Zsófia
17 °C
21 °C

Egyetlen hivatalnok hülyítette évekig a II. kerületet

2011.10.26. 13:50

Egyetlen hivatalnok felelős a második kerületben azért, hogy három éven keresztül senkinek nem tűnt fel: Csipak Péter illegális helyre, részben az erdőbe építette a házát - derül ki az önkormányzat Indexnek küldött leveléből. Ezzel a második kerület lényegében megerősítette korábbi nyilatkozatát, noha közben jelentős fordulat állt be az ügyben.

Az illetékes önkormányzatot azt követően kerestük meg, hogy hosszú tétlenség után váratlanul erélyes lépést tettek, és első fokon magánháza bontására kötelezték a milliárdos ingatlanvállalkozót.

Villámgyors döntés

Az önkormányzat sokáig nem látta bizonyítottnak, hogy a több ezer négyzetméteres villa, amely építész szakértők szerint szemmel láthatóan is hátrébb épült az engedélyezettnél, valóban a telekhatáron túlra nyúlik.

Kérdésünkre a bontási határozat bejelentése előtt órákkal is azt a választ kaptuk a sajtóosztálytól, hogy a vizsgálat még folyik: „A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Építési Irodája, mint I. fokú építési hatóság az eljárást lefolytatja, az eljárás még nem zárult le. Az eljárás befejezése után az érintett feleket tájékoztatjuk a döntésről” – szólt a két hete, pénteken 15:45-kor küldött hivatalos szöveg.

A piros vonal a kerítés hozzávetőleges helyét, a zöld az ingatlannyilvántartásban levő telekhatárokat jelöli. A képre kattintva nagyobb méretben is megnézhetők a telekhatárok.

Meglepetésünkre ugyanaznap este megkaptuk a hírt: mégis jogsértés történt a Csipak-villa építése során, és bontani kell. A gyors reakció különösnek tűnt, hiszen az önkormányzatnál a leleplező cikkünk megjelenését követően nyolc hónapig senkinek nem volt ideje, hogy kimenjen a helyszínre egy mérőszalaggal, és megnézze, jó helyen áll-e a ház. Péntek éjjel tehát megszületett a határozat, miszerint Csipaknak bontania kell.

Mivel úgy tűnt, az önkormányzat végül sikerrel tárt fel valamilyen visszaélést, megkerestük őket a felelősséget firtató kérdéseinkkel. Az ügy közérdeklődésre leginkább számot tartó része ugyanis az, hogy miként keringhettek zavartalanul hamis dokumentumok a hivatal különböző osztályai közt, számos engedélyező pecsétet begyűjtve a megvalósulásig.

Ha jóindulatúak vagyunk, akkor azt még magyarázhattuk felületességgel, hogy az építési iroda az eredeti kiviteli terv vizsgálatánál átsiklott az eltérés felett, hiszen Csipak Péter háza csak egy volt a kerület építkezései között. Az viszont már számos kérdést fölvet, hogy miután az önkormányzat az engedélyezett tervektől való eltérés (például más tetőzet kialakítása) miatt 2008-ban megbírságolta a vállalkozót, és elkészíttette vele az új terveket (a  fennmaradási és továbbépítési tervet), még mindig nem tűnt fel az anomália. Pedig az építésügyi iroda munkatársainak ekkor már biztosan ki kellett szállniuk a helyszínre.

Hiába kérdezték a második kerület építésügyi irodájának vezetőjét is, akit az építész kamara azért akart korábban megszólaltatni, mivel az ő aláírása szerepel a fennmaradási és továbbépítési engedélyen. Nagy Péter nem jelent meg a testület előtt, mondván az ügyben rendőrségi vizsgálat folyik, és ezért nem nyilatkozhat.

Csinovnyik, csodás képességekkel

Ezért csak az önkormányzat lapunknak adott levele segíthet megérteni, milyen váratlan felfedezés áll a kerület gyors döntése mögött. A sorokból arra következtethetünk, hogy egyetlen hivatalnok állhat a machináció mögött. Rajta kívül senki nem tudott semmit, így nem is felelős semmiért.

„A II. kerületi Polgármesteri Hivatalt érintő engedélyezési eljárást a kerület jegyzője kivizsgálta. Ennek eredményeképpen fegyelmi felelősségre vonásra is sor került. Személyiségi jogi okokból, sem az eljárás alá vont személyről, sem pedig a szankcióról nem áll módunkban nyilatkozni” – szól a válasz. Mivel az építésügyi iroda szervezetében lényeges változás nem történt, egy kishivatalnok lehetett az, aki évekig az orránál fogva vezette a kerületet, két polgármester vezetése alatt is. Az ügy még a szocialista Horváth Csaba alatt kezdődött, és a most a Parlamentbe készülő, éppen választási kampányt folytató fideszes Láng Zsolt alatt is folytatódott.

A kerület szerint a világ

Jelenlegi állás szerint tehát a kerület a következőket állítja az illegális építkezésről: „2011. október 11-én írt elektronikus levelével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk.

1998-2007-2010. A zöld vonal a kerületi szabályozási terv határát jelöli

Továbbra sem értjük, hogy miért keltik azt a hamis látszatot, hogy dr. Láng Zsolt polgármester úrnak köze lenne egy egyedi építéshatósági ügyhöz. A polgármester választott tisztségviselő, közigazgatási hatósági ügyek intézésében nem vesz részt.

Mint azt korábban már megírtuk önnek, a kérdéses lakóingatlannal kapcsolatos, a II. kerületi Polgármesteri Hivatalt érintő engedélyezési eljárást a kerület jegyzője kivizsgálta. Ennek eredményeképpen fegyelmi felelősségre vonásra is sor került. Személyiségi jogi okokból, sem az eljárás alá vont személyről, sem pedig a szankcióról nem áll módunkban nyilatkozni.

Mindezek mellett megjegyezzük, hogy a személyi felelősségre vonáskor a Polgármesteri Hivatal nem egy „bűnbakra kente a felelősséget”, ahogy önök korábban többször írták, hanem a munkája során nem megfelelő gondossággal eljáró kollégát vonta eljárás alá.

A hatályos (és a korábban hatályos) építési jogszabályok alapján az Építésügyi Iroda több alkalommal is tartott helyszíni szemlét az ingatlanon. Nem az építéshatóság feladat-, és hatásköre az ingatlan és az épület geodéziai kitűzése, hanem a tervező kötelezettsége és felelőssége, az eljáró munkatárs a terveket vetette össze a megvalósult állapottal.

Az Építésügyi Iroda az elsőfokú építésügyi eljárást befejezte, a határozatát meghozta. Ezzel az üggyel kapcsolatos vizsgálatot befejezte.

Tisztelt Földes András!

A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkatársai mindig, minden esetben a lehető legnagyobb gondossággal és magas szakmai színvonalon járnak el, valamint a Hivatal munkatársai a hatályos jogszabályok betartásával végzik munkájukat. Amennyiben mégis hibát követnek el, úgy a felelősségre vonásuk nem marad el. Reméljük, hogy ez minden - az ügyben érintett - hatóságra, hivatalra és szervezetre ugyanígy igaz. Arról ugyanis említést kell tennünk, hogy néhány szakhatóság, társhatóság, szerv és szervezet, amely most készségesen válaszol Önöknek, és együttműködik, eddig is részese volt az  építési eljárásnak. Sőt, fellebbezési joguk is volt, amely jogukról rendre lemondtak. Erről az Indexen eddig megjelent cikkek - sajnálatos módon - nem számoltak be. Az állampolgárok azt gondolhatják, hogy a kialakult helyzetért kizárólag a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodáját (így helyes, az Önkormányzat az állampolgárok által választott testület neve) terheli a felelősség. Ez nem így van. A Hivatal kiemelten fontosnak tartja a közvagyon védelmét, és elítéli a törvénysértéseket. Működése során a rá vonatkozó jogszabályok szerint jár el, de ezt elvárja az ügy többi szereplőjétől, és az oknyomozó újságíróktól is. Jogos elvárás, hogy az állampolgárok "nyílt tájékoztatása" ne tartalmazzon sem megalapozatlan híreszteléseket, sem becsületsértő utalásokat, célzásokat.

Fenti levelünk közléséhez csak akkor járulunk hozzá, ha azt teljes terjedelmében, csorbítatlanul teszik. Kérem, hogy a megjelentetés során vegyék figyelembe a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 15. §-ában foglaltakat is.”