A környezetszennyezés kifizetődő

2000.05.27. 16:24
A legfőbb ügyészhez fordult a napokban Illés Zoltán, az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának fideszes elnöke, mivel olyan tények jutottak tudomására, amelyek a büntetőjogi felelősséget is felvetik. A veszélyes, rákkeltő anyagok előírásszerű tárolása vagy megsemmisítése több százmillió forintos kiadást jelentene a vállalatoknak, ezért inkább csöndben szabadulnak meg ezektől.
Illés Zoltán: "Súlyos környezetszennyezések országszerte"
A legfőbb ügyészhez fordult a napokban Illés Zoltán, az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának fideszes elnöke, mivel olyan tények jutottak tudomására, amelyek a büntetőjogi felelősséget is felvetik, s amelyek egy súlyos taksonyi környezetszennyezésre utalnak. Az ügy hátterében a Biofeld nevű cég áll, amelyet április vége óta vizsgálnak az illetékes önkormányzati és környezetvédelmi hatóságok. Időközben a Legfőbb Ügyészség más eljárásokról is tájékoztatta Illés Zoltánt, mivel a fideszes honatya korábban pomázi, mátészalkai, dunakeszi és kőbányai környezetszennyezések ügyében is megkereste a hatóságokat.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelet kísérleti jelleggel korábban engedélyezte 5000 tonna, a dorogi veszélyes hulladék-égetőműből származó salak és pernye ,,komposztálását". Illés szerint - aki végzettségét tekintve vegyészmérnök - elképzelhetetlen, hogy a természetes anyagokkal összekevert pernye és salak - a Biofeld állításának megfelelően - ,,talajjavító" tulajdonságokkal rendelkezzen, s azt is kizártnak tartja, hogy a ,,komposztált" anyagot akár hulladéklerakók fedőrétegeként is fel lehetne használni.

Az Indexnek a fideszes bizottsági elnök kifejtette: az 5000 tonnás mennyiség arra utal, hogy nem kísérletről van szó, hanem olyan ügyletről, amelynek eredményeként a dorogi égetőmű több százmillió forintos kiadást kerülhet el. A salakot és a pernyét csak az aszódi lerakóban szabad ugyanis elhelyezni, ám ez igencsak drága megoldás, s a salak, illetve a pernye szállítása amúgy is olcsóbb a Doroghoz közelebb fekvő Taksonyra.

Illés Zoltán az Indexnek elmondta: a Pest megyei Taksony községben állampolgári bejelentést kapott az egyik helyi képviselő arról, hogy a Biofeld cég ismeretlen eredetű folyékony hulladékot ereszt a település nyílt árokrendszerébe. A helyi képviselő azonnal értesítette az illetékes regionális környezetvédelmi és az önkormányzati hatóságokat. Először a polgármesteri hivatal vizsgálta az ügyet, majd a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség szakértői is kiszálltak a helyszínre. A vizsgálatok megállapították, hogy a Biofeld melletti árok iszapjában a határértéknél nagyobb a réz, az ólom, a kadmium és a higany előfordulása.

Ezek a (nehéz)fémek többek között rákos megbetegedéseket okozhatnak - mondta Illés Zoltán -, ha az emberi szervezetbe bekerülnek. Márpedig az árokrendszerből végső soron a vízhálózatba és a talajba, onnan pedig a növényekbe juthatnak a káros anyagok

Kórházi veszélyes hulladék Taksonyban

A Biofeld telephelyén Illés tudomása szerint számos olyan anyagot tároltak, illetve tárolnak, amelyekre a parlamenti képviselő feltételezései szerint nincs engedélye a cégnek. Így például a honatya megemlítette azt az égetett festéket, amelyet egy zirci lakktalanító üzemből szállítanak Pest megyébe. A zirci (Veszprém megyei) gyáregységet az ottani lakosság már korábban bírálta. Ugyancsak elképesztőnek tartja Illés Zoltán, hogy ismeretlen helyről származó kórházi veszélyes hulladékot is tárolnak a taksonyi telephelyen, jóllehet ezeket a rendkívül veszélyes, fertőző hulladékokat égetéssel kellene megsemmisíteni.

Mindennek nyomán Illés Zoltán a nemrég megválasztott legfőbb ügyészhez fordult, arra kérve Polt Pétert, hogy vizsgálja meg, fennáll-e a környezetre veszélyes hulladékok jogellenes elhelyezésének, valamint a környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás tényállása. Arra is kérte az országggyűlési bizottság elnöke a legfőbb ügyészt, hogy végezze el az ügyben eljáró környezetvédelmi hatóság döntéseinek törvényességi felülvizsgálatát.

Az Index megpróbálta elérni a Biofeld Kft.-t, ám ilyen cégről a Matáv tudakozója nem tudott Taksonyban. Egy közeli településen működik ugyan egy hasonló nevű kkt., azaz közkereseti társaság, de ott fel sem vették a telefont.

Az Ereco Rt. és üzletfelei...

Nem ez az első eset, hogy a fideszes politikus a Legfőbb Ügyészséghez fordul panaszával. Polt Péter elődjétől, Györgyi Kálmántól a napokban kapta meg Illés Zoltán azt a tájékozatást, amely két másik - szintén a bizottsági elnök által kivizsgálásra javasolt - ügy állására vonatkozik.

Györgyi Kálmán levelében arról tájékoztatta Illés Zoltánt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi kapitánysága 1999. szeptember 22-én már ,,nyomozást rendelt el a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 281/A paragrafusába ütköző, környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése bűntette alapos gyanúja miatt". A nyomozás adatai szerint az Ereco Rt. helyezett el veszélyes hulladéknak minősülő ,,shredder" ipari hulladékot a pomázi, a dunakeszi és a kőbányai Akna utcai kommunális hulladéklerakókban.

A Pest Megyei Főügyészség megállapította, hogy a pomázi hulladéklerakót szerződés alapján a Concord Invest Kft. üzemeltette. A kft. 1994 óta az Ereco Rt.-től ipari ,,shredder" hulladékot szállított a területre. Az engedély nélküli veszélyes hulladék lerakása miatt a környezetvédelmi hatóság 1996-tól kezdve több határozatot hozott. Így például kötelezte a kft.-t a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra, majd a III. veszélyességi osztályba sorolt hulladék jogellenes lerakásával okozott veszélyeztetés megszüntetésére.

A Fővárosi Főügyészség a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség iratai alapján megállapította, hogy a Gödör Kft. az Akna utcai hulladéklerakóján az Ereco Rt. II. veszélyességi osztályba sorolt shredder hulladékot helyezett el. (A shredder veszélyességi foka attól függ, hogy az autóbontóban keletkezett maradékok mennyi fáradtolajat, esetleg akkumulátordarabokat tartalmaz.)

Emiatt a környezetvédelmi hatóság az Ereco Rt.-t a veszélyes hulladék eltávolítására és ártalmatlanítására kötelezte, és a Gödör Kft.-vel, illetve az Ereco Rt.-vel szemben bírságot szabott ki. Az Ereco a veszélyes hulladékot azóta elszállította az Akna utcából.

Vizsgálat Mátészalkán: környezetszennyezés a Krasznán

A legfőbb ügyész tájékoztatta Illés Zoltánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség által elvégzett, a Mátészalka területén lévő szennyvíztisztító telep működését ellenőrző vizsgálatról is. A megyei főügyészség ugyanis büntetőeljárást kezdeményezett a környezetkárosítás és környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt a szennyvíztelepet üzemeltető Vikuv Hydrokomplex Vízkutató és Vízműépítő Kft. felelős dolgozóival szemben.

Ennek oka az volt, hogy a telepen dolgozók - munkáltatójuk utasítására - tisztítatlan szennyvizet, illetve szennyvíziszapot engedtek a Krasznába. A szennyvíziszap egy részét pedig nem az előírások szerint dolgozták fel, hanem a telep területén nagyobb mennyiségben elásták, szennyezve a talajt.

A vízügyi hatóság idén februári határozatával kötelezte a szennyvíztelep üzemeltetőjét, hogy szüntesse meg azt a műszaki berendezést, amely a tisztítatlan szennyvíz Krasznába juttatására alkalmas - a létesítményt megkerülő vezeték segítségével. Az üzemeltető a kötelezettségének eleget tett.

Miután Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan szennyvíztisztító telep van, amely a Tisza, illetve a Kraszna folyó mellett helyezkedik el, a főügyészség kezdeményezte a vízügyi hatóságnál annak vizsgálatát, hogy más telepek - hasonlóan a mátészalkaihoz - rendelkeznek-e elkerülő vezetékekkel, és így fennáll-e annak a veszélye, hogy szennyvíz tisztítatlanul kerülhet élő vízbe.