Piroska
-2 °C
5 °C

Helyreigazítás

Index
2005.02.10. 15:56
Szabadság miatt késik a népszavazási végeredmény" címmel, 2004. december 28-án kedden közzétett hírünkben az alábbi valótlan tényállítás szerepelt:

"A Magyarok Világszövetségének OVB-be delegált tagjának szabadsága miatt halasztják el egy héttel a december 5-i népszavazás felülvizsgált eredményének kihirdetését. Gaudi-Nagy Tamás kérése alapján Ficzere Lajos, a testület elnöke január 5-re halasztotta az eredetileg szerdára tervezett eredmény-megállapítást."

A valóság ezzel szemben az, hogy az OVB az eredmény megállapításáról szóló döntését az OVB a tagok közös akaratával halasztotta 2005. január 5-ére (majd később ezt módosítva január 4-ére) , tekintettel arra, hogy a két ünnep között az ülés határozatképessége nem volt valószínűsíthető, az OVB tagok egyike sem kívánta az eredmény megállapítási döntés decemberi meghozatalát, illetve a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyveket sem dolgozták még fel. A halasztás oka tehát nem Gaudi-Nagy Tamás OVB tag kérése és különösen nem a szabadsága volt. A 2004. december 29-i ülésre azért került mégis sor, mert időközben két olyan beadvány érkezett, amelyekről a törvény szerint három napon belül dönteni kellett.

Különösen megtévesztő és valótlan volt tehát a cikk címe is, amely szerint "Szabadság miatt késik a népszavazási végeredmény", tehát ezzel azt a hamis látszatot keltettük, hogy Gaudi-Nagy Tamás szabadsága miatt nem tudja 2004 decemberben megállapítani az OVB a népszavazás eredményét. Az OVB elnöke azt is bejelentette az OVB 2004. december 29-én tartott ülésén , hogy a jegyzőkönyvek feldolgozása még nem is történt meg, tehát objekítve sem lett volna lehetséges 2004. december 29-én végeredményt megállapító döntést hoznia az OVB-nak.

Az OVB 2004. december 29-én tartott ülésén dr. Ficzere Lajos az OVB elnöke minderről az alábbiakat nyilatkozta:

"...arra a következtetésre jutottam, hogy akkor járok el helyesen ha a hozzám, illetve az OVB tagjaihoz és az Országos Választási Iroda vezetőjéhez címzett Gaudi Tamás által írt levelet minden OVB tagnak eljuttatjuk és az OVB tagok állásfoglalásától teszem függővé, hogy a népszavazás végleges eredményét megállapító döntésünk a mai ülésünkön, vagy későbbi időpontban születik-e meg. Ez a rész a kommunikációban nem jelent meg sajnálatos módon, nem én nyilatkoztam ebben az ügyben, de ezt a kiegészítést kötelességemnek tartottam elmondani. ... Arról tájékoztattak, hogy a tagokkal való többszöri telefonbeszélgetés alapján - mert még azt sem tudtuk, hogy a mai ülésünk egyáltalán határozatképes lesz-e - az az álláspont körvonalazódik, hogy az eredményt megállapító ülésünket január első hetében rendezzük meg. Ennek következtében, amikor a mai ülés napirendjét meghatároztuk akkor olyan álláspontot foglaltam el, hogy ha ez a helyzet, akkor talán célszerűbb január első hetében az ülést megtartani. Nem tudok arról, hogy bárkitől is érkezett volna olyan igény, hogy a mai napon mindenképpen tartsuk meg az eredményt megállapító ülésünket.... Szeretném kiemelni, hogy önmagában az a tény, hogy valaki szabadságon van az OVB üléseinek a megtartását semmilyen vonatkozásban sem befolyásolhatja, ez eddig is így volt és ez után is így lesz.... Mindenképpen abban vagyunk érdekeltek, hogy elkészültek az ellenőrzés alapján a jegyzőkönyvek, felküldésre kerültek az Országos Választási Irodához, feldolgozásuk a befejezés előtt áll, gyakorlatilag a január 3-án kezdődő hét valamelyik napján az ülést megtarthatjuk azzal az igénnyel, hogy az volna a célszerű, hogy lehetőség szerint az ülésen minden tagtársunk vegyen részt."

A fenti valótlan tények állításával megsértettük Gaudi-Nagy Tamás jóhírnevét, ezáltal személyhez fűződő jogait, amely miatt ezúton is elnézését kérjük.