Képtelen vádak, kirakatper

2000.08.23. 15:30
A Budapesti Katonai Ügyészség csalás és lopás bűntettével, valamint magánokirat-hamisítás, elöljárói hatalommal való visszaélés és elöljárói intézkedés elmulasztásának vétségével vádolja Papp Gyula alezredest, a magyar KFOR-kontingens volt parancsnokát. A vádak Papp Gyula szerint fényévnyire vannak a valóságtól. A márciusban leváltott parancsnok okmányokkal, tényekkel, tárgyi bizonyítékokkal cáfolja a rágalmakat, valamint péntek délután kettőtől az Index fórumán személyesen is válaszol az olvasók kérdéseire.
Zászlórúd Mennyisége: 2,5 fm (7,8 kg) Értéke: új: 987,5 Ft, bontott: 62 Ft
A katonai ügyészség a múlt kedden emelt vádat Papp Gyula és négy társa ellen. A márciusban leváltott parancsnok sorra cáfolja az ellene felhozott képtelen vádakat.

A most nyilvánosságra hozott vádirat szerint '99 szeptemberében Koszovóban Papp Gyula semmiféle intézkedést nem tett egy függelemsértő felelősségre vonására. Papp Gyula elmondta: a három - hazai csomagból előkerült pálinkától enyhén ittas - katonáját büntetésből gyomlálni küldte például a focipályára. Egyikük - a súlyosabb felelősségre vonástól félve - szabályszerűen bömbölni kezdett, sírt, hogy az alezredes ne küldje haza, mert szüksége van a keresetére otthon - fél méterre a parancsnokától könyörgött.

13 katonát küldött haza
Papp Gyula összesen tizenhárom katonát küldött haza fegyelmivel. Őket otthon hallgatták ki. Tőlük származnak azok az információk amelyek alapján megindították az eljárást a táborparancsnok ellen.
Eközben a másik kettő közül a tanú szerint az egyik Papp lányára és a feleségére sértő kifejezést tett. Papp Gyula nem hallotta meg, így nem is reagált rá.

Abszurd az egész - folytatta Papp - egy tanú állítja, hogy azt a szitkot márpedig hallania kellett. A fiatalember, a vád koronatanúja egyébként pénzbehajtással foglalkozott, és önbíráskodás miatt jelenleg is előzetes letartóztatásban van.

Okirathamisítás - aláírás nélkül

A csalással és magánokirat-hamisítással összefüggésben a vádirat ismerteti: több mint 3 millió forintos kár keletkezett egy autódaruban, amely Papp Gyula parancsára részt vett a táborépítésben, és egy betonpanel emelésekor meghibásodott. A vádirat szerint a kártérítés alóli mentesítés érdekében valótlan tartalmú jegyzőkönyv született, amely szolgálati feladat közbeni meghibásodást rögzít.

Zeke László ügyvéd elmondta: az okirat-hamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás vádját azért tartja abszurditásnak, mert a folyton elromló daru tényleges meghibásodásának körülményeit mind a mai napig nem tisztázták. A meghibásodáskor a jelenlévő, a daruhoz értő katonák négyen vették fel a jegyzőkönyvet, amelynek aláírására nem adott parancsot az alezredes, sőt, azt senki sem írta alá.

Képtelen vádak III.

Az elöljárói hatalommal való visszaélést illetően a vádirat azt tartalmazza: a kontingens táborának építésébe Papp Gyula parancsára bekapcsolódott a kontingens személyi állománya is, holott ezt a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatalával kötött szerződés alapján teljes egészében a Major Rt.-nek kellett volna teljesítenie. Papp Gyula a munkára kirendelt katonákat úgymond a pihenőidő megvonásával, illetve a készenléti szolgálattól történő elvonás miatt a többiekhez képest hátrányosabb bánásmódban részesítette.

Az ügyvéd szerint nem lehet jogellenes az, ha egy katona részt vesz a tábor építésében. Különösen akkor nem, ha ezt heti rendszerességgel jelentik a vezérkarnak, a vezérkari főnök megbízottjai pedig a helyszínen koordinálják a munkálatokat, amelyekben a helyszínre látogató ellenőrző bizottságok sem találnak hibát.

Építéses-helybenhagyásos lopás

Tábor a szemétdomb helyén
A pristinai magyar tábort olyan területen kellett felépítenie Papp Gyulának és katonáinak, ahol egy elhagyott szerb bútorgyár is volt tele rozsdás vasakkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal. A vád szerint a rozsdás vasakból nem lett volna szabad zászlórudat, a kőtörmelékből pedig útpadkát csináltatni a táborban, ezért korábban háborús fosztogatással vádolták Pappot. A Katonai Főügyészség felülbírálta a Budapesti Katonai Ügyészség erről szóló döntését, és lopássá minősítette át a bontott anyagok felhasználását.
A vádirat lopással kapcsolatos pontja szerint a kontingens 1999. júliusában a korábban jugoszláv, később albán tulajdonban lévő Napredak cég bútorgyára és annak udvara mellé települt. A tábor építésekor vascsövekre és téglákra volt szükség, és mivel ilyen anyagokat Magyarországról nem szállítottak a helyszínre, a parancsnok arra adott parancsot, hogy a Napredak cég udvarán felhalmozott anyagokat használják fel.

A parancs alapján a magyar katonák ezekből 4270 téglát és 386,4 méternyi acélcsövet használtak fel, így a vádirat szerint összesen mintegy 260 ezer forintnyi értéket tulajdonítottak el az említett cégtől.

Nagykapu keret Mennyisége: 8 fm, (28,4 kg.) Értéke: új: 3.160 forint. Bontott: 198,4 Ft
Papp szerint tragédia, hogy lopás miatt vádat emeltek ellene. Egyrészt, mert váltig azt mondják, hogy a szomszéd területről hozta az építőanyagot, jóllehet a régi gyár a tábor területén belül volt. Az sincs megállapítva, ki a tulajdonos. Másrészt szemétre való rozsdás vascsövekről van szó - A tábort ki kellett takarítani - tolólapos harckocsival kezdtek neki a romeltakarításnak, hogy tisztességes területre, ne romhalmaz közepére költözzön a tábor. Nem vittek ki mindent a szeméttelepre, a félkész állapotban levő, a táborépítésnél fölhasználható anyagokat nem dobták ki.

Morbid a lopásos sztori is - mondja Papp. Amit fölhasználtak - például a 63 forintos zászlórúd vagy a kerítés megerősítésére használt vascsövek - a mai napig a helyszínen van. Ráadásul, még ha kárt okoztak volna is, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a KFOR közötti katonai-technikai egyezmény hatodik fejezetének 3. pontja szerint a KFOR-állomány nem tehető felelőssé az egyezményben rögzített szolgálati feladataik végrehajtása közben a köz- és magántulajdonokban okozott károkért. Ugyanúgy, ahogy nem tehetnek felelőssé egy tűzoltót, aki oltás közben eltapossa a virágágyást - nem téríttethetik meg vele az újraültetés költségeit.

Harmadrészt így az egész NATO-t vádolják - az amerikai tábor hegyeket buldózerezett el, a harcálláspont úgy épült, hogy falakat építettek, fákat vágtak ki. Az egész vád azon alapul, hogy egy katona úgy érzi, jogtalan volt fölhasználni a téglákat vagy a vasakat, ezzel szemben a NATO példaértékűnek minősítette a munkát.

Zeke László hangsúlyozta: a Napradek cég nem is a magyar tábor területén kívül van, hanem annak területére települt a magyar kontingens. Tehát minden visszaadható lenne a jogos tulajdonosnak, ha egyáltalán lenne ilyen.

A KFOR biztosító erők parancsnokának értékelése
"Papp fölöttébb értékes munkatársa volt a KFOR-nak, ihletett és mélységesen hatékony vezetője a magyar védõ- és biztonsági kontingensnek. (...) A kiképzésre fordított folyamatos figyelme biztosította, hogy katonái megfelelően tudtak reagálni egy tábort érő támadásra, hogy készen álltak minden lehetőségre. A magyar kontingens vezetőjeként nagyfokú jártasságot mutatott a harci készenléti tábor építésében és fenntartásában. Katonáinak nagyon jó életkörülményeket biztosított, és katonáik kiváló teljesítménye Papp a kiképzés és jólét iránti gondoskodásának tükrözése.

"Papp magasan kvalifikált parancsnok és a jövőben szívesen szolgálnék vele együtt. Olyan személyes tulajdonságokkal rendelkezik, melyek előrejelzik sikerét feladatkörében, esetleges magasabb szintű parancsnokságot is figyelembe véve."

De Lestrange NATO-tábornok szerint a magyar KFOR-erők parancsnoka "Nagyszerű hírnevet szerzett a magyar kontingens számára első, NATO-tagként való bevetésekor."

(A Papp Gyulára vonatkozó NATO-dokumentumokat a Politikaforum.hu bocsátotta rendelezésünkre.)

Pappot vádolták azzal is, hogy nem intézkedett, amikor egy katona rányitott a zuhanyzóban egy katonanõre. Az alezredes azonban kivizsgáltatta az ügyet, és a katonát figyelmeztetésben részesítette. Súlyosbító körülmény: egy másik tanú álítása szerint a figyelmeztetett katona még erotikus csípõmozgást is végzett az ebédlõben. Hogy a két dolog között mi az összefüggés, még nem derült ki.

Kifogásolták azt is, hogy nagyszámú és nagyértékû "extra" felszerelés - ami csak a kontingens katonáinak járt - tűnt el, azaz vittek haza a katonák a parancsnok hallgatólagos jóváhagyásával. Mint kiderült, a kizárólagosan juttatott "extra felszerelés" kifejezés alsógatyákat takar. Ezekbõl is jóval kevesebbet vittek el, mint a honvédség egyéb egyégeinél - leszereléskor - már megszokottá és elfogadottá vált. Mellesleg Papp Gyula kifizettette az "eltűnt" gatyák árát azok korábbi használóival, tehát a kár megtérült.

A vétségi eljárás megindítására vonatkozó vádindítvány szövegéből az is kiderül, hogy az ügyészség az elsőrendű vádlott alezredes mellett a kontingens volt katonái közül négy személyt vádol csalással és magánokirat-hamisítással. Korábban Papp Gyula mellett 32 személyt vádoltak volna. Az ügyészség az ügyben érintett többi személlyel szemben megszüntette a nyomozást bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában. Többen pedig csak olyan kis súlyú bűncselekményt követtek el, hogy azokért megrovásban részesítik őket.

Hogy a kirakatpernek tűnő procedúra hátterében mi állhat, arról Papp Gyula nem akart beszélni.

Veled vagyunk, APA!!
Papp Gyula - kirakatper áldozatának tartja magát
Egyes, magukat megnevezni nem kívánó katonai körökben jártas személyek szerint Papp már a táborfalvai felkészülés alatt magára haragította a vezérkar néhány tagját. Nem kérincsélt, hanem kijelentette: erre és erre márpedig szüksége van ahhoz, hogy a pristinai tábort felépítsék és működtessék.

Beszélik, hogy mindenki tudta Pappról, hogy az előző vezérkari főnök, Végh Ferenc embere, aki ragaszkodott hozzá, hogy egykori szabadszállási beosztottja legyen a KFOR-kontingens vezetője. Mikor Végh az ősszel - a hivatalos változat szerint - lemondott, Papp Gyula helyzete is megingott.

Törzsasztal: Papp Gyula alezredes védelmében!

A Papp Gyula alezredes védelmében! született topikban magánemberként véleményt mondott a meghurcolt katonatiszt is. Pénteken délután kettőtől pedig VIP vendégként válaszolja meg a felmerülő kérdéseket az Index fórumán.