Másolt elemekből készült rektori pályázat Miskolcon

2013.03.01. 10:56 Módosítva: 2013.03.01. 11:04
Egy évekkel korábbi pécsi rektori pályázatban bukkan fel több eleme is egy a Miskolci Egyetem rektori posztjára most beadott pályázatnak. Néhány szó szerinti egyezés mellett számos apróbb átfogalmazáson átesett bekezdés is található, néha még a földrajzi eltérések sem számítanak. Az egyetem vezetősége szerint erre a jelentkező rektor engedélyt kapott pécsi kollégájától, egy egyetem működtetésére vonatkozó ötlet pedig amúgy sem lehet tárgya szerzői jogi védelemnek.

Barkai Lászlónak 2012 december 9-én a Miskolci Egyetem (ME) rektori pozíciójára beadott pályázata több helyen tartalmaz olyan elemeket, melyek már Bódis József 2010-ben, a Pécsi Tudományegyetemre beadott rektori pályázatában is megjelentek. Konkrétan átemelt mondatok mellett számos kissé átfogalmazott bekezdés is van a Miskolci Egyetemre beadott pályázatban. Barkai jelenleg a ME Egészségügyi Karának dékánja, a Magyar Diabetesz Társaság elnöke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Bódist pályázata nyomán rektorrá is választották Pécsen, a dokumentum jelenleg is megtekinthető az egyetem honlapján. Barkai pályázata jelenleg csak a Miskolci Egyetem campusán működő számítógépekről olvasható.

Ugyancsak

A két pályázatban egymásra meglehetősen hasonlító bekezdések szerepelnek az egyetem szerepéről, az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a hallgatóság, a gazdálkodás, az egyetem vezetése, a külső kapcsolati rendszerek témáját taglaló fejezetekben. Bár párszor konkrétan átemelt mondatokat is lehet találni, leggyakrabban apróbb átfogalmazáson estek át Bódis pályázatának mondatai. Jól szemlélteti a különbséget, ha a két pályázat bevezetőjének első bekezdéseit egymás után olvassuk:

Bódis József rektori pályázatának 8-ik oldala:

Véleményem szerint az egyetem legfontosabb feladata, hogy különböző tudomány- és szakterületeken képezzen önálló gondolkodásra képes, művelt embereket, akik az ország és a nemzet jövőjét cselekvően irányítani és befolyásolni tudják, önmagukat folyamatosan továbbképzik, tudásukat fejlesztik. Az egyetemek igazi küldetése, hogy értelmiségi váljon az egyetemistából, aki a szakmai tudás mellett a környező világról önálló, felelős véleményt képes alkotni, akinek véleményére környezete odafigyel, s ezen keresztül formálja azt.

Míg a Barkai László pályázatának 22-ik oldala:

Az egyetem elsőrendű feladata, hogy az egyes tudomány- és szakterületeken önálló gondolkodásra képes, művelt embereket képezzen, akik a nemzet jövőjét cselekvően irányítani és befolyásolni tudják, önmagukat folyamatosan továbbképzik, tudásukat fejlesztik. Az egyetemek legfontosabb küldetése, hogy elősegítsék hallgatóik értelmiségivé válását, akik a szakmai tudás mellett természeti és társadalmi környezetünkről felelős véleményt képesek alkotni, akiknek véleményére az emberi közösség odafigyel, s ezen keresztül formálják társadalmunkat.

A hasonló egyezések az általános, a konkrét helyi működéstől független részek szinte mindegyikét kísérik. Rögtön a következő bekezdésben például mindkét szöveg az Európai Bizottság egy közleményének ugyanazt a mondatát idézi. Vannak szinte szó szerint megegyező elemek, például Bódis pályázatának 25-ik oldalán az áll, hogy „Ugyancsak rendszeres időközönként az egyes karok hallgatói számára „Kávézás a rektorral” című programot szervezek, ahol a hallgatóknak közvetlenül nyílik lehetősége arra, hogy egyrészt tájékozódjanak az aktuális egyetemi dolgokról, másrészt visszajelzéseket adjanak a rektornak a problémáikról.” Ez a mondat két szó megcserélését leszámítva egy az egyben jelenik meg a Barkai pályázatának 46-ik oldalán.

Pécs-Miskolc tengely

Akadnak feltűnő eltérések is. Például pár szónyi különbséget leszámítva mindkét pályázat hét soron keresztül szó szerint ugyanúgy ír arról, hogy mennyire fontos, hogy a kutatás-fejlesztés a társadalomtudományok területére is kiterjedjen. Majd ezután Bódis kitér arra, hogy ő maga nem járatos a társadalomtudományi kutatásokban, ezért megválasztása esetén a területet ismerő kutatókat vonna be az egészséges egyensúly kialakítására. Barkai pályázatából önmaga járatlanságának megemlítése hiányzik, de a konklúzió ettől még szinte szóról szóra egyezik.

Néha a földrajzi különbségek sem jelentenek akadályt. Mindkét pályázat leszögezi, hogy "Az Egyetem (egyetem) számára elsődleges partnernek tekintem (kell tekinteni) Pécs (Miskolc) városát, a régió megyéit, valamint a régióban működő cégeket is.(és intézményeket)"  Ebben a bekezdésben később akad szó szerint átemelt három soros mondat is. Érdekes módon a Pécsi Akadémiai Bizottság viszonya a helyi egyetemhez sokban hasonlít a pályázatok szerint a Miskolci Akadémiai Bizottság viszonyához a miskolci egyetemmel. „A PAB (MAB) és a PTE (ME) kapcsolata jónak mondható, de hiányzik belőle a valódi kollaboráció. (...) A kapcsolatból hiányzik a funkcionalitás és a kreativitás, melyek (ebbe az) irányába (további) határozott lépéseket kell tenni, mely mindkét intézmény számára sok előnnyel járhat” – foglalja össze mindkét pályázat.

(Zárójelben a két pályázat közötti eltéréseket tüntettük fel)

Ötlet, elv, működés

Az egyezésekről természetesen szerettük volna megkérdezni Barkai László dékánt is. Ő azonban hivatalán keresztül azt a válaszolta, hogy a pályázatok elbírálása jelenleg is zajlik, az ügyben csak az ME rektora, Patkó Gyula nyilatkozhat.

Más forrásokból arról értesültünk, hogy az egyetem vezetőségéhez már korábban is érkezett bejelentés arról, hogy Barkai pályázata plágiumgyanús lehet. Ezért az egyezések mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy folytattak-e már vizsgálatot az ügyben. Patkó hivatalától hétfőn feltett kérdéseinkre kedd reggelre kaptunk válaszokat. Azonban a délután folyamán a rektor visszavonta azokat.  Kedd késő este pedig megérkezett a korábbitól lényegesen eltérő új tájékoztatás, amiből kiderült, hogy az egyetem korábban valóban kapott két névtelen levelet, amiben Barkai László pályázatával kapcsolatos kifogásokat fogalmazott meg valaki, de mostanra mindent sikerült mindent tisztázni.

Mint a rektor esti válaszleveléből kiderült, a két névtelen levelet megismerve Barkai László megküldte az egyetem számára Bódis József, valamint a Miskolci Egyetem rektorának hozzájáruló nyilatkozatát, ezért a szerző jogi jogsértés fel sem merülhet.

Az egyetem vezetője közleményében külön kiemeli, hogy “a két említett rektor részére megküldésre került Prof. Dr. Barkai László pályázati anyaga, melyre egyöntetűen fejezték ki örömüket az általuk beadott pályázatban szereplő ötletek, elgondolások, stb. felhasználása tekintetében és kifejezetten hozzájárultak a további felhasználáshoz is”, ezért “sem ténybeli, sem pedig jogi alapját nem látjuk a Miskolci Egyetem semmilyen olyan eljárásának, mely külön Prof. Dr. Barkai Lászlóval szemben kerülne megindításra.”

Ráadásul, mint arra a közlemény szintén kitér, a pályázati kiírásból világosan kiderül, hogy nem tudományos, irodalmi vagy művészeti mű létrehozását várják, és  "A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI tv. 1.§. (6) bek. szerint valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek."

Az ügy kapcsán kerestük az eredeti pályázat szerzőjét, Bódis Józsefet is. A hét elején még ő sem kívánt nyilatkozni az ügyben, csütörtök reggel azonban egy levélben erősítette meg, hogy a pályázó megkereste őt. Mint írja, megtisztelő számára, hogy korábbi pályázata más számára hasznosítható gondolatokat tartalmaz és hozzájárult ahhoz, hogy azt forrásként felhasználják.

Szintén megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztályát, ahonnan viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátusnak kell véleményeznie, ezért a minisztérium nem tervez vizsgálatot indítani.

A Miskolci Egyetem szenátusa várhatóan március 6-án dönt a beérkezett pályázatok rangsorolásáról. Az eredményt az Emberi Erőforrások Minisztériumának küldik meg, ahonnan aláírásra május során kerülhet a köztársasági elnök elé. A rektori tisztségre hárman adtak be pályázatot, Barkai László mellett Illés Béla, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja, és Palotás Árpád, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánhelyettese is jelentkezett.