Új ötletek: cumiteszt és kötelező székletvizsgálat

2014.12.10. 13:46
Ha pisitesztügyben kicsit vissza is lépett a Fidesz-frakció, vannak a tarsolyban új ötletek. Sikerült megszereznünk egy titkos kormányzati összefoglalót néhány javaslattal.

MUNKAANYAG

Javaslatok a kormány részére

A most következőkben röviden összefoglaljuk a frakcióban és a kormányüléseken felmerült eddigi javaslatokat, amelyeket az Országgyűlés őszi ülésszakán még sürgősséggel elfogadásra érdemesnek tartunk. A jobb áttekinthetőség érdekében csak kivonatos formában közöljük a frakció- és kormányülések jegyzőkönyve alapján írt javaslatokat. 

A cumizó csecsemők ellenőrzése

Számtalan szakértői érv szól amellett, hogy a cumizás káros a csecsemőkre nézve, a frakció ezért nagy többséggel áll ki Kocsis Máté újabb javaslata mellett. Tanulmányok sora és a Magyar Anyák a Szoptatásért Egyesület szakmai állásfoglalása is megerősíti, hogy a cumizás elhúzódó fogászati problémákhoz vezethet, növeli a középfülgyulladás kockázatát, negatívan hathat a gyermek táplálására, és függőséghez vezet. Mindez növeli az egészségügyi kiadásokat és közép- és hosszú távon veszélyezteti a hatékony munkaalapú társadalom felépítését.   

Megfelelő források allokálásával ezért képessé kell tenni az ÁNTSZ-t és a települési önkormányzatok védőnői szolgálatát a kiterjedt és rendszeres cumitesztek elvégzésére. A frakció javaslata alapján a 0–4 éves korosztályban minden szülő köteles évente egy alkalommal egy háromfős bizottság előtt bizonyítani, hogy gyermeke nem cumizik. A vizsgálat gyermekenként 5-10 perc alatt elvégezhető, költségvonzata alacsony. A vizsgálat menete: a bizottság tagjai egy cumit helyeznek a gyermek keze ügyébe, majd felidegesítik a tesztalanyt, és megvizsgálják, hogy a gyermek a cumiért nyúl-e. Amelyik gyermeknél a vizsgálat pozitív eredményt ad, azt a szüleivel együtt féléves elterelésre irányítják.   

Javaslat kormányzati kommunikációra: Aki ezt a javaslatot nem támogatja, az majd ezután tudja meg, mi az a szoptatás.

Rendszeres székletvizsgálatok

Az állampolgárok egészségének és egyben az Egészségbiztosítási Alap egyensúlyának megőrzése közös nemzeti érdek. Figyelembe véve a romló egészségügyi mutatókat, a magyar lakosság egészségtelen táplálkozását, az egészségügyi bizottság tagjai rendszeres és kötelező székletvizsgálatok bevezetését javasoljuk a 15–74 éves korosztály számára. A javaslat lényege, hogy minden érintett köteles havonta 10 g székletmintát leadni az erre rendszeresített, plombával ellátott műanyag edénybe az ÁNTSZ helyi szerveinél. A visszaélések elkerülésére megfontolandó, hogy a székletminták leadását megfigyelőbiztosok jelenlétében végezzék. 

A minták tüzetes vizsgálata az ezután felállítandó Lőwy Árpád Nemzeti Fekáliakutató Intézet feladata lesz. Akinél igazolható, hogy csak zsíros ételeket fogyaszt, és székletében nulla rosttartalom detektálható, annál a későbbi egészségügyi kockázatok miatt indokolt az egészségügyi járulék 100 százalékos emelése.  Mivel a 15–74 éves korosztály létszáma a KSH legfrissebb adatai szerint 7 630 700-ra tehető, havi szinten 76 tonna fekáliával lehet számolni. (Szóljatok Fazekasnak és Vargának, hogy ezt juttassák a családi gazdaságoknak trágyázásra – Orbán Viktor sk.)

A Homoszexualitást Vizsgáló Rendészeti Szolgálat (HVRSZ)

Javaslatunk kialakításakor nemcsak a Kormány családközpontú felfogását tartottuk szem előtt, de figyelembe vettük azt a frakcióülésen elfogadott irányelvet is, ami szerint „aki drogos, az valószínűleg meleg is”. Mivel a homoszexualitás esetén jelentős a látencia, javasoljuk a Homoszexualitást Ellenőrző Rendészeti Szolgálat (HVRSZ) felállítását minimum 1000 fős állománnyal. A C típusú nemzetbiztonsági átvilágításon átesett állomány tagja magukat homoszexuálisnak kiadva végeznek úgynevezett "próbavásárlásokat" eddig heterónak tartott közszereplőknél. Ennek során felajánlkoznak az ellenőrzésbe bevont célszemélyeknek, és aki igent mond, azt leleplezik.

Javaslat kormányzati kommunikációra:

a) Bulvár: „Aki ezt a javaslatot nem támogatja, az buzi."

b) Szeriőz: „Aki ezt a javaslatot nem támogatja, (...) az a szivárványszínű zászlóra esküdött fel/az menjen a norvég alaphoz." 

A szoknyahossz pontos szabályozása

Már régóta napirenden van egy olyan szabályozás megalkotása, ami gátat vet a nők szabados öltözködésének. Egyetértés van abban, hogy Mitnyan György korábban részletesen kidolgozott, de a társadalom éretlensége miatt elvetett ajánlásainak bevezetésére most megérett az idő. „Kétharmados felhatalmazásunk birtokában most többet markolhatunk” – hangzott el a zárt frakcióülés vitaindító előadásban.

A lex Mitnyan így nemcsak a központi és a helyi közigazgatásban dolgozóknál, hanem minden 14 feletti nőnemű magyar állampolgárnál előírná, hogy a szoknyája maximum 2-3 centit villanthat ki a térd fölött, de ezt is csak akkor „ha olyan szerencsés, hogy teljesen tökéletes lábakkal rendelkezik”. A blúzok, ingek terén a frakció a karcsúbb változatokat tartja előnyösnek, és semmiképp nem a „haskivillantókat”, „hiszen kevés nőnek van kockára gyúrt hasa, amit mutogatni érdemes”. Az előterjesztés szerint mindehhez nyárra 5-10 denes, tavaszra-őszre 15, télre pedig 20 denes harisnya javallott. 

Szigorú szankciók a maszturbálók ellen

Bár vannak, akik úgy vélik, hogy a maszturbáció jó, a frakció egységes álláspontja szerint ez a tevékenység elvonja a figyelmet a fontos dolgoktól, és demográfiai értelemben nem produktív. A népesedésért és a társadalom mentális egészségéért felelősséget érezve javasoljuk az önfertőzés szankcionálását a büntető törvénykönyvben. A jogalkotó több külföldi szabályozás tanulmányozásával alakította ki a kormány elé terjesztendő változatot. Uniós kötelezettségeink miatt sajnos nincs mód a haladó indonéz szabályozás átvételére, ahol lefejezés jár annak, akit önkielégítésen érnek. Különösen figyelemreméltó és hasznosítható ugyanakkor egy Ohio államban bevezetett rendeleti szabályozás, amely szerint a nőknek tilos meztelenül mutatkozni egy férfi fényképe előtt. Ezt a következő módosításokkal javasoljuk átültetni a hazai joggyakorlatban:

Aki olyan helyiségben végez önkielégítést, ahol ki van függesztve a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, és/vagy az Alaptörvény, az vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki az önfertőző cselekményt a Trianon-emléknapon és/vagy a mohácsi csata évfordulóján követi el, az bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Javaslat kormányzati kommunikációra: „Aki ezt a javaslatot nem támogatja, az a nemzet sírásóit támogatja.”

Mindennapos hajszemrevételezés 

A kormány a javaslatok egymásra épülését is szem előtt tartja. Amennyiben sikerül kiszűrni/teljesen megszüntetni a fiatalok körében a cumizást, a droghasználatot, a homoszexualitást és az önkielégítést, a piramiselv alapján ennek megkoronázása lenne az egységes hajviselet bevezetése. Ehhez kapcsolódóan a köznevelési intézményekben a mindennapos testnevelés keretében meg kell szervezni a mindennapos hajszemrevételezést is. Ez a javaslat illeszkedik a szoknyahossz tekintetében hozott intézkedésekhez is.

A frakció és a kormány egységesen kiáll Lázár Jánosnak a fodrászatok államosítását és a Nemzeti Hajvágószalonok létrehozását célzó javaslata mellett. A fodrászati tevékenység ennek megfelelően állami koncesszióba kerül. A munkacsoport szakértői által elvégzett számítások szerint a 10 milliós magyar lakosság mintegy 15 százaléka tekinthető kopasznak. Ennek figyelembe vételével, illetve a lakosságszám alapján országosan 11 000 nemzeti hajvágószalon működésére kell koncessziós pályázatot kiírni (a nyertesek köréről tartsunk zártkörű belső egyeztetést – aláírás: János). Az átalakítás koordinálására a frakció Hajas László kormánybiztosi kinevezését javasolja. Hajas László megbízást kap arra is, hogy Kerényi Imre és Fekete György bevonásával kidolgozza a hajvágószalonokban engedélyezett fazonfrizurák pontos paramétereit. Ezek számáról hosszas vita alakult ki a frakcióban, végül öt-öt férfi és női típust javasol a frakció „fiatalos”, csibészes-kacéresküvői-alkalmi,  családos  valamint János fantázianeveken.

Javaslat kormányzati kommunikációraAki ezt a javaslatot nem támogatja, az kopasz.

Köpetek közterületi vizsgálata

Miután a köpködés súlyos társadalmi károkat okoz, a frakció egységes javaslata alapján szükséges megszervezni a Parlament, a Magyar Köztárasság minisztériumai és háttérintézményei, valamint a Képviselői Irodaház környékén lévő járdák felületén található köpetek beható vizsgálatát. A Fővárosi Közterületfenntartó-vállalat munkatársait ezért hatósági jogkörökkel kell felruházni, akik jogosultak lesznek a köpetekről minden esetben mintát venniük. A mintákat össze kell vetni a Nemzeti Génbank adataival. Egyezés esetén minden esetben rá kell kérdezni az érintetteknél a köpet eredetére és okára. A vizsgálatba bevont személy köteles orvosi igazolással bizonyítani, hogy a köpés nem politikai állásfoglalás volt a részéről.

Javaslat kormányzati kommunikációra :  Aki ezt a javaslatot nem támogatja, az álljon alája.