Orbán: nincs alternatívája a szankcióknak

2000.05.30. 16:27
A magyar hadsereg reformja jó úton halad - legalább is a NATO főtitkára szerint. Lord George Robertson a Parlamentben tartott NATO parlamenti közgyűlésén felhívta a tagországok figyelmét arra, hogy olcsón és rövid idő alatt hatékony NATO-védelmet nem lehet produkálni. Orbán Viktor szerint Magyarországnak az a szerepe a NATO-ban, hogy a stabilitás légkörét sugározza a régióban. A miniszterelnök és a főtitkár egyetértését a hasonlatok szaporodása is mutatta: az egyre sűrűsödő kérdésekre Robertson képletes hasonlatokkal élt: ,,mikor egy tojáson állsz nem fogsz neki táncolni" és ,,sok békát kell végigcsókolni, míg az egyik királykisasszonnyá változik".
George Robertson
Méltatta Magyarország törekvéseit
,,Jelenleg nincs alternatívája a Jugoszlávia elleni szankcióknak, a Duna ügyét azonban ki kell emelni ebből a körből" - mondta Orbán Viktor a NATO parlamenti közgyűlésén kedden a Parlamentben. A miniszterelnök szerint a magyar NATO-felvételt - 1956 mellett - elsősorban az indokolta, hogy Magyarország a Balkán kapuja, így nélküle nem lehet sikeres balkánpolitikát folytatni. Orbán úgy véli, hogy Magyarország csak olyan európai biztonsági identitást tud támogatni, amely erősíti és nem gyengíti a NATO-t.

Javier Ruperez, a NATO parlamenti közgyűlésének leköszönő elnöke hosszú beszédben foglalta össze kétéves tevékenységét, mondanivalója végén Horvátország külügyminiszterének, Tonino Piculának adta át a szót, annak az országnak a képviselőjének, akinek békepartnerségi tagságát a parlamenti küldöttgyűlés bizottságainak ülésén fogadtak el.

NATO

Védelmi szövetség, alapításának éve: 1949, április 4.. Tagországai:Belgium, Kanada, Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Törökország, Anglia, Amerikai Egyesült Államok.

A szövetség békepartnerei: Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Bulgária, Észtország, Finnország, Grúzia, Írország, Kazahsztán, Kirghiz Köztársaság, Lettország, Litvánia, Moldova, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Makedónia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbekisztán, és keddtől Horvátország.

A külügyminiszter hangsúlyozta országa elkötelezettségét a demokrácia és a jogállamiság iránt, kiemelvén, hogy az év eleji választások után egy új országot láthatunk. Horvátország, a NATO parlamenti küldöttgyűlés 46. tagja, arra törekszik, hogy a térség stabilitásának fontos tényezőjévé váljon, az ország szeretne olyan megbízható partnernek bizonyulni, amely nemcsak az előnyökből részesül, de hozzá is járul a szervezet eredményeihez.

Tonino Picula kérte a nemzetközi közösséget és a hágai bíróságot, hogy az igazságszolgáltatás eszközeivel büntessék meg a jugoszláviai háború bűnöseit.

Tojáson állva nem lehet táncolni

A jugoszláviai háború, illetve bűnöseinek megbüntetése volt a következő felszólaló, lord George Robertson, a NATO főtitkárához intézett visszatérő kérdés-téma. A főtitkár beszéde első részében Magyarország törekvéseit méltatta. Szerinte a hidegháború utáni változások pontosan megmutatták, hogy Magyarország jó döntéseket hozott, országunk fontos szerepet kapott a térségben, minden szempontból Európához tartozik.

,,Sok békát kell végigcsókolni, míg az egyik királykisasszonnyá változik"
Miután ismertette a május 24-25-én az olaszországi Firenze városában a NATO tagországok külügyminisztereinek és Oroszország külügyminisztere közötti találkozó főbb tanulságait, elmondta, hogy 2002-ben sorra kerülő NATO csúcsértekezleten fognak dönteni a NATO-ba meghívott további országokról.

A firenzei találkozó (ahol a NATO-orosz kapcsolatokat sikeresen újjáélesztették) nyomta rá bélyegét a parlament közgyűlésére. Az amerikai küldött arról érdeklődött, milyen lehet a viszony egy olyan országgal, amely körözött, jugoszláviai háborús bűnösöket hív vendégül több napra. Lord Robertson kifejtette, hogy Igor Ivanov orosz külügyminiszterrel a kapcsolatok felhőtlenek, a dumával nehezen lehet kommunikálni.

A jugoszláv vendég meghívását a NATO-főtitkár érdeklődésére véletlen kavarodásnak minősítette az orosz diplomácia. Az egyre sűrűsödő kérdésekre válaszolva Robertson képletes hasonlatokkal élt: ,,Mikor egy tojáson állsz nem fogsz neki táncolni" és ,,sok békát kell végigcsókolni, míg az egyik királykisasszonnyá változik".

A hidegháború hadseregei pénzpocsékolók

Az 1999-ben csatlakozott tagországok hadseregeinek reformjáról szólva - így a magyar hadseregről is - elmondta, hogy a reformokat gyorsítani kell, és hogy csak akkor integrálódhatnak igazán a NATO védelmi struktúráiba, ha időben átszervezik azokat.

A NATO parlamenti közgyűlése

1955-ben alapították, konzultatív, A NATO parlament közti konzultatív szervezete. A NATO tagszervezetek országainak parlamenti küldöttei találkoznak évente kétszer, tavasszal és ősszel, különböző országokban. A parlamentnek 214 tagja van, ésa delegált tagok kiválasztása minden egyes parlament politikai összetételének függvényében történik. 16 partnertag képviselői is részt vesznek az ülésen.

Pénz és energiát az átszervezésre nem kell sajnálni, a reform később meghozza gyümölcsét. ,,A hidegháború hadseregei pénzpocsékolók" - szögezte össze mondandóját. Ugyanakkor felhívta a tagországok figyelmét arra, hogy olcsón és rövid idő alatt hatékony NATO-védelmet nem lehet produkálni.

A küldöttgyűlés előtt tartott rövid sajtótájékoztatójában Robertson pozitívan méltatta hazánkat, szerinte ,,a demokrácia él és mozog Magyarországon". Hazánk hadserege a reformok területén nagy előrelépést mutatott, kiadásai nem lépték túl a begígért határt. Koszovóban is példásan helytállt az akkor még nagyon friss NATO-tag.