Összeállt Áder csapata

2012.05.22. 19:44

A Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) megnevezte szervezeti egységeinek vezetőit.

A KEH vezetője Haszonicsné Ádám Mária jogász lett. Mint írták, az új főigazgató kinevezését megelőzően a fővárosi kormányhivatal főigazgatója volt, 2005 és 2010 között a fővárosi önkormányzat aljegyzői feladatát látta el. Haszonicsné Ádám Mária az alapító okirat szerint ellátja a KEH Jogi és Alkotmányossági Igazgatósága szakmai vezetését is.

A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője Gróh Gáspár irodalom- és művelődéstörténész, kritikus, szerkesztő, közíró lett. Gróh Gáspár 1998 és 2002 között kormány-főtanácsadó, 2003-2005 között a KEH Társadalompolitikai Főosztályának vezetője, 2006-tól 2011-ig Mádl Ferenc volt köztársasági elnök irodavezetője volt.

A Külügyi Igazgatóságának vezetői posztját mostantól Szőke László hivatásos diplomata tölti be, aki 1998 óta van nagyköveti rangban: külszolgálatot látott el Washingtonban, Bagdadban, Stockholmban. A Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként az európai kétoldalú kapcsolatok, illetve a nemzetközi szervezetek ügyeivel foglalkozott. Kinevezése előtt négy évig prágai nagykövet volt.

A Sajtóigazgatóság vezetésével Altorjai Anitát bízták meg, aki 1998 óta az Országgyűlés sajtófőnöke volt.

A Gazdasági Igazgatóságának vezetője Szabó György közgazdász lett, aki 1994-től pénzügyi területen dolgozott. Szabó György 2010 szeptembere óta hivatalvezető-helyettesi feladatokat látott el a KEH-nél a gazdálkodás és üzemeltetési szakterület vezetőjeként.