Huba
17 °C
33 °C
Index - In English In English Eng

Apokalipszis most, Zuglóban

2009.07.15. 07:27

A július 3-i felhőszakadás volt az utolsó csepp zuglói olvasónk poharában. Levelével az Indexhez fordult kétségbeesésében, mert az önkormányzatnál és a csatornázási műveknél nem tudott elérni semmit. A levél szerint a környékbeliek már úgy veszik a patkánymérget, mint más a kenyeret.

Azt írta: „A XIV. kerületben lakom, a Francia úton. A július 3-i felhőszakadás hatalmas károkat okozott Zuglóban. Az utcánkban 60 cm magasan hömpölygött a víz a félméteres kerítés lábazatokon is átfolyva. Nem elég, hogy az úttest és a járda is a házak irányába lejt, minősíthetetlen a csatornahálózat állapota, hiába írtunk ez ügyben már többször az önkormányzatnak, nem történt változás.

Eltömődött lefolyó a Francia úton (az FCsM felvétele)
Eltömődött lefolyó a Francia úton (az FCsM felvétele)

Nincs külön csatorna a szenny és külön az esővíznek, a nagy mennyiségű vizet nem tudta elnyelni a csatorna, így az esővel vegyes szennyvíz visszajött a lefolyókon, és a WC-kből, félszuterén lakásainkban, a garázsokban, pincékben 40 cm víz állt, mindenünk tönkrement.”

A levél szerint a Francia út Ajtósi Dürer sor és Thököly út közötti szakaszán összesen nyolc kanális van (állítólag egy útfelújításkor minden másodikat önkényesen bebetonoztak), és ez a pár kanális is csurig van szeméttel, földdel. A gyom kihajtott bennük, ebből világosan látható, hogy a csatornázási művek évek óta nem tisztította őket.

Szennyvíziszap-, homok- és kavicstenger

„A lakásokat kitakarítottuk, de az utcán ottmaradt a szennyvíz-üledék, homok- és kavicstenger. 6-án, hétfő reggel azonnal bementem az önkormányzathoz, ahol már a témát említve azonnal elutasítottak, mondván, nekik ebben az ügyben semmilyen felelősségük nincsen.

Kis huzavona után tudtam beszélni egy városüzemeltetési ügyintézővel, ő annyit tudott segíteni, hogy felhívta a csatornázási művek ügyeletét, hogy azonnal küldjenek ki egy úttisztító autót, és takarítsák el a romokat. Emellett eszébe sem jutott senkinek, hogy talán fertőtleníteni kellene mindent a szennylé után.

Természetesen a mai napig nem érkezett takarító személyzet, az azóta esett eső ugyan részben lemosta már a sarat az út szélére, de ez nem megoldás. Tudom, hogy nem az önkormányzat dolga a csatornázás megoldása, de ha a CSM így végzi a munkáját nem kevés csatornadíjért, akkor az önkormányzatnak kötelessége felszólítani őket, hogy oldják meg a problémát. Ez nem történt meg, és felháborítónak tartom a felelősség elhárítását, azt, hogy a segítségnyújtásnak egy szikráját sem láttam bennük.”

Titokzatos bűzfolyam a büfé alól

A levélíró nem állt meg a felhőszakadás okozta gondoknál: „A Hungária krt és a Thököly út kereszteződésében lévő kis bódésoroknál (újságos, zöldséges, jegypénztár) a büfé alól esőzéstől függetlenül folyamatosan ömlik a szennyvíz az járdára és onnét az úttestre. A büfések folyamatosan próbálják slaggal lemosni a járdát, de egy perc múlva ismét megjelenik a szennylé, és a gyomorforgató bűz. Ez biztosan nagyon egészséges egy büfé alatt. Ők is szóltak már mindenkinek ez ügyben, de évek óta nem csinált senki semmit, hogy a probléma megszűnjön.”

A levél folytatásában a lakó már egyenesen apokaliptikus képet fest a Francia útról és környékéről: „Több levélben fordultam már az önkormányzathoz, miután a Francia úti vasúti töltés mentén lévő garázssor mögött évek óta a hajléktalanok laknak. Az egy dolog, hogy holtrészegen támolyognak az utcán, itt-ott összeesve, a Báthory parkban a padokon alszanak, a bokrokban (sőt nem is mindig mennek a bokrok közé) végzik el a dolgukat, fényes délben a padon fekve maszturbálnak, szeméttenger, mocsok és ürülék marad utánuk mindenhol.”

Éjszakai hajsza patkányok után

„Június 5-én éjjel arra érkeztem haza, hogy egy patkány bejött a pincébe (ahonnét szuterénlakásom is nyílik), és az üldözés során a lakásba is beszökött. Éjjel 3-ra sikerült kiüldözni. Ez évek óta állandó probléma az utcában, a lakók már úgy veszik a patkánymérget, mint más a kenyeret, és egyértelmű, hogy a hajléktalanok mocska miatt vannak jelen a patkányok.

2009. van, Európai Unió, ha az lenne minden vágyunk, hogy szennyvízfeltöréstől, patkányoktól és hajléktalanoktól tartva éljünk, minden nap rettegésben, akkor Bangladesben vettünk volna lakást.
Egyszerűen már nem tudunk kihez fordulni, hogy ezek a problémák megoldódjanak, ezért gondoltam, hogy talán a média nyilvánosságára már a hivatalos szervek is észhez térnek. Jelenleg azt az egy megoldást látjuk, hogy mihamarabb megszabaduljunk lakásainktól, és elköltözzünk innét, annak ellenére, hogy mindenki szeret itt lakni, és amúgy eszünkbe sem jutott volna valaha is elköltözni.”

FCSM: A csatorna jó, de nem bírja az özönvizet

Megkereste a Fővárosi Csatornázási Műveket az ügyben, ahol azt mondták, hogy a szenny- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése önkormányzati feladat. A csatornázási művek csak üzemelteti, tisztítja és felújítja a csatornákat. Az FCSM szerint a fővárosi közcsatorna-hálózat kapacitása és állapota megfelelő, és ugyanez mondható el a XIV. kerületi Francia úti közcsatornára is.

Bátori Marianna, az FCSM szóvivője szerint a közcsatorna csak azt a csapadékvizet képes elvezetni, ami bekerül a rendszerbe. A július 10-én készült fotókon is látszik, hogy az úton mennyi hordalék, avar és egyéb hulladék található. A hordalék és az utcai szemét helyenként a víznyelők rácsait is eltömte, ezért az útburkolaton összegyűlő csapadékvíz nem tudott befolyni a csatornába. Az eldugult rácsok alatt a víznyelőaknák tiszták, üzemképesek voltak. (A cég emberei a válasz napján, pénteken kimentek, és megtisztították az eltömődött víznyelőket a Francia utcában.)

Iszapcsík a Francia úton (az FCsM felvétele)
Iszapcsík a Francia úton (az FCsM felvétele)

A szóvivő közölte, hogy a július 3-án Zuglóra zúduló özönvíz az átlagos csapadék többszöröse volt. Ekkora mennyiséget a rendszer csak késve képes elvezetni, főleg akkor, ha az első percekben eldugul a hordaléktól.

Az FCSM az ingatlanokon belüli elöntések elkerülésére azt tanácsolja, hogy a házi szennyvízelvezető rendszerbe építessenek be a tulajdonosok egy visszatorlódás-gátló szerelvényt. Ezzel kivédhető, hogy a mélyebben levő ingatlanokban vagy a szuterénlakásokban, az egyesített (csapadékot és szennyvizet is szállító) csatornákból visszaáramoljon a szennylé. (Egy kormányrendelet szerint egyébként az ingatlanok házi csatornáját úgy kell kialakítani, hogy visszaáramlás ne történhessen.)

Mindenki tud a bűzpatakról, aki számít

A szóvivő elmondta, hogy a Hungária krt. és a Thököly út kereszteződésénél tapasztalt szennyvízcsorgást korábban már jelezték a cég központi ügyeletén. A szennyvíz egy magáncsatornából származik, ami egy ingatlan területén keresztül egy házi csatornára csatlakozik. Az FCSM a vizsgálatok megállapításairól 2008-ban és 2009-ben is írásban tájékoztatta az ÁNTSZ-t, a kerületi önkormányzatot és a Környezetvédelmi Felügyelőséget.

Bátori Marianna elmondta azt is, hogy a cég központi ügyelete ingyen hívható a 80-455-000 zöldszámon. A bejelentésekről hangfelvétel készül. A Francia úttal kapcsolatosan egyetlen bejelentés sem érkezett hozzájuk.

Megkerestük a zuglói önkormányzatot is. Egyelőre annyit tudtak mondani a hajléktalanokról, hogy a Francia úti területet már többször rendbe hozta a hivatal városüzemeltetési osztálya, a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Utcai Szociális Szolgálat munkatársaival, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. munkatársaival közösen.

A többi felvetéssel kapcsolatban közölték, hogy két hétig is eltarthat, míg az egyes ügyosztályokról összegyűjtik a válaszokat.

Eltartott. Az önkormányzat 12 nappal később küldte az alábbi választ: "A csatornahálózat állapotának felülvizsgálata, karbantartása, üzemeltetése és szükség szerinti rekonstrukciója a csatornát üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. feladat és hatásköre. Abban az esetben, ha egy-egy szakaszon az út víztelenítése érdekében víznyelők hiányoznak és az üzemeltető FCSM Zrt. a többlet víznyelők megépítéséhez hozzájárul, a kerületi önkormányzat intézkedhet ezek kiépítésére a vízelvezetés javítása érdekében.

A Francia úti szennyvíz visszaduzzasztás nem a víznyelők hiányosságából adódott, a nagy esőzések miatt kerületi szinten több helyszínen előfordultak hasonló problémák, mert az egyesített rendszerű - szenny-és csapadékvíz - csatorna hálózat telítődött a hirtelen belefolyó víztől, melyet nem tudott egyszerre elvezetni.

A levélíró nálunk is járt. A beszélgetésből kiderült, hogy félszuterén lakásban lakik, a csatorna bekötés pontos helyét sem tudja a társasház, azonkívül a terepszint alatti lakás bekötésénél nincs beépítve visszacsapó szelep, mely a szennyvíz visszaáramlását megakadályozná ilyen esetekben. A tulajdonostól kapott információ szerint lakásbiztosítást sem tudott kötni, mert a biztosító nem vállalta fel a terepszint alatti lakás biztosítását."