Az ombudsman dacolna a jogszabályváltozással

2011.12.29. 17:08
Jóri András adatvédelmi biztos megküldte az országgyűlési képviselőknek az Alkotmánybírósághoz intézett beadványait, amelyek 2012. január elsejétől elenyésznek. A biztos a beadványok ismételt beterjesztésére kérte a képviselőket.

Az Országgyűlés 2011. december 30-án tárgyalja a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései című törvényjavaslatot, amely az adatvédelmi biztos hat éves hivatali megbízatását 2012. január elsejével megszakítja. Az adatvédelmi biztos működéséhez kapcsolódó fontos garancia volt, hogy az alkotmányellenes jogszabályokat a biztos megtámadhatta az Alkotmánybíróság előt – áll a távozó Jóri András közleményében.

Az adatvédelmi biztos helyébe lépő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatáskörei között ez a lehetőség nem szerepel. Minden, az alkotmányosság utólagos vizsgálatára irányuló AB-beadvány megszűnik, amelyet nem az új Alaptörvényben szereplő indítványozó terjeszt elő, így Jóri összes indítványa is örökre lekerül az AB asztaláról.

Az országgyűlési képviselők egynegyedének kezdeményezésére azonban az AB továbbra is köteles felülvizsgálni a jogszabályok alkotmányosságát. Ezért Jóri megküldte a képviselőknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, a minősített adat védelméről szóló törvény, a kormányülések dokumentálásával kapcsolatos szabályozás, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény, és a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvény egyes rendelkezései normakontrollját célzó indítványait.

Az új alkotmányos környezet a beadványok tartalmát érdemben nem befolyásolja – áll a közleményben. A biztos ezért arra kéri a képviselőket, hogy az információs alapjogok védelmében fontolják meg a beadványok újbóli beterjesztését.