Best of Grespik

2002.01.23. 13:03
Akinek eddig nem volt egyértelmű: a média kedvence, Grespik László lehajolt a porba, hogy felvegye a Torgyán József fejéről lehullott (leütött, -rúgott?) babérkoszorút. Az Index összegyűjtött egy kis csokrot Grespik László legparádésabb megnyilatkozásaiból. Grespikiádák, gyöngytál, kozmikus magyar elme.
"Az ilyesfajta újságírói magatartás durvább, mint a World Trade Center elleni támadás. Tehát nem csak hármójukra, hanem minden újságíróra értettem kijelentésemet. Nem tartok attól, hogy ezért ellenem fordulnak az emberek, mert ez az igazság. Jézus is olyanokat mondott a maga korában, ami sokaknak nem tetszett, mégis tudjuk, hogy mind igaz volt."

(Grespik, miután elvesztette a Heti hetes ellen indított pert.)

***

"Hogy valaki humoros vagy nem, azt kizárólag a nézők megérzése döntheti el. Örülök, hogy személyemet viccesnek tartják, mert a szavazatok önmagukért beszélnek."

"Pont attól vagyok különleges ember, hogy mindig őszintén és komolyan beszélek."

***

"...az én hátamon fát lehet vágni!"

***

"Tudvalevő, hogy Magyarországot saját határai veszik körül..."

***

"Úgy látom, hogy mindenféle zöldségek, álhírek és hamis színben feltüntetések kerengenek a magyar sajtóban. Helyre akarom tenni."

***

Már gyerekkoromban is megvolt az identitástudatom, tisztában voltam képességeimmel. Később, ügyvédként is megvolt az egyéni, "grespikes" stílusom: sajátos védőbeszédeket mondtam, tele szóviccekkel. Egyszer azzal jöttem, hogy "kérem megidézni a szakértőt, hogy négydimenziós valójában is jelen lehessen". Az értetlenkedő bírónőnek aztán megmagyaráztam, hogy a három tér- és egy idődimenzióra céloztam. De szeretem az olyan fordulatokat, hogy "ez az autó nagyon volkswagenisztikus", "az ön öltönyének szövete olyan csikosisztikus".

(HVG-interjú Grespik Lászlóval)

***

Háttér-információink szerint a prostitúciós tevékenység felhúzódott kissé lakásokba, illetve a prostitúciós tevékenységet végzők és ahhoz kapcsolódó személyek átstruktúrálódtak időközben.

(A Fővárosi Kőzigazgatási Hivatal vezetőjének első, a lapok által valamiért nem közölt hivatalos közleményéből)

***

"A Tatárlakán, Erdély közepén talált, helyi agyagból helyben kiégetett, a magyar közvélemény előtt ismeretlen kis táblákon magyar rovásírás a bizonyítéka annak, hogy a Kárpát-medencét legalább 7000 éve magyar nép lakta, írástudásából következtethető államalkotó képessége."

"Ősi, isteni tehetségünk olyan képességekkel áldott meg minket, amelyek a világon egyedülállóak: gondolattal gyógyítani, nem látható energiákat, aurát meglátni és használni. Szerveket lehet szellemgyógyászattal teremteni. Ezeket cselekedte meg Jézus is, aki a táltosok táltosa. Több szentet adtunk a világnak, mint a világ összes többi népe. Szent királyaink voltak, akik halálukkor fénnyé váltak, mint Jézus."

"Az emberi faj DNS-ének adott hosszegységén 2-3 csavarodása van, míg a magyarnak (és japánnak, akikkel távoli rokonok vagyunk) 9, ami megegyező a Szíriuszról a Földre jövő fény megcsavarodási számával. Ebből is származik a magyar elme, lélek, szellem kivételes volta, kozmikus származása, a magyarok "kiválasztottsága". Az Orion csillagképből való származásunk misztériumára utal többek között a három gizai nagy piramis és a Pilisben bizonyos helyek pozíciója, léte is."

(Grespik László: Szkíták törvénye)

***

"A pervesztés nem azonos az ügynyeréssel! Mindig nyerőre állok a látszat ellenére, akármit is akar a sajtó láttatni az emberekkel."

***

"...ahol Verebesék járnak, ott mindenki térdre esik előttük, de a társadalomban nem övezi őket tisztelet. Tudom, hogy nagyon sokan elkapcsolják a tévét a Heti hetesről, mert hányniuk kell!"

***

"Kicsit mindig is kilógtam a sorból: osztályelső voltam, de új motorkerékpárommal egyből felhúztam a Várdombra, ahová az utolsó métereken gyalog is négykézláb volt szokás felmenni, letettem a könnyűbúvárvizsgát, vagyis egyszerre voltam intellektuális beállítottságú és vagány."

***

"Először is megtaláltam - és ezt érdememnek tudom be - Werbőczy István Tripartitumában azt a részt, amikor azt írja, hogy a már itt lakó magyarok Scythiából jöttek. Általa mondom és vallom, hogy szkíta származásúak vagyunk, és hogy honfoglalásunk az eddig hittnél jóval korábban történt. De leírtam azt is, hogyan lehetne vitatni Trianont..."