Drogprevenció konszenzussal

2000.05.16. 08:55
Lezárult a kábítószer-probléma visszaszorítására kidolgozott nemzeti stratégia munkaanyagának társadalmi egyeztetése. Az első feladat a prevenció folyamatossá és rendszerszerűvé tétele. Az általános- és középiskolákban drogkoordinátorok fognak dolgozni, a prevenciós folyamat pedig egész korosztályra kiterjedő, rendszeres, az iskolák életébe kötelezően és periodikusan visszatérő program lesz - mondta Topolánszky Ákos, a ISM helyettes államtitkára, aki széles körű konszenzusról beszél. Az addiktológus szerint azonban már most katasztrofális a helyzet, öt év múlva pedig az Isten irgalmazzon nekünk. Az előzetes költségbecslések szerint három évre mintegy 17 milliárd forintra lenne szükség a program végrehajtásához.
Az addiktológus szerint már most katasztrofális a helyzet, öt év múlva pedig az Isten irgalmazzon nekünk
A helyettes államtitkár leszögezte: konszenzus alakult ki a stratégia lényegi kérdéseit illetően, az érintett szervezetek csak a munkaanyag részleteivel kapcsolatban fogalmaztak meg módosító javaslatokat.

Az önkormányzatokkal, a civil egyesületekkel, a szakmai szervezetekkel, a drogkérdésben aktív egyházakkal, valamint a politikai pártokkal hat hét alatt vitattuk meg a kábítószer-fogyasztás visszaszorításának elvi kérdéseit - mondta Topolánszky Ákos.

Drogpolitikai füzetek

A TASZ megjelentette a drogpolitikai füzetek első számát. Témája a szigoritás és az, miként zajlott a változtatás. A második rész ismerteti a TASZ elmúlt egy évben szerzett tapasztalatait arról, hogyan hatott a szigoritás a jogalkalmazásra.

Dr. Pelle Andrea, a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet ügyvivője többször hangsúlyozta: a társadalmi vitárára a Btk. szigorítását megelőzően lett volna szükség. Érdemi beleszólása a civil szervezeteknek akkor lehetett volna.

Bárkinek módjában állt ugyan véleményt mondani a stratégiáról - folytatta Pelle Andrea -, de a TASZ nem látta értelmét, hogy az eddig is számtalanszor hangsúlyozottakat újra és újra elmondja: a magyar drogpolitika gyenge pontja a szigortás és az, hogy csak a törvénymódosítás után láttak hozzá a stratégia kidolgozásához. A társadalmi egyeztetésben éppen ezért a TASZ nem vett részt.

A stratégia a meglévő jogi keretekhez igazodik - azaz a BTK értelmében a kábtószer-fogyasztás miatt a fogyasztók jelentős köre nem mentesülhet a büntetőjogi felelősségre-vonás alól - emlékeztet a jogásznő.

Pelle Andra hangsúlyozta: a tanulmány azon részével, amely nem a bűnüldözési területét taglalja, egyetértenek. Fontos azonban, hogy az elképzelések ne csupán a stratégia szintjén jelenjék meg, hanem a megfelelő pénzösszegeket is hozzárendeljék a feladatokhoz - mondta.

A jogásznő pozitívnak értékeli a stratégia prevenciós-terápiás részét például, mivel az ártalomcsökkentés is megjelenik a kezelési formák között.

Nagyobb hangsúlyt kellett volna, hogy kapjon a tanulmányban - jelzi a jogásznő - az adatvédelem. 1999 szeptember elsejétől a rendőrség sokkal szélesebb körben hozzáférhet az egészségügyi anyagokhoz - utal a jogásznő a tavalyi módosításra - ezzel a kérdéssel azonban a stratégia nem foglalkozik.

A következő évek gyakorlata mutatja meg, mennyire móködik a pervenció és a terápia - háttérben a börtönbüntetéssel.

Konkrét lépések

"A drogstatégia alapvető eleme a prevenció" - hangsúlyozza az ISM Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítására" című anyaga. "A kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai" alcímet viselő 87 oldalas tanulmány a helyzetelemzéstől a stratégia céljainak elemzésén át a nemzetközi együttműködésig taglalja, hol tartunk.

Önkényesen kiragadott mondatok: ,,Magyarországon a droghasználók kezelése vonatkozásában a kezelési lánc minden eleme alulfejlett és súlyos kapacitási gondokkal küzd." ,,A kábítószerekhez való hozzáférés csökkentése érdekében végre kell hajtani a maffiaellenes törvénycsomag kábítószerekkel kapcsolatos rendelkezéseit." ,,Növelni kell a prevenciós programok által elért fiatalok számát. Ehhez az iskolai prevenciós programok támogatására van szükség."

Drogos drogossal csak drogról tud beszélni

Zoli 30 éves, nyolc éve drogos. Tipikus "drogos karrier" az élete - LSD, fű, több LSD, crack, még több LSD, később pedig a kemény drogok - mesélte el az Indexnek. Vállalkozó is volt, a pénze azonban elment. Krackezett fél évig, de rájött, le kell lassulnia. Heroinnal kezelte magát - rajta maradt. Nyolc éve küzd: szünetek és visszaesések váltják egymást nála.
Kísérletezett már nyugtatókkal, a receptor-blokkolásával szolgáló gyógyszerekkel, depridollal és methadon-származékokkal, állt már le szárazon, tompára is szívta magát. Ez, a nyolcadik, az utolsó próbálkozása - mondja.
Utókezelő táborba nem megy: szerinte, amíg valaki nagy nehezen kimászik, elhagyja az anyagot, kilábal, a régi kapcsolatai is leépülnek. Hat hétig, három hónapig, amíg kórházban van, a dealerrel nem tartja a kapcsolatot. Ha miután kikopott, ,,visszaívelik" egy táborba, ahol csak drogosok vannak, nagy eséllyel visszaesik. Drogos drogossal csak drogról tud beszélni - mondja -, a leálló- és utókezelő táborok nem hatják meg. Tudja, mire lenne szüksége: arra, hogy segítsenek neki visszajutni a normális életbe.

Az egyik hosszabb leállása alatt talált rá arra a munkára, ami igazán tetszett és bejött neki - öröme és sikerélménye származott belőle. A barátnőjével a kapcsolata jó volt, szeretett fölkelni reggel hatkor. Azonnal visszaesett, amint megszűnt a munkája és ,,beroncsizott" a barátnője. A kudarcok után kísértésekkel veszed magad körül - közel engeded magadhoz a drogos haverokat, hagyod, hogy az orrod előtt szúrjon - aztán megint belenyúlsz.

Topolánszky Ákos, aki egyébként 21 éve foglalkozik a kábítószer-problémákkal, a stratégia legfontosabb elemeiből a prevenciót, mint lényegi kérdést kiemelve foglalta össze, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek azért, hogy a helyzet javuljon.

A kábítószerügyekért felelős helyettes államtitkár tudja: a drogosok között fénysebességgel terjed az információ. Mint mondta, az lenne az ideális, ha a ugyanilyen hézagmentes információ-áramlást lehetne biztosítani a megelőzés terén is.

Az első feladat - hangsúlyozta az államtitkár -, hogy a prevenciót folyamatossá és rendszerszerűvé tegyék. Ennek keretében többek között az általános- és középiskolákban drogkoordinátorok fognak dolgozni, a prevenciós folyamat pedig egész korosztályra kiterjedő, rendszeres, az iskolák életébe kötelezően és periodikusan visszatérő program lesz, a tervek szerint.

Támogatják ezen felül a preventív jellegű pedagógus-továbbképzést vagy a távoktatást is, de már készül a drogprevenciós CD is. A prevenciós programok megvalósításához szükséges pénzhez az iskolák a több milliárdos, e célra elkülönített pénzalapból fognak jutni - tette hozzá Topolánszky.

Drogprevenciós filmsorozat

A prevenciós program támogatja például azt a sorozatot is, amelyben a Keleti István Művészeti Iskola (az ELTE gimnáziumán belül működik) drámatagozatosainak közreműködésével egyelőre öt film veti föl a kábítószerrel kapcsolatos kérdéseket.

Kaposi József, a drogprevenciós sorozat rendezője elmondta: a filmekben a droggal való első találkozástól (kínálás) a konfliktushelyzeteken keresztül a drogkarrier állomásain át találkozhat a tizenéves (és a tanár) a legégetőbb problémákkal.

Jelenet a filmből (helyszín: diszkó)


- Csá, csumi csá! Ki a legjobb csávó? Hát én! Mi kell a jó bulihoz? Hát én! Itt van, szemezgessetek! (extasyt kínál)
- Nekem nem kell.
- Ne legyél már ilyen droid!
- Persze! Ha titeket elkapnak, engem is visznek! Inkább megyek. Szedjétek le a fejem!

Az egyes részek epilógussal zárulnak, amely viselkedési alternatívákat mutatnak be: stratégiát mutatnak, mit lehet, mit kell mondani, hogyan kell/lehet viselkedni ha például droggal kínálnak. Kaposi hangsúlyozta: a forgatókönyv-vázat a gyerekek a saját szövegükkel töltötték föl, ezért is lett ennyire hiteles. Bár maguk a szereplők nagyobbrészt nem próbáltak semmiféle drogot, mégis meggyőzőek lehetnek, hiszen tizenévesek, azon a nyelven szólnak, amit a film célközönsége is beszél. A film ráadásul az a forma, amely felkelti a gyerekek érdeklődését, még ha kritizálják, akkor is legalább elindult a beszélgetés a témáról - így Kaposi.

Brassói Sándor, az Oktatási Minisztérium közoktatási, fejlesztési és értékesítési főosztályvezető-helyettese elmondta: az iskola a prevenció első számú területe. Az eddig hézagos egészségnevelési programot tehát a tervek szerint átalakítják. A drogprevenciós filmet és a Kék Pont Drogkonzultációs Központ segítségével összeállított segédanyagot (elő- és utóteszt, információs füzet) például minden általános és középiskola megkapja ingyen - jelentette ki Brassói. Céjuk, hogy a fiataloknál kialakuljon a "nem-attitűd": tehát, hogy tudjanak és akarjanak nemet mondani.

Három évre 17 milliárdba kerül a program

A végleges anyag gyakorlatilag elkészült és várhatóan még májusban a kormány elé kerül; ezután az érintett tárcák munkája lesz, hogy a stratégiát feladatokra lebontsák és megtervezzék ezzel kapcsolatos költségvetésüket - közölte a helyettes államtitkár. Topolánszky Ákos elmondta azt is: az előzetes költségbecslések szerint három évre mintegy 17 milliárd forintra lenne szükség a program végrehajtásához.

A program végrehajtásához három évre mintegy 17 milliárd forintra lenne szükség
Véleménye szerint tíz éves várakozás után olyan nemzeti stratégia jött létre, amelyet valamennyi érintett fél jónak tart. Ezért minden esély megvan arra, hogy a kitűzött célok megvalósításával a kábítószer-fogyasztás visszaszoríthatóvá válik. A fórumon elhangzott: a minisztérium több roma szervezettel tárgyalásokat kezdett egy utcai gondozóhálózattal működő önálló segítőrendszer létrehozásáról.

Az egyeztetéseken felvetődött, hogy a legális drogokkal miért nem foglalkozik külön a munkaanyag. Ennek kapcsán az államtitkár rámutatott: feladatuk nem egy általános egészségfejlesztési stratégia kidolgozása volt, hanem az adott problématerülettel kapcsolatos lehetséges megoldások megfogalmazása.

Az ifjúsági tárca szeretné, ha a felsőfokú teológiai oktatásba és a hitoktatásba is eljutna a kábítószer-ellenes program. Ezért bátorítják a különböző felekezetek lelkészeit és az egyházi szociális munkásokat, hogy képzéseikbe építsék be a drogprevenciót. Az ISM ehhez szakmai támpontokat, irányelveket is meg kíván fogalmazni az érintett egyházak részére.

20-25 év múlva várható jelentős változás

dr. Csernus Imre, az Országos Pszichiátriai Intézet orvosa szerint 20-25 év múlva várható jelentős változás, amikorra felnő az újabb generáció. Szerinte a jelenlegi helyzet olyan, hogy az a bizonyos már nem is a nyakunkig ér, de levegőt sem tudunk venni. "Még négy-öt-hat évig brutálisan és folyamatosan emelkedni fog a drogosok száma" - állítja a pszichiáter. Már most katasztrofális a helyzet, de ezután még rosszabb lesz. Ahogy Csernus fogalmaz: Isten irgalmazzon nekünk.

Az orvos szerint a megoldás egyik útja: elkezdeni megtanítani a gyerekeket arra, hogy felvállalják önmagukat - hibáikkal, erényeikkel együtt. Megtanítani arra, hogy létezik őszinte odafigyelés, és hogy legyenek biztosak abban: ha a világ hazug is, nekem nem kell azt az utat választanom.