Patrubány Miklós az MVSZ új elnöke

2000.05.26. 19:38
Nyolc és fél óra alatt tudtak az MVSZ küldöttei a leköszönő Csoóri Sándor helyébe új elnököt választani. A keservesen hosszadalmas, alapszabályzatban rögzített szavazati procedúra után Patrubány Miklós, az MVSZ volt elnökhelyettese, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaság (VET) elnöke lett négy évre az új elnök. Sokan a legyőzött Boross Péter szövetségesei közül már meg sem várták az elnökhelyettes választást.
Patrubány Miklós, az MVSZ új elnöke és felesége
Az erőviszonyok már az első szavazásnál megmutatkoztak: Patrubány 113 szavazatot kapott, őt követte Boross 111 szavazattal, Szakály Sándor és Hegedüs Lóránt összesen 65 küldött szavazatát nyerte el. A fordulók közötti szünetben az erdélyi Patrubány lobbija volt igazán hatásos: a második fordulóban 141 szavazattal a második lett, a harmadik fordulóban két szavazattal maradt el Boross mögött, hogy a negyedik fordulóban 7 szavazattal többet kapott ellenjelöltjénél, 146 vokssall lett győztes. Érdekes, hogy a második fordulóban Boross is hét szavazattal vezetett, akkor viszont, az alapszabályzat értelmében 2/3-os többségre lett volna szükség a győzelemhez. A negyedik fordulóban 4 küldöttel kevesebb szavazott, ezek voksa azonban nem billentette volna el a mérleg nyelvét a másik irányba.

Az MVSZ Trianon felülvizsgálatát kéri

A Magyarok Világszövetsége küldöttgyűlése arról határozott, hogy az MVSZ kérje a kormánytól és a nemzetközi szervezetektől a trianoni szerződés felülvizsgálatát. Borbély Imre, a Kárpát-medencei régió elnöke hangsúlyozta: a trianoni békediktátum tartalmazza az elszakított területeken élő kisebbségek önrendelkezési jogát, és ezért kívánatos lenne megvizsgálni, mi teljesült az írásban rögzítettekből. "Természetesen nem gondolunk semmilyen határmódosításra", jelentette ki Borbély

Bár nyilatkozatban tiltakoztak a minősítés ellen, Patrubány győzelme nagyban a Kárpát-medencei régióhoz tartozó erdélyiek lehengerlő politizálásának köszönhető. Az eredmény kihirdetésekor a VET tagjai örömkönnyeket hullattak, a szavazók pedig hosszas tapssal és éljenzéssel üdvözölték a győzelmet. Tőkés László nagyváradi püspök volt az első, aki a friss MVSZ elnöknek gratulált.

Boross Péter szavaz
A leköszönő elnök, Csoóri Sándor még az eredményhirdetés előtt jelezte: Boross Pétert szeretné utódjának, elnökhelyettesével és annak vezetési módszerével nem értett egyet. ,,Ha Patrubány lesz az új elnök, akkor az a feszültség, ami eddig is jellemezte az MVSZ működését, fennmarad. Tragikomikus helyzet alakul ki." Kongresszusi nyitóbeszédében is Patrubányra utalt mikor megszólta a menedzser típusú vezetőket és a számítógépes világ képviselőit stílustalan, másolt embereknek nevezte. Csoóri kijelentette: nem az internetes közösséget akarta megsérteni, hanem a számítástechnikus vállalkozó Patrubányra utalt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is szívesebben látta volna Borosst az MVSZ elnöki tisztében, olyan vezetőt képzelt el, aki alkalmas lett volna a kormánnyal való együttműködésre.

Négyszer szavaztak
Boross Péter eredményhirdetés után az Indexnek adott nyilatkozatában megjegyezte: ,,A szavazók döntése az irányadó, ezt a határozatát kell figyelembe venni." Az új elnök sikeréhez gratulált, de a küldöttgyűlésről a választás után azonnal távozott.

Patrubány Miklós, eddigi nyilatkozatai alapján, baloldali irányzatot fog követni, és kemény fellépést ígért a külhoni állampolgársági státus megteremtéséért. A kormány a Határon Túli Magyarok Hivatalán keresztül a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) bizottságainak segítségével kidolgozott egy státusztörvényt, mely a határon túli magyarok helyzetét szabályozná, az MVSZ-t viszont kihagyta a törvény előkészítéséből. Az MVSZ kedden végződő kongresszusának határozata értelmében az új MVSZ-elnöknek a határon túliak és az egyházak képviselőkkel tarkított kétkamarás magyar parlament kialakításáért is harcolnia kell.

Alapszabályzatban rögzített szavazási procedúra

A megválasztáshoz a jelenlevő küldöttek kétharmadának, de legalább 151, ugyanakkor minden régió legalább 34 küldöttének igenlő szavazatára van szükség. A három régió maximum 100-100 küldöttet delegálhat. Az elnök és elnökhelyettes nem lehet ugyanabból a régióból. Amennyiben egy szavazási fordulóban egyetlen jelölt sem kap elegendő szavazatot, akkor második fordulóra kerül sor, amelyben a legtöbb szavazatot elért két jelölt vesz részt. Amennyiben a második forduló is eredméyntelen, akkor aharmadik fordulóban a két jelölt közül a jelenlévő küldöttek kétharmados többséggel választják meg az elnököt. Eredménytelen harmadik forduló esetén a negyedik fordulóban a két jelölt közül a jelelévő küldöttek több mint fele (50%+1) igenlő szavazatával választanak elnököt.

Forrás: MVSz alapszabályzata