Átment a Kúriánál a kormány nemi átalakító műtétekre vonatkozó népszavazási kérdése

2021.11.09. 08:40
A Kúria elnöke vezette háromtagú tanács döntött arról, hogy népszavazásra bocsátható a kérdés: „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

A Kúria döntésével gyakorlatilag rábólintott a Nemzeti Választási Bizottság nyári határozatára, amely gond nélkül átengedte a kormány mind az öt népszavazási kérdését. Később valamennyit megtámadták a Kúrián. A mostani kérdést a Kúria elnöke, a Varga Zs. András vezette tanács engedte át, és olyan indokokkal, hogy a felülvizsgálati kérelmek nem voltak megalapozottak, mert az egyik például olyan alaki hibában szenvedett, amely kizárja az érdemi felülvizsgálat lehetőségét. Ugyanakkor döntésük elvi tartalmát két pontban fogalmazták meg:

1. A választópolgári népszavazási kezdeményezés, valamint a köztársasági elnök és a Kormány által kezdeményezett népszavazás Alaptörvényen alapuló közjogi következményei eltérőek, ezért feltételeinek vizsgálata is eltérő.

2. A népszavazásra javasolt kérdés vizsgálata során figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyértelműség követelményének következetes érvényesítése nem vezethet oda, hogy valamely tárgykört a teljesíthetetlen követelmények megfogalmazása által az NVB vagy a Kúria ténylegesen kizárjon a népszavazásra feltehető kérdések köréből.

A kormány még nyáron öt kérdésben tervezett népszavazást:

  • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
  • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
  • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?
  • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
  • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

A Nemzeti Választási Bizottság gond nélkül átengedte a kérdéseket, ám ahogy mi is írtunk róla, hat kérelem is érkezett a Kúriához, hogy a testület semmisítse meg őket. Egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot nevesítették a kérelmezők közül.

Végül a Kúria október 22-én úgy döntött, hogy megtagadja a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” kérdés hitelesítését. Bár az akkori határozat szerint „a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs”, a kormány azonban nem hagyta annyiban dolgot, hanem – merőben szokatlan módon – az Alkotmánybíróság elé vitte az ügyet, azt állítván, hogy a Kúria végzése sérti az Alaptörvényben foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot.