Újratárgyalják Hóman Bálint perét

2014.10.06. 16:02
Hóman Bálint
Hóman Bálint

Újratárgyalják Hóman Bálint perét, az egykori minisztert 1946-ban ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre, 1950-ben meghalt.

Hóman a Gömbös-és Darányi-kormányban, majd a Teleki-, Bárdossy- és Kállay-kormányban volt vallás-és közoktatásügyi miniszter és tárca nélküli miniszter az Imrédy-kormányban.

Nevéhez fűződik az állami és egyházi befolyást erősítő és az érettségizők szelekcióját is célzó egységes középiskolai törvény. 1941-ben, az általa kezdeményezett oktatási reform keretében elindította a nyolcosztályos tantervű általános iskolai képzést az addigi négy elemi és négy polgári helyett. 1938 januárjától a Nemzeti Egység Pártja pártvezérhelyettese volt annak Magyar Élet Pártjává alakulásáig.

1941. június 26-án megszavazta a Szovjetunió elleni hadba lépést, ez háború utáni büntetőperének egyik vádpontja lett. A zsidótörvények előkészítésében és megszavazásában is részt vett.

1944 végén Szálasiékkal együtt visszavonult a Dunántúlra, később német területre menekült tovább. Amerikai fogságba került, ahonnan a magyar hatóságok 1945-ben hozták haza. 1946-ban a Népbíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte. A büntetést a váci fegyházban töltötte.