Romlottak a lakosság várakozásai

2000.04.17. 09:05
Márciusban 2 ponttal csökkent a GKI Rt. lakossági bizalmi indexének szezonális hatásoktól megtisztított értéke. A lakosság gazdasági várakozásai tehát kissé romlottak.
Az előző hónaphoz képest nem változott az emberek véleménye eddigi pénzügyi helyzetük alakulásáról, ugyanakkor mérséklődtek az ezzel kapcsolatos várakozások. Az ország gazdasági helyzetét is a korábbinál kissé kedvezőtlenebbül értékelték a megkérdezettek, bár idén annak javulását várják. Az infláció enyhe gyorsulására számítanak, miközben a munkanélküliség csökkenését tartják valószínűnek. Kissé gyengült, de még igen erős a háztartások vásárlási kedve. Az év egészében a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának növelését tervezik, bár e téren márciusban mérsékelték terveiket a háztartások. 1999 eleje óta erős ingadozással, de tendenciáját tekintve folyamatosan gyengül a lakosság megtakarítási hajlandósága, s a megtakarítási tervek 2000-re is ennek folytatódását jelzik. A megkérdezett háztartások kétharmada éppen kijön jövedelméből, s mindössze 19%-uk megtakarító.

Magyarország hét régiója közül egyben sem javult érdemben a háztartások várakozása. Kettőben - Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon - mindössze 1 ponttal emelkedett a bizalmi index, ami stagnálást jelent, csakúgy mint Közép-Dunántúlon, ahol nem változott a mutató értéke. Észak-Alföldön és a Központi Régióban kissé romlottak a várakozások, míg az Alföld déli megyéiben és Nyugat-Dunántúlon jelentősebb volt a várakozások romlása. Ez utóbbi ellenére 2000 márciusában a nyugat-dunántúli háztartások a legoptimistábbak, s a leginkább borúlátóak dél-dunántúliak és dél-alföldiek. A többi régióban egymáshoz igen hasonlóak a háztartások várakozásai.

* A szezonálisan kiigazított indexet úgy állítjuk elő, hogy az eredeti adatsorból kiszűrjük a rendszeresen bizonyos hónapokban tapasztalható változásokat, amelyeket olyan állandó és rendszeresen ismétlődő tényezők okoznak, mint az évszakok változása, a foglalkoztatás és a keresetek szezonális ingadozása stb.

A GKI Rt. lakossági bizalmi indexének alakulása Magyarországon és az ország régióiban (Forrás: GKI)