Zelma, Rajmund
-4 °C
3 °C

Titkos, kik fúrták meg a kormányzatinegyed-tervet

2008.02.08. 13:05
A kormányzati negyed-projektért felelős Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) bizonytalankodásával, hiányos előkészítő munkájával magyarázzák a leállított beruházás körüli viharokat az építész szervezetek.

Továbbra sem tudni, kik jegyzik azt a szakvéleményt, amely alapján visszadobták a kormányzati negyed épületét tervező Janesch Péter terveit, derült ki abból a válaszlevélből, amelyet a három nagy építész szervezet vezetője tett közzé csütörtök délután. Ahogy arról beszámoltunk, néhány építész nyílt levélben kért magyarázatot a kormányzati negyed-projekt visszásságaira attól a három építész szervezettől, amelyek közül kettő részt vett a projekt felügyeletét végző Projekt Monitoring Bizottság (PMB) munkájában, vagy csak mint építész érdekvédők érintettek.

Válaszlevelükben a Budapesti Építész Kamara (BÉK), a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) kiszámíthatatlan és előkészítetlen döntéseivel magyarázta a zavaros helyzetet. Amelynek egyik eredménye, hogy a KVI nem fizeti ki a terveket készítő csoport több százmilliós munkadíját.

Az szervezetek védelmükbe veszik a nemzetközi zsűri által győztesnek nyilvánított, és így a munkát végző Team0708 Kft.-t. Indokaik közt szerepel, hogy a KVI menet közben változtatott az elvárásokon, miközben a Janesch Péter vezette csoport az elfogadott koncepciónak megfelelően folytatta a munkát. A levél megjegyzi, hogy a KVI elvárásainak már csak azért is nehéz volt megfelelni, mert azok meglehetősen kialakulatlanok voltak. "Októberre világossá vált, hogy a nyertes pályamű és az időközben változó tervezési program között jelentős különbség van. 2007. december 3 -ára elkészített vázlatterv szakmai szempontból a rendelkezésre álló információknak kívánt megfelelni, miközben a telekalakítás, a városrendezési szabályozási háttér, a műszaki infrastrukturális fejlesztés keretei és határai még kialakulatlanok voltak" - írják.

Mindezt szemléletesen úgy magyarázta Bálint Imre, a BÉK elnöke: a helyzet olyan, mintha a feladat egy dobos torta készítéséről szólt volna, a zsűri viszont aztán egy Esterházy torta tulajdonságait kérné számon.

Kommunikációs szakadék

Az építészek leveléből egyébként kiderülnek az eddig homályban hagyott kifogások is. "A negatív szakvélemény főbb pontjai az alaprajz flexibilitásának hiányára, a fajlagosan nagy homlokzati felületek arányára, a "zöld" homlokzat megvalósításának problémájára az elvártnál kisebb alapterületre, a hasznos - nem hasznos területek kedvezőtlen arányára, a parkolóhelyek kedvezőtlen kialakítására vonatkoztak."

Janesch Péter az Indexnek a tortahelyzetről elmondta, hogy számukra csak az elutasító bírálatból derült ki, hogy valójában mik a KVI igényei. Az építész szerint a problémák olyan jellegűek voltak, hogy azokat csak egy új tervvel lehetett volna orvosolni.

Az építész megemlítette, hogy a KVI nem tett eleget a szerződésben rögzített kötelezettségének, miszerint két kapcsolattartót kell delegálnia a terveket készítő Team0708 Kft.-be. Így hivatalosan nem volt információáramlás a megbízó és az építészek közt.

Továbbra is kérdéses, hogy a KVI-be delegált építész, Varga Levente miért nem közvetített a felek közt. Különösen, hogy információink szerint látta a terveket, és pozitívan nyilatkozott azokról.

A szakmai szervezetek levelükben leszögezték azt is, hogy a KVI hiányos előkészítő munkája, a nagyszámú bizonytalan tényező vezetett oda, hogy végül egyetlen érvényes pályázat sem érkezett a beruházói közbeszerzési pályázatra. "Ezek után került sor a közbeszerzési párbeszéd végeredményének nyilvánosságra hozására, miszerint érvényes javaslat a megvalósításra nem érkezett. Itt hívjuk fel nyomatékkal a figyelmet arra, hogy addig még el nem fogadott tervek megvalósításának pénzügyi hátterét és átadási határidejét kellett szavatolnia a pályázónak."

A nyílt válaszlevél kitér arra, hogy a szakmai szervezetek nem vettek részt a Janesch Péter terveit elutasító dokumentum elkészítésében. Mivel a szakvéleményt senki nem szignálta, csak annyit sikerült kiderítenünk, egy hat főből álló építészcsoport végezte el a munkát a KVI számára.

A felvetésekről meg szerettük volna kérdezni a projekt miniszteri megbízottját, Görözdi Györgyöt, aki jelenleg is felelős a kormányzati negyedért. Irodájában azonban elmondták, hogy hivatalos utasításra Görözdi nem nyilatkozhat. Kérdéseinket csak magának a pénzügyminiszternek tehetjük fel. Kiábrándultságunkat csak az csökkentette kissé, hogy legutóbbi, kafkai telefoninterjúnkon Görözdi titkárságán még azt sem akarták elárulni, mi az a szervezet, amit a miniszteri megbízott igazgat. Most viszont kiderült: Kormányzati Negyed Projekt Iroda Kft.-nek hívják, és január 30-án jegyezték be.

A nyílt levél azzal a harcos állásfoglalással zárul: "kiállunk a Tervezők eddig végzett munkája mellett és minden törvényes eszközt felhasználunk jogos követeléseik kifizetése érdekében".