Aladár, Álmos
-1 °C
1 °C

Szűkül az ombudsmanok mozgástere

2001.03.14. 12:08
Pokol Béla kisgazda képviselő beadványa nyomán az Alkotmánybíróság keddi határozatában leszűkítette az országgyűlési biztosok hatáskörét. A taláros testület verdiktje értelmében az ombudsmanok december 15-ét követően nem vizsgálhatják a parlament által alkotott normákat vagy az igazságszolgáltatás tevékenységét.
Leszűkítette az ombudsmanok hatáskörét az Alkotmánybíróság (AB) kedden hozott határozata. A döntés szerint az országgyűlési biztosok nem vizsgálhatják a parlament által hozott törvényeket, határozatokat, valamint az igazságszolgáltatás, a választott bíróságok és az ügyészség tevékenységét sem. A taláros testület eredetileg Pokol Béla kisgazda képviselő 1999-es beadványa nyomán indított vizsgálatot. Az országgyűlés alkotmányügyi bizottságának elnöke azt kifogásolta, hogy az országgyűlési biztosok a parlament, mint az őket kinevező felettes szerv döntéseit is ellenőrizték.

Bizonytalan meghatározások

Az Alkotmánybíróság közleménye szerint bizonytalan jogfogalmakkal határozta meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény, hogy az ombudsmanok hatásköre mely állami szervekre terjed ki, és melyekre nem. Az AB szerint nem egyértelmű az államhatalmi szerv, az igazságügyi szerv és a bíróságon kívüli jogvitát kötelező érvénnyel eldöntő szerv kifejezések tartalma, emiatt 2001. december 15-i hatállyal törölte ezeket a törvényből, mivel azok ellentétesek az Alkotmányban rögzített jogbiztonság elvével.

Az AB határozata nem terjed ki a törvény azon pontjának értelmezésére, amely szerint ha az ombudsman az állampolgári jogok terén visszásságot tapasztal, bármely jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását javasolhatja - tudta meg az Index az országgyűlési biztosok hivatalának munkatársától.

Elégedetlen alkotmánybírák

Bagi István és Kiss László alkotmánybírák a határozathoz különvéleményt csatoltak, amely szerint a törvénynek az ombudsmanok hatáskörét szabályozó, hatályban maradó részei is bizonytalanok, ezért a jogbiztonság védelme érdekében az egész bekezdést meg kellett volna semmisíteni.

Az Alkotmánybíróság kimondta azt is, hogy az ombudsmanok alkotmányos intézménye "fontos szerepet tölt be a végrehajtó hatalom ellenőrzésében, az állampolgárokat az állammal szemben megillető védelem megteremtésében. Működésük folyamatosságának fenntartása alkotmányos érdek". Az ombudsmani hivatalban a határozatot nem kívánták kommentálni.

Az ombudsmanok hatásköre

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Az ombudsmanokhoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság vagy közszolgáltatást végző szerv eljárása, határozata, intézkedése, illetőleg az utóbbi elmulasztása miatt sérelem érte alkotmányos jogait, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve a jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. A törvény rendelkezése szerint a jogerősen befejezett ügyekben az országgyűlési biztos jogosult bármely hatóság ellenőrzésére. A törvény alapján hatóságnak minősül az államigazgatási feladatot ellátó, államhatalmi, államigazgatási feladatot ellátó szerv, a fegyveres erők, a rendőrség, a rendészeti szerv, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok, az igazságügyi szerv - kivéve a bíróságot - és a helyi önkormányzat; a bíróságon kívüli jogvitát kötelező érvénnyel eldöntő szerv.