Kevés konkrétum, az sem újdonság

2008.08.27. 12:12
Gyurcsány Ferenc Megegyezés című írása az adójavaslatokon kívül kevés konkrétumot tartalmaz, azok nagy is része is már korábban ismertetett javaslat vagy annak pontosítása. A kormányfő alanyi jogon járó angoltanulást, digitális táblákat és kedvezményes laptopot ígér az iskoláknak. Szól a segélyezés szigorításáról, az 50 ezer embernek munkát adó közfoglalkoztatási programról és a gyülekezési törvény módosításáról. Érdekes javaslata, hogy az APEH töltse ki az adóbevallást az állampolgár helyett - pedig ez már több éve létezik.

Gyurcsány Ferenc a Népszabadságban megjelent, programadónak szánt írása első felében számvetést készít. Leírja, hogy Magyarországnak van mire büszkének lennie, hiszen a világ 30-35. legfejlettebb országa a fejlett  demokratikus viszonyok, a hétköznapok biztonsága, a jövedelmek, a színvonalas oktatás, egészségügy, közlekedés és távközlés miatt.

Hosszasan elemzi, hogy a világ országai különböző gazdasági modellekkel (angolszász, skandináv, Rajna-menti) igyekeztek megteremteni a versenyképességet, és a növekedést.  A máshol, más kulturális közegben jól bevált recepteket azonban nem lehet egyszerűen importálni Magyarországra.

Gyurcsány szerint a magyar például inkább azon nemzetek sorába tartozik, amely kevésbé versenyorientált, kevésbé vállalkozó kedvű, sőt némi előítélettel is fűszerezett gyanakvással fordul az üzleti világ felé. A kormányfő szerint a társadalmi, gazdasági egyensúlyhiányt az okozta, hogy Magyarország lassan két évtizede bizonytalan abban, milyen modellt valósítson meg.

Magyar modell kis m-mel

A kormányfő a „mi sokszor államközpontú társadalmi kultúránkra és javítandó versenyképességünkre egyaránt tekintettel” egy olyan társadalmi-gazdasági modellt javasol,  amely középtávon még biztosítja az aktív állami szerepvállalást, de lehetővé teszi a jelenlegi adóterhek és újraelosztási hányad mérséklését. Írása leghangsúlyosabb része az adócsökkentési javaslat, erről külön cikkben számoltunk be.

Gulyás: Ha ilyen egyszerű, Gyurcsány miért nem lépett előbb?

Gyurcsány programjának támogatása az SZDSZ-től függ. A párt részéről a szombati ügyvivői testületi ülés előtt senki sem akarta részletesen kommentálni a kormányfő javaslatait. Gulyás József ügyvivő a Magyar Televízió Napkelte című reggeli műsorában annyi pozitívumot elöljáróban elismert a programról, hogy annak az adókérdésről szóló részei bizonyos mértékben megegyeznek a gazdasági élet szereplőinek elképzeléseivel.

Gulyás úgy tudja, hogy kedd délután tárgyalta először az MSZP frakció a programot. Ez szerinte arra utal, hogy a konkrét irányok csak az utolsó pillanatban váltak véglegessé. A politikus szerint, ha az egész adócsökkentési program fedezeti oldalának biztosítása olyan és egyszerű lenne, ahogy most a miniszterelnök állítja, akkor felmerül a kérdés, miért nem cselekedett korábban.

Ehhez – írja a kormányfő -  valamennyi szereplőnek többet kell vállalnia, mint amennyit eddig tett. Jobban kell működnie az államnak, aktívabban kell együttműködnie a civil és az üzleti világgal, és ugyanez igaz fordítva is.  Írásában többször hangsúlyozza, hogy javítani kell az adóbefizetési morálon, de cserébe az államnak is partneri, szolgáltató szerepet kell vállalnia. 

Gyurcsány például azt javasolja, hogy radikálisan szűkítsék a valamely tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek számát. Szélesíteni kell az integrált ügyintézést is. Ez azt jelenti, hogy ne a kérelmezőnek kelljen a különböző hatóságokat megkeresnie az egyes papírokért, hanem legyen ez a hivatal dolga. Gyurcsány arra is javaslatot tesz, hogy ha az állampolgárok kérik, az adóhivatal töltse ki éves személyi jövedelemadó-bevallásukat ( erről lásd Színes gazdasági ígéretek című keretes írásunkat)

Új tudás

Innentől már olyan javaslatokat ismertet, amelyekről az elmúlt hetekben, hónapokban már szó volt. Az írás az adójavaslatokon kívül – egyedül itt szorítkozik - valamelyest konkrétumokra. Ír a gyülekezési törvény szigorításáról, a mások jogát, tulajdonát vagy testi épségét veszélyeztető rendezvények megtiltásáról. Támogatja a kistelepüléseken szolgálatot teljesítő rendőrségi állomány megerősítését.

A kormányfő arra tesz javaslatot, hogy  kizárólag az oktatásra, a kultúrára és a tudományos tevékenység támogatására költsünk középtávon többet a nemzeti jövedelemből, hogy ezeken a területeken érdemi előrelépést lehessen tenni. A cél, hogy az elkövetkező fél-egy évtizedben az oktatás részesedése a jelenlegi 4-4,5 százalékról a nemzeti jövedelem 6-7 százalékára emelkedjen.

Ennek kapcsán a tavasszal már ismertetett Új tudás program néhány elemét ismerteti, illetve pontosítja. Háromszáz fővel növelik a védőnői hálózat létszámát. 2010-ig hároméves kortól valamennyi rászoruló gyermek óvodába járhat.

Laptop, digitális tábla 

Színes gazdasági ígéretek

Szigorúan véve a gazdasági, adózási részt, a tegnapi cikkünkben említetteken kívül is érdemes néhány javaslatot kiemelni. Megmosolyogtató, hogy a kormányfő javaslatot tesz arra, hogy az adóhatóság készítse el helyettünk adóbevallásunkat, ha mi úgy akarjuk. Pedig az adóhatósági adómegállapítás (adam) már néhány éve létezik hazánkban.

Vannak az írásban gumiígéretek, eléggé általános vállalások, ezeket nehéz a későbbiekben számon kérni. Ilyen például, hogy átekintik és egyszerűsítik a jogszabályokat, kialakítják a munkaerő-piaci igényekhez jobban igazodó képzési rendszert, célzott, egyedi befektetésösztönző támogatásokat nyújtanak, És továbbra is kiemelten támogatják a logisztikai és a speciális turisztikai projekteket.

Gyurcsány ígérete szerint 1500 exportáló kkv-t fognak felkeresni jövőre személyesen az állami kereskedelemfejlesztés szakemberei, hogy mindenkinek személyre szóló segítséget, támogatást ajánjanak.

Néhány újdonságra is bukkanhatunk a szövegben. A zéró tolerancia jegyében egyebek mellett bizonyos kivételektől eltekintve kötelezővé tennék a bérek és a nagyobb értékű vásárlások, kereskedelmi szállítások átutalással történő kifizetését. Számla nélküli értékesítés vagy feketefoglalkoztatás esetén a mainál szélesebb körben átmenetileg vagy akár véglegesen is felfüggesztenék az üzlet működését. Utal a miniszterelnök egyfajta amnesztiára is, vagyis arra, hogy akik vállalják, hogy ezentúl tisztességesen teljesítik a közteherviselési kötelezettségüket, azok mentesülnek a múltban elkövetett bűnök miatti büntetés alól.

Az írásban Gyurcsány 700 óvoda, iskola, illetve 30 ezer kollégiumi férőhely felújításáról beszél (ezek jelentős része uniós forrás). Ígéretként hangzik el az is, hogy 2010-től valamennyi középiskolában alanyi jogon biztosítják az angol nyelv tanulásának lehetőségét, azaz mindenki számára elérhetővé teszik a nulladik, nyelvi előkészítő évfolyamokat.

Minden második tantermet felszerelnek digitális szemléltető eszközökkel, és 2009-től több év alatt, felmenő rendszerben laptopot adnak a diákok kezébe, áll a programban. Ugyancsak 2009-től bevezetik a pályakezdők és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok bérpótlékát. Háromszorosára emelik a teljesítményösztönző pályázati keretet, felemelik az intézményvezetői pótlékot.

A felsőoktatásban egy konkrétumot ismertet: Nemzeti gyakornoki programot dolgoznak ki, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltatók a felsőoktatásban tanulóknak és a friss diplomásoknak egy évre a fizetés helyett adó- és járulékmentesen nyújtható munkatapasztalat-szerző ösztöndíjat adjanak.

2009-től egyes hiányszakmákban havi 10-30 ezer forint közötti, tanulmányi eredménytől is függő szakmunkás-tanulói ösztöndíjat is bevezetnének. 

A foglalkoztatás növelésére 2009-ben Nemzeti közfoglalkoztatási programot indítana a kormány, amely 2010-re legalább 50 ezer embernek adna napi 6-8 órányi munkát. A nagy állami beruházásokban kötelezővé tennék, hogy a foglalkoztatottak legalább 10 százaléka a hátrányos helyzetű munkavállalók közül kerüljön ki.

Segély csak a munkaképteleneknek

Gyurcsány szól a sok vitűt kiváltó segélyezési rendszer átalakításáról is. A munkaképes korú állampolgárok közül a segélyezési rendszerben csak azok vehetnek részt, akik egészségi állapotuk, esetleg más méltányolható okok miatt nem képesek dolgozni. Az alanyi jogon járó családi pótlék megmaradna. 

A gyermekvédelmi szolgálatoknak ugyanakkor lehetősége lenne arra, hogy ha a szülők a gyermekről nem megfelelően gondoskodnak, akkor a család időlegesen elveszítheti a jogát a családi pótlék egészének felhasználásáról. Ebben az esetben a családi pótlék kétharmadát az illetékes gyermekjóléti szolgálat kapná meg, és az gondoskodna a gyermekről. A program az uzsorakölcsönök helyett a nehéz helyzetbe jutott családoknak hozná létre a szegények bankját vagy a rendszeres szociális juttatás terhére nyújtható előleget.

Az egészségügyről csak röviden szól, ebben röviden összefoglalja a szocialisták nemrégiben ismertetett programját a szűrővizsgálatok erősítéséről, az érrendszeri központok létrehozásáról, a tizenhat évesek egészségügyi szűréséről, a háziorvosok támogatásáról. Gyurcsány megemlíti azt is, hogy az orvosok átfogó bérfelzárkóztató programja nélkül nem tartható fenn a gyógyítás színvonala, de erről több konkrétumot nem árul el.