Ambrus
-1 °C
1 °C
Index - In English In English Eng

Ötletszerű volt az MTV-székház védelme

2006.11.20. 21:04
Nem volt megfelelő az MTV-székház ostromának megfékezésére kidolgozott rendőri stratégia, állapítja meg a rendőrség által készített jelentés. Főként az irányítást bírálják, de az - a kisatírozott nevek miatt - nem derül ki, kik a felelősök. Közben kiderült, hogy a katonai ügyészség már három hete eljárást rendelt el elöljárói gondoskodás elmulasztása miatt.

Elöljárói gondoskodás elmulasztása miatt nyomoznak
Az MTV-székház ostroma után nyomozást rendelt el a Budapesti Katonai Ügyészség elöljárói gondoskodás elmulasztása miatt - mondta az MTI-nek a katonai ügyészség szóvivője hétfőn. Ács Tibor közölte: körülbelül három héttel ezelőtt indult az eljárás, egy feljelentés nyomán, egyelőre ismeretlen tettes ellen. "Elöljárói gondoskodás elmulasztásának vétsége miatt indult eljárás, de az országos rendőrfőkapitány parancsnoki nyomozásban vizsgálja az ügyet, ügyészi felügyelet mellett" - tette hozzá. A Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint "Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjének anyagi ellátására vagy fenyegető veszélytől megóvására, illetőleg megmentésére szükséges intézkedést elmulasztja, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő".

„A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a 2006. szeptember 17-19-ig terjedő időszakban a Kossuth téren, különösen a Magyar Televízió székházánál történt események során a Rendőrség fellépése törvényes volt” – olvasható a rendőrség belső, hétfőn nyilvánosságra hozott jelentéséből.

Szakszerűtlen irányítás

Az Ignácz István Pest megyei rendőrfőkapitány vezetésével működő bizottság megállapítása szerint "az irányítás részéről szakszerűtlenségek mutatkoztak", de "a végrehajtó és alparancsnoki állomány feladatát az adott helyzetben és körülmények között a lehető legjobb tudása szerint hajtotta végre".

A testület szerint "rendőrök hiányos felszereltsége, valamint az elmaradt és szakszerűtlen elöljárói intézkedések összességében járultak hozzá ahhoz", hogy a rendőrök kudarcot vallottak, és hogy több rendőr emiatt megsérült.

A Szabadság téri rendőrök - az összes körülményt értékelve - "példásan, sokszor erejüket meghaladóan helytálltak, lehetőségeiket többszörösen meghaladva próbálták meg a megbomlott közrendet helyreállítani". A sérülést szenvedett rendőrök közül többen ismételten szolgálat ellátásra jelentkeztek.


Nem voltak megfelelő tervek

"A műveleti terv felépítése és tartalma nem felel meg a csapatszolgálati szabályzatban előírtaknak, általános, sablonos, valótlan adatokat tartalmaz" - áll a jelentésben, amiben rámutatnak, hogy nem készültek megfelelő tömegoszlatási tervek. "A műveleti tervben a rendzavarások lehetséges helyszíneiként a Kossuth teret, a Köztársaság teret, a Képviselői Irodaházat, a Magyar Rádiót és környékét, Miniszterelnök úr lakóhelyét, a Köztársasági Elnöki Hivatalt rögzítik, ugyanakkor a Magyar Televíziót és környékét nem sorolták fel.

A jelentés hiányolja az intézkedések tervezését, "a kiadott döntések legtöbbször ötletszerűek voltak". "Az utasítások az alárendeltekhez való eljuttatása nem volt egyértelmű, illetve több esetben azok félreértelmezésére okot adók voltak. Az együttműködés megszervezésének hiánya az erők részleges bevetését és felmorzsolását eredményezte" - áll az Ignácz-féle jelentésben.


Külső szemlélővé vált parancsnok

Az irányítás rendje többször is megbomlott, az egyik helyről a másikra történő átvezénylést vagy nem, vagy csak megkésve hajtották végre. „Előfordult, hogy a REBISZ - mint utalt erő - és a BRFK irányító parancsnokai között ellentmondásos parancsok, utasítások keletkeztek.”

Az is kiderült, hogy az MTV székháznál kijelölték a parancsnokot, de az oda vezényelt rendőri erők parancsnokai erről nem tudtak. „A helyszínparancsnok kötelezettségeit nem gyakorolta megfelelően, egy idő után az események külső szemlélőjévé vált.”

A jelentés megállapítása szerint az alkalmazott rendőri erő létszámával a műveletet irányító parancsnokok nem voltak tisztában, nem ismerték a műveletben résztvevő személyi állomány összetételét, alkalmazhatósági feltételeit. Az erő elosztása ad hoc jelleggel, koordinálatlanul történt.


További hiányosságok

A Szabadság téren kialakult rendbontás megszüntetése érdekében több szolgálati egységet is megbontottak, de emiatt „a rendőri erők alkalmazási képessége jelentősen csökkent”, ezért fordulhatott elő az, hogy a bevetett kisebb, de koordinálatlan egységeket a támadók rendszerint szétzúzták. Ugyancsak ezért, az irányítás hiánya miatt fordulhatott elő az, hogy az egyes alegységek önállóan tevékenykedtek, egymás tevékenységéről szinte nem tudtak. Példaként említik a jelentésben, hogy az MTV lépcsőjén védekező századot az MTV székházból hátulról locsolták.

A székház védelmére kirendelt rendőröknek nem volt gázálarcuk, a literes könnygázspray hatásfoka nem volt megfelelő, a palackok több esetben a kődobás hatására, felrobbantak. A Baranya megyei rendőrök közül 9-nek pajzsa, 10-nek pedig bevetési sisakja nem volt, mégis bevetették őket.

Időegyenes - szeptember 18.
 • 18:00 XY dandártábornok XY alezredesre bízza meg a Kossuth téri helyszíni parancsnoki teendőkkel
 • 20:00 378 fős rendőri állomány tartózkodik a környéken
 • 21:19 Egy traktor és 800-1000 fős tüntetősereggel átvonul a Képviselőházhoz, kordont dönt föl
 • 21:45 Toroczkai László és Takács András az MTV-hez megy, hogy beolvastassák a tüntetők petícóiját, de a tévé ettől elzárkózik
 • 21:50 XY dandártábornok kinevezi XY civil ruhás alezredest helyszínparancsnoknak, aki ezt nem teljesíti
 • 22:06 A tömeg Toroczkai László vezetésével átvonul a Kossuth térről a Szabadság térre
 • 22:15 A tévé előtt 50-100 fő agresszív tüntető, 100-200 fős "támogató", több ezer fő érdeklődő tartózkodik
 • 22:17 A továbbképzésre a városba érkezett Baranya megyei század (71 fővel) a térre érkezik, 23-an azért nem, mert eltévednek, összesen 85 rendőr van
 • 23:00 A tévészékházhoz időközben kb. 100 rendőr érkezik, összesen 204 rendőr van
 • 23:10 A rendőrök a székház lépcsőjéről megpróbálnak oszlatni, de visszaszorítják őket az épületbe
 • 23:39 A tüntetők már autókat is felgyújtanak, első vízágyús kísérlet, a víz elfogy
 • 23:55 Általános riadó az XY főkapitányságon
 • 00:33 Második vízágyús kísérlet, a biztosító köteléket visszaverik, a vízágyú elakad, a székháznál 414 rendőr van
 • 00:35 A REBISZ képzetlen egysége, 44 fő beszorul a székház oldalába, a parancsnok figyelmeztető lövéseket ad le, a tüntetők beszorítják őket
 • 00:42 A tévészékházban tartózkodó XY százados kérésére XY alezredes enegdélyezi, hogy a rendőrök a füst miatt feladják az épületet
 • 01:00 XY alezredes találkozik a tünetés egyik irányítójával (nincs nevesítve), akitől átveszi a petíciót, a tömeg ekkor már nyugodtabb
 • 01:12 A tüntetők a hátsó, majd a főbejáraton bejutnak az épületbe
 • 01:45 Miközben a tüntetők bámészkodnak, vandálkodnak a tévében, újabb rendőri egységek érkeznek a környékre, már 541-en vannak. A rendőrök úgy döntenek, még erősítésre várnak
 • 03:20 Másfél óra alatt 132 főnyi rendőr érkezik, már 673-an vannak
 • 03:40 A tömeget felszólítják a távozásra, megkezdődik az oszlatás
 • 04:20 Az oszlatás a környező utcákban is befejeződik