AB-döntés az önkényuralmi jelképekről

2000.05.10. 14:57
Nem alkotmányellenes a Büntető törvénykönyvnek az önkényuralmi jelképek használatát tiltó rendelkezése - tartalmazza az Alkotmánybíróság határozata, amelyet Holló András párhuzamos indokolásával és Kukorelli István különvéleményével fogadott el a testület. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. nem szükségtelenül és nem aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánításhoz való jogot, ezért a testület a kifogásolt rendelkezések alkotmányellenességére hivatkozó indítványokat elutasította. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményében kifejti, hogy - noha mélyen nem ért egyet az önkényuralmi jelképek gondolati tartalmával - a büntetőjogi szankcionálást nem tartja összeegyeztethetőnek az alkotmányban megfogalmazott egyik legfőbb demokrácia-kritériummal, a véleménynyilvánítás szabadságával. Fontosnak tartja kiemelni, hogy ha e jelképek felhasználásával kifejtett vélemény gyűlöletre uszít, akkor az elkövető a Büntető törvénykönyv más rendelkezése alapján is büntetendő.