MVSZ: határmódosítás nélküli unió

2000.05.23. 17:15
A zárónyilatkozat téziseinek egyhangú elfogadásával kedden befejeződött a Magyarok V. Világkongresszusa háromnapos budapesti rendezvénye. A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) elnökhelyettese, Patrubány Miklós a küldöttek nevében megelégedéssel állapította meg, hogy már kormányprogram része az a korábban az MVSZ által megfogalmazott igény, hogy határmódosítás nélkül egyesíteni kell a határon túli magyarokat az anyaországi magyarokkal. A zárónyilatkozatban foglaltak szerint meg kell teremteni a külhoni állampolgárság intézményét, alkotmányozó nemzetgyűlésre kell felkészülni, s az Országgyűlésnek kétkamarás törvényhozó testületként szükséges működnie, amelyben képviselve lennének a határon túli magyar közösségek is. A dokumentum leszögezi: segíteni kell a határon túli magyar vállalkozókat, és arra kell törekedni, hogy biztosítva legyen a határon túli magyar közösségek gazdasági önállósága. A zárónyilatkozat szerint a nemzeti alaptanterv kidolgozásába be kell vonni a határon túli magyar közösségek szakembereit is, és az Országos Rádió és Televízió Testületnek döntenie kell arról, hogy több ifjúsági és családi témájú műsor kerüljön adásba. A Magyarok V. Világkongresszusa szükségesnek véli, hogy új családjogi törvényt dolgozzon ki a parlament, továbbá álláspontja szerint megfelelő jogosítványokkal rendelkező tárcaközi családvédelmi tanácsot kell alakítani.