Ferenc, Olívia
-3 °C
2 °C

Az igazgató leváltását kérik Hoffmanntól

2012.12.21. 18:34 Módosítva: 2012.12.21. 21:57

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium hét kihallgatott tanára és az őket támogató kollégák kérik Gránásiné Bácsi Tünde igazgatói kinevezésének visszavonását, mert
mint vezető és pedagógus hitelét vesztette - írják az iskola munkatársai Hoffmann Rózsának címzett levelükben. Pár napja beszámoltunk arról, hogy a hvg.hu cikke szerint a balatonalmádiban lévő iskolában a végzős diákokat és tanáraikat egymás után hívták be az igazgatói irodába és faggatták ki arról, hogy beszélnek-e meghirdetett sztrájkról, a tanárok buzdítják-e őket arra, illetve a keretszámok szóba kerülnek-e közöttük.

"Iskolánkban 2012 december 18-án, kedd reggel minden előzmény és tájékoztatás nélkül
Gránásiné Bácsi Tünde igazgató egyenként behívott hét tanárt (utólagos tájékoztatása alapján
véletlenszerűen) és az 50-es évekre jellemző módon kihallgatta őket. Az igazgatónő, aki „Ki
szervezte? Ki volt ott? Miről beszéltek?” jellegű kérdéseket tett fel, felhívta a figyelmet,
hogy a beszélgetésről jegyzőkönyv készül" - számol be az iskola a nyílt levélben. "A jegyzőkönyv készítésére felkért iskolatitkár mellett a megbízott igazgatóhelyettes is mindvégig jegyzetelt. A tanárok után a tanórákról kiemelt 14 utolsó évfolyamos diák kikérdezése következett. Ez a példátlan, egy jogállamban megengedhetetlen információgyűjtési eljárás döbbenetet váltott ki, és mindenki magyarázatot várt. Mivel a diákok levélben fordultak az igazgatónőhöz, a kérdéseikre szerda reggel szóbeli választ kaptak. A tantestületet csak külön tanári kérésre tájékoztatta. Kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy az iskolavezetés kétféle ügyben végzett vizsgálatot. Az igazgatónő elmondása szerint egy névtelen bejelentés miatt behívatták, és azt a megbízást kapta a Kormányhivataltólb (Intézményfenntartó Központ), hogy vizsgálja ki, igaz-e, hogy egy tanár (akit nem nevesített) az iskolában az aktuális keretlétszám kapcsán politizált a tanórán. Ez ügyben kérdezte ki a diákokat. A tanárok kikérdezésére azért került sor, mert a tantestület nélküle értekezletet tartott, amit ő szervezkedésnek vélt, ezért jelentette a feletteseinek, és ennek a kivizsgálásával is megbízták.

Elhatároljuk magunkat a médiában megjelent különböző ellentmondó tájékoztatásoktól, és
azoktól a próbálkozásoktól, amelyek politikai célokra kívánják felhasználni helyzetünket.
Példátlanul felháborítónak tartjuk a külvilág számára adott igazgatói nyilatkozatot, amely a
történtek eltusolására irányul, akárcsak az iskolánkban elhangzott hivatalos csütörtöki igazgatói
tájékoztató, amelynek tartalma nem egyezik meg a szerdán nekünk elmondottakkal.

Elfogadtuk,

- hogy augusztus 1-től Ön külsősként Gránásiné Bácsi Tündét kinevezte igazgatónak elenyésző
támogatottsága ellenére, a tantestület, a szülők és a diákok által kétszeri pályáztatás után is döntő
többség bizalmát élvező pályázóval szemben;

- hogy igen keveset tudott az igazgatónő a két tannyelvű oktatásról, sőt pályázatában szinte szót
sem ejtett róla;

- hogy az eltelt négy hónap alatt az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka lényegéről
tájékozatlan maradt;

- hogy a szakmaiságot mellőző, önkényes döntéseket hozott (leváltotta a szaktanárok által
megválasztott angol munkaközösség-vezetőt, szaktanári vélemény ellenére alkalmazott
angoltanárt);

- hogy döntései végtelenül lassan születtek meg, és késlekedése, bizonytalansága hátráltatta a
mindennapi munka eddig megszokott tempóját (például késlekedése miatt majdnem lemaradtunk
a TÁMOP 3.1-4/2 pályázatról);

- hogy a kétirányú kommunikációtól tartózkodik (szinte csak e-mailben tájékoztat, ami hátráltatjaa megfelelő tempójú reagálást az aktuális feladatokra);

- hogy iskolánk szellemétől teljesen idegen, a tanárokkal szembeni bizalmatlanságon alapul avezetési stílusa.

Nem tudjuk elfogadni, hogy akár fenntartói utasításra, akár önálló kezdeményezésre Gránásiné Bácsi Tünde igazgató alapvető állampolgári jogokat sértő, emberi méltóságot megalázó módszerekkel vizsgálatot folytatott állítólagos, névtelen szülői bejelentés vagy vélt szervezkedés kapcsán (ami saját bevallása szerint is alaptalannak bizonyult) - hogy ezzel a pedagógusokat és diákokat megalázó módszerével, iskolánkban zűrzavart és a tanárokat és a diákokat megfélemlítő feszült légkört teremtett.

Ebben a helyzetben a további magas színvonalú eredményes oktatói-nevelői munkát Gránásiné
Bácsi Tünde vezetésével nem látjuk megvalósíthatónak, ezért kérjük igazgatói megbízatásának
visszavonását és az iskolánkból való eltávolítását. Iskolánkban szeretnénk barátságos, nyugodt,
munkalégkört, amelyben a diákok és a tanárok a hazugságot nem az igazság egy árnyalatának
tekintik, mint ahogyan azt a szülők tőlünk jogosan elvárhatják. Ezt személye jelenlétével nem
látjuk biztosítottnak."