Megsemmisítették Tarlós hajléktalan-rendeletét

2014.11.01. 19:54

A Kúria Önkormányzati Tanácsaúgy határozott, hogy „a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” megnevezésű rendelet egyik pontja törvénysértő, ezért azt 2012. december 31-ével megsemmisíti.

Az Alapvető Jogok Biztosa indítványában többek között aggályosnak tartott a szabályozást, ami közvetetten és minden további vizsgálódás, indokolás nélkül automatikusan megtilt életvitelszerű tartózkodást a köztereken. A Kúria kivizsgálta az indítványt és részben megalapozottnak találta. Indoklásuk szerint a bírák egyik esetben sem tartotta a lakhatási szegénység és az ahhoz kapcsolódó magatartások (pl. a guberálás) kriminalizálását az Alaptörvénnyel, ezen belül a jogállamisággal, illetve a hajléktalan emberek méltóságvédelmével összeegyeztethetőnek.

A Kúria döntése szerint a lakhatási szegénység - és az azzal szoros összefüggésben álló guberálás - létállapot, amely a közösség számára is szociális kötelezettségeket teremt. A hajléktalan életvitel társadalomra veszélyesség hiányában nem büntethető, a hajléktalanság általában nem teremt legitim okot arra, hogy valakit a szociális ellátás, a külterületi tartózkodás avagy a büntetés/szankció vállalásának választási kényszere elé állítson a közhatalom.