperesek által felhozott érvek pedig nem alkalmasak a kimentésre.

Az FB elsőfokú, jogerős ítéletében elutasította az edzőterem működtetőjének az EBH határozata ellen benyújtott keresetét, és hatályában fenntartotta a hatóság korábbi bírságoló határozatát.

A szóbeli indoklás szerint a felperesek kimentésre irányuló érvei alaptalanok, életszerűtlenek voltak: egy üzletszerűen, nyilvánosan működő helyre nem lehet azt mondani, hogy baráti alapon működik, a balesetveszélyre vonatkozó hivatkozásnak pedig ellentmond az, hogy az üzemeltető kft. vezetője korábban elmondta, akkor sem engedte volna be a két romát, ha üres a helyiség.

A bíró megjegyezte: van lehetőség arra, hogy egy edzőterem zártkörűen működjön, de a perbeli eset elfogadhatatlan.

Még gondolkodnak

A felperesek jogi képviselője a határozathirdetés után elmondta: megfontolják, hogy az ügyben felülvizsgálati kérelemmel fordulnak a Legfelsőbb Bírósághoz, de ezt csak az ítélet írásba foglalt indoklásának ismeretében dönthetik majd el.

A keddi tárgyaláson elhangzott, hogy az eset kapcsán polgári per is indult, amelyben a debreceni ítélőtábla már jogerősen kimondta, hogy sérült az egyenlő bánásmódhoz és az emberi méltósághoz való jog, amikor roma származásuk miatt nem engedték be az üzletszerűen működő szerencsi edzőterembe két éve a fiatalokat.  • Hírek
  • Árfolyam