Nem alkotmányellenes a koronatörvény

2000.07.04. 19:24
Nem alkotmányellenes a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló törvény - mondta ki keddi határozatában az Alkotmánybíróság (AB). A taláros testület az SZDSZ - Új generáció beadványát tárgyalta, miszerint a 2000. január 1-jén született törvény két ponton is az alaptörvénybe ütközik. A Szent Koronára mint tárgyra nézve sem az alkotmány, sem a címertörvény nem tartalmaz rendelkezést, a koronázási ékszer pedig megkülönböztetendő az alaptörvényben szereplő, a címer részét alkotó "Szentkoronától", mint heraldikai ábrázolástól. Nincs alkotmányossági akadálya annak, hogy a tulajdonos a tulajdon részjogosítványainak gyakorlását bármilyen szervre, testületre ruházza, következésképpen a Szent Korona Testület létrehozása alkotmányossági szempontból nem kifogásolható - állapítja meg indoklásában az AB. A koronatörvény azon rendelkezése, miszerint a Szent Korona Testület elnöke a köztársasági elnök, és a testület ülését az elnök hívja össze, az alkotmány alapján állapít meg hatáskört az államfő számára, ennek gyakorlása azonban ellenjegyezéshez nem kötött. A köztársasági alkotmány legyőzte a Szent Korona-tant - értékelte Ónody Tamás, az Új generáció alapítója a keddi határozat kapcsán. Az indítványt benyújtójának képviselője hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság határozata szó szerint kimondja, hogy a koronának nincs közjogi funkciója, mozgalmuk pedig pont ezt szerette volna elérni.