Fegyelmi a tanúskodó ezredes ellen?

2000.06.07. 08:07
A Magyar Honvédség parancsnoka, Fodor Lajos vezérezredes Szabó János honvédelmi miniszter utasítására valószínűleg fegyelmi eljárást kezdeményez Sásik László ezredes ellen a Népszava és a Honvédelmi Minisztérium közötti perben tett tanúvallomásának körülményei miatt. Mint emlékezetes, hétfőn a bíróság egy vitatott Népszava-cikk kilenc kifogásolt pontja közül csak kettőben döntött a HM javára, és a bíróság megállapította, valóban folyt a HM-ben adatgyűjtés a katonatisztek 1990 előtti politikai szerepvállalásáról (ahogy ezt a cikk állította). A tárgyalásokon meghallgatták Sásik ezredest is, aki kifejtette: a listát nem látta, de kétség nem fér a létezéséhez. A Népszabadság úgy tudja, hogy a Honvédelmi Minisztérium hivatalos indoklása szerint Sásik László ezredes ellen azért indul fegyelmi eljárás, mert nem jelentette elöljárójának, hogy a saját minisztere elleni perben tanúként idézték meg, és tanúvallomását követően engedély nélkül nyilatkozott.