Utazás a Nádor Rt. ügyei körül

2000.02.10. 21:42
Első fokon pert nyert a Postabank Rt. a Nádor '95 Rt. ellen egy korábbi akkreditív kibocsátással kapcsolatban - közölte a Postabank Rt. jogi igazgatója. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának döntése értelmében a Nádor '95 Rt.-nek 12,2 millió dollárt kell fizetnie akkreditív-fedezet jogcímén. Ezen felül az akkreditív-nyitás díját, és az ezzel járó járulékokat is a vesztes félnek kell állnia. Ugyanakkor elutasították a Postabanknak keresetének azt a részét, amelyben a pénzintézet arra kérte a bíróságot ugyanebben az ügyben: ne kelljen fizetnie a BCL Trading GmbH részére, s a társaság adjon biztosítékot a fenyegető kárra a banknak.

A Nádor Rt.

A Nádor Rt.-t 1995-ben alapították. A cég elsősorban mobiltelefonok lehallgatására szolgáló eszközök beszerzésével foglalkozott a Horn-kormány idején, így került kapcsolatba a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal. A részvénytársaság most több tízmillió dollárrral nem tud elszámolni - a pénzt egy akkor még állami tulajdonban lévő banktól vette föl. Jelenleg az ORFK nyomoz a Nádor Rt ellen, miközben a Kormányzati Ellenőrzési Iroda gazdasági és titoksértési bűncselekmények nyomára bukkant a társasággal kapcsolatban.

Korábban a Nádor Rt. megbízása alapján nyitotta meg a Postabank a vitatott hitelkeretet a BCL Trading GmbH javára 12 millió dollár értékben, és ennek lett több bank, köztük a CW Bank is résztulajdonosa. A Postabank keresete szerint az akkreditív lehívásához szükséges okirat - amely igazolta, hogy a BCL leszállította a Nádor Rt-nek a megrendelt acélárut - hamis volt, ezért nem köteles fizetni.

Az akkreditív résztulajdonosai közül szerdán egy másik tárgyaláson a CW Banknak első fokon megítélték azt a kétmillió dollárt, amit a Postabanktól perelt. Baloghné Herbert Ildikó elmondta, hogy a bíróság szerint az akkreditív nem függ össze a kibocsátás alapjául szolgáló ügylettel, ezért kötelezték fizetésre a Postabankot. A jogi igazgató hozzátette, hogy fellebbeznek az ügyben.

A harmadik az ügyhöz tartozó tárgyaláson a Landesbank - amely szintén résztulajdonosa a Nádor Rt. megbízásából kibocsátott akkreditívnek - próbálta behajtani követelését a Postabankon. Azonban az eljárást felfüggesztették, mert a bíróság addig nem hoz ítéletet ebben a perben, amíg a Postabank és a Nádor Rt., valamint a BCL Trading GmbH ügyében nem születik jogerős döntés - mondta a Postabank jogi igazgatója.

A Fővárosi Bíróság gazdasági kollégiuma tavaly szeptember 22-én megtartott tárgyalásán első fokon helyt adott a Baden-Württembergische Bank és az angol Bank Hapoalim kérelmének, amelyben két-kétmillió dollárt követeltek a Postabanktól a Nádor Rt. megbízására nyitott akkreditív alapján.

Közben folytatódik a nyomozás a Nádor-ügyben. A Kormányzati Ellenôrzési Iroda (KEI) nyolc törvénysértést vélt föltárni a Nádor Rt. által szervezett titkosszolgálati beruházás körül. A KEI gazdasági és titoksértési bűncselekmények nyomára bukkant a Nádor '95 Rt. és a polgári titkosszolgálatok közötti üzletkötésben és annak lebonyolításában.

A KEI feljelentést tett az ORFK-nál, s mint Garamvölgyi László, az ORFK szóvivője elmondta: a Nádor '95 Rt. ügyében a rendőrségi nyomozást tovább folytatják.

A Nádor Rt. neve a következő ügyekben merült még fel:

2000 Január 21.: Nyolcmilliárd forintos veszteség a Kereskedelmi és Hitelbanknál
A Kereskedelmi és Hitelbank (K and H) igazgatótanácsa rendkívüli közgyűlést hívott össze február 23-ra, amelyen tízmilliárd forintos tőkeemelésre tesz javaslatot. Ezt a K&H stratégiai tulajdonosa jelentette be. Valószínűsíthető, hogy a tőkeemelés előtt húsz százalékkal leszállítják a bank 25,756 milliárd forintos jegyzett tőkéjét, így a részvények névértéke a mostani 2000 forint helyett 1600 forint lesz, a tőkeemelés pedig a tőkeleszállítás utáni új névértéken történik. A banknak így száz százalékos céltartalékot kellett képeznie a Nádor '95 Rt.-nek nyújtott 5,7 milliárd forintos hitelre, a túlméretezett ingatlanportfólió könyv szerinti és piaci értéke közötti különbség miatt pedig hárommilliárd forintos tartalékképzés vált szükségessé.

1999. október 23.: Bajba jutott a Trigon Bank
A bajba jutott bécsi Trigon Bank, a Postabank egykori leányvállalata kellő biztosítékok nélkül ötvenmillió schilling értékben finanszírozta két ibizai szálloda építését. Az Osztrák Nemzeti Bank számára máig is rejtély, kinek a kezében van a bank. Amit a pénzügyileg szinte kibogozhatatlannak tűnő háttér magyar vonatkozásairól tudni lehet: a bank egy bizonyos része a Tri-Euro Investments Limitedé, melynek székhelye az angliai Middlesexben található. Ezt a csoportot Szász András, a Nádor 95 Rt. jelenleg Bécsben élő egykori ügyvezető igazgatója képviseli a Trigon Bankban.

Az Állami Számvevôszék tájékoztatóján az hangzott el, hogy azokból a szerződésekbôl, amelyeket a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Nádor Rt.-vel kötött, nem lehet konkrét törvénysértést megállapítani, bár néhány vonatkozás súrolja a törvényesség határát, illetve alsóbbrendű jogszabályt sért. A számvevőszék szerint már az is szabálytalan volt, hogy az eszközökért, berendezésekért járó összegeket az NBSZ nem a fejlesztési források között számolta el, hanem bérleti díjként fizette ki a Nádor Rt.-nek, ráadásul az NBSZ úgy vállalt kötelezettséget a bérleti díj rendszeres fizetésére, hogy ahhoz nem rendelkezett valóban fedezettel. Az ügyletek kapcsán a Nádor Rt. 33,4 millió dolláros hitelt is felvett az egyik kereskedelmi banktól. Vélelmezni lehet, hogy e hitelfelvétel többletköltségeit is a költségvetésre hárította át a Nádor Rt.