Operatív törzs: járvány idején kormány a kormányban

DBZOL20200617008
2020.11.18. 18:57
Csaknem tíz hónapja tört be az életünkbe az operatív törzs a napi sajtótájékoztatóival együtt. De mi is az az operatív törzs? Milyen jogszabályok határozzák meg a működését? Kik a vezetői és a tagjai? Mire ügyel az ügyeleti központ?

A kormány január 31-én alakította meg a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset, amelynek feladata eleinte a Covid–19 külföldi terjedésével összefüggő folyamatok elemzése és értékelése volt. Az országos veszélyhelyzetet március 11-én hirdették ki, egy héttel azt követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mint az operatív törzs irányítója március 4-én bejelentette a koronavírus-járvány magyarországi első regisztrált esetét.

Mindennapi életünket is meghatározhatja

Az első operatív törzset a 1012/2020. (I. 31.) Korm.-határozat, míg a másodikat (az első jogutódját) a tartalmában hasonló, de a jogforrási hierarchia magasabb szintjén álló a 286/2020. (VI. 17.) Korm.-rendelet hívta életre. Vagyis 

tavasszal még kormányhatározat, ősztől már kormányrendelet szabályozza az operatív törzs működését.

Mi az alapvető különbség egy kormányhatározat és egy kormányrendelet között? Nos, a kormányrendelet a végrehajtó hatalom által hozható legmagasabb szintű jogszabály, amely akár a mindennapi életünket is meghatározhatja (például a KRESZ-t vagy a járványügyi korlátozásokat is kormányrendelet szabályozza). A kormányhatározat ezzel szemben alacsonyabb szintű norma, amely a kormány által irányított valamely szervezet feladatait és működését szabályozza, anélkül, hogy a határozat az emberek mindennapi életére közvetlenül is kihatna.

Törvényi felhatalmazással

Az operatív törzs működését tehát kormányrendelet szabályozza, méghozzá az egészségügyi törvény június 18-ától hatályos módosítása alapján, amely felhatalmazza a kormányt a járvány elleni védekezésre operatív törzs létrehozására, valamint annak összetételére, szervezetére és működésére vonatkozó szabályok meghatározására.

A közbeszerzési törvény pedig arra jogosítja fel a kormányt, hogy rendeletben szabályozza

 • az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezeteknél az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított eljárások részletes szabályait, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét, valamint
 • a gyógyszerek, fertőtlenítőszerek és az orvostechnikai eszközök közbeszerzésének – e törvénytől az ilyen eljárások sajátosságai miatt szükséges eltérő – sajátos szabályait.

Rendkívül széles hatáskör

Az operatív törzs az ügyrendjét nemcsak saját maga állapítja meg, hanem tetejébe még rendkívül széles hatáskörrel is rendelkezik. Nem túlzás azt állítani, hogy járvány idején kormány a kormányban.

Az egészségügyi törvény 232/D. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben javaslatot tehet, javaslatokat tárgyalhat meg, illetve nyújthat be a kormány részére.

A járványügyi készültség keretében ugyanis a kormány rendeletében

 • korlátozható vagy megtiltható

– minden olyan intézmény és létesítmény működése, rendezvény látogatása és szervezése, valamint tevékenység végzése, amely járvány terjedését elősegítheti üzletek működése, nyitva tartása,

– az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország közötti személyforgalom, élőállat- vagy áruszállítás,

– az ország egyes területei, illetve Magyarország és más ország lakosainak egymással való személyes érintkezése,

– egyes intézmények – így különösen járóbeteg-szakrendelő, fekvőbeteg-gyógyintézet, valamint köznevelési, szakképző, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és közművelődési intézmény – látogatása,

– egyes területek elhagyása,

– egyes élelmiszerek, termékek árusítása, fogyasztása, vásárlása,

– az ivóvíz fogyasztása,

– meghatározott állatok tartása,

 • gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásra, valamint az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó intézkedés hozható,
 • az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedés vezethető be, így annak érdekében a rendőrség, illetve a Magyar Honvédség közreműködése, a kórházparancsnoki feladatok ellátására a rendvédelmi szerv, illetve a Magyar Honvédség közreműködése előírható, a kórházparancsnok feladatköre és az intézményvezető kötelezettsége meghatározható, a kórházparancsnok működése az idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó intézményre kiterjeszthető,
 • meghatározhatja a szociális távolságtartásra vonatkozó, valamint a fertőzés veszélyét csökkentő védőeszköz viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá a lakosság járvány által okozott betegséggel leginkább veszélyeztetett csoportjai számára az üzletekben, valamint a piacokon történő kizárólag e csoportok általi vásárlásra vonatkozó idősávot,
 • köznevelésre, felsőoktatásra, szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg,
 • közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapíthat meg,
 • a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg,
 • a küldemények kézbesítésére vonatkozóan rendelkezéseket állapíthat meg,
 • a védett vezető egészségügyi ellátásának koordinálására és a védett vezetőre vonatkozó egészségügyi előírások végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg,
 • elrendelhet törvény alapján meghozható járványügyi intézkedéseket,
 • törvényben meghatározott egyéb rendelkezéseket hozhat.

Orbán távollétében Pintér a főnök

Az operatív törzset Pintér Sándor belügyminiszter Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere bevonásával vezeti. Az ülésen Orbán Viktor bármikor részt vehet, ebben az esetben az ülést a miniszterelnök vezeti.

Az operatív törzs további tagja

 • a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,
 • a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,
 • a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,
 • a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,
 • az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt államtitkár,
 • az országos tisztifőorvos,
 • a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium közbiztonsági főigazgatója,
 • az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Az operatív törzs úgy is ülésezhet és hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat. A törzs munkáját amúgy a Belügyminisztérium segíti.

Ügyeleti központ 0–24 órában

Az operatív törzs ügyeleti központját február 25-én hozták létre, hogy a grémium ülései között folyamatosan figyelemmel kísérje az itthoni megbetegedési adatokat és az európai országok járványügyi helyzetét, ellenőrizze a bevezetett intézkedéseket. Emellett az ügyeleti központ információgyűjtés és -értékelés után javaslatokat is tehet az operatív törzsnek döntéshozatalra.

Az ügyeleti központ vezetésével Lakatos Tibor rendőr ezredest bízták meg, míg helyettese Kiss Róbert rendőr alezredes.

Az operatív törzs március 5-től június 17-ig mindennap ülésezett, és a megbeszélést követően a délelőtti órákban sajtótájékoztatót is tartott. Az ügyeleti központ zöldszámán ebben a három és fél hónapban 18 765 hívást fogadtak és 64 674 lakossági e-mailre válaszoltak.

A járvány második hullámának erősödését követően, szeptember 19-étől az operatív törzs napi sajtótájékoztatói újra indultak. Ezeken (legalábbis legtöbbször) Müller Cecília országos tisztifőorvos, Kiss Róbert és Gál Kristóf alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője állt a nyilvánosság elé.

(Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos (k) beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs utolsó alkalommal megtartott online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI) • Tippek
 • Hírek