Lehel
17 °C
27 °C

EU: a csatlakozók elutasítják
a melegházzasságokat

2003.08.05. 06:30
A tagállamok lakóinak közel 60 százaléka elfogadja, a csatlakozó országok polgárainak negyede elutasítja a homoszexuálisok házasodását. Az északabbra élők, a fiatalok és a tanultak könnyebben elfogadják. Gyermekek örökbefogadását viszont a legtöbb országban elvetik. A Vatikán heves támadást intézett az egyneműek közötti házasság lehetősége ellen.
Az egyneműek házasodásával kapcsolatban élesen elüt egymástól az emberek beállítottsága az Európai Unió 15 tagországában és a tagjelölteknél - ez tűnik ki a Gallup szerdán közzétett jelentéséből.

Az uniós országokban a felmérés szerint 57 százalékos többség helyesli azt, hogy az egyneműek a különneműekhez hasonlóan elismert házasságra léphessenek és csak negyedük ellenzi. A most csatlakozó tíz és a néhány év múlva belépő 3 országban csak az emberek 23 százaléka helyesli az egyneműek házasodásának lehetőségét, 70 százalék pedig ellenzi.

Könnyebben elfogadják az északiak, a fiatalok és tanultak

Bővülnek az élettársak jogai
Az Igazságügyi Minisztérium új Polgári törvénykönyvet (Ptk.) készít, amely bővítené az egyneműek által létesített élettársi kapcsolatban élők jogait - írja a Magyar Nemzet. A várhatóan 2005-re elkészülő jogszabály azonban továbbra sem engedélyezné, hogy házasságot kössenek egymással.

A magyar jogrend nem engedélyezi az egynemű párok házasságát, élettársi viszonyukat azonban legálisnak tekinti. Az Alkotmánybíróság (AB) állásfoglalása ez utóbbi kapcsán ugyanis kimondja: az élettársakat nem lehet aszerint megkülönböztetni, hogy a kapcsolat azonos vagy külön neműek között létrejött viszonyon alapul.

A legnagyobb arányban a három délkeleti ország népessége ellenzi az egyneműek házasodásának gondolatát: Cipruson 81 százalék, Görögországban 80, Törökországban 79.

A Gallup felmérése azt is kimutatta, hogy a nők általában nagyobb arányban fogadják el az egyeneműek házasságát, mint a férfiak.

Az igazán nagy különbségek a korosztályok között vannak: a legfiatalabb felmért korcsoportban, a 15-24 éveseknél a tizenötök népességében 71százalék pártolja a homoszexuálisok házasságát, a 25-39 éves korcsoportban pedig 70, míg az 55 évesnél idősebbek között csak 37 százalék.

Nagy szerepet játszik az iskolázottság szintje is a beállítottságban: az iskolázottság emelkedésével nő a homoszexuális házasságot elfogadók aránya. A nem hívők sokkal nyitottabbak a kérdésre, mint a hívők.

Belgiumban, ahol már törvényerőre emelték az egyneműek házasodását, a megkérdezettek kétharmada helyesli több-kevesebb meggyőződéssel ezt.

A várakozásnak megfelelően a homoszexuális házasság a legnépszerűbb északon, a skandináv országokban: 82 százalék helyesli Dániában, 70 százalék Svédországban, míg délen az olaszok 52 százalékos, a portugálok 53 százalékos többsége ellenzi.

A spanyoloknál viszont némi meglepetésre az emberek 68 százaléka helyesli és csak 24 százaléka ellenzi az egyneműek házasodását.

Gyermekek örökbefogadását kevesebben helyeslik

A következő lépést, a gyermekek örökbefogadását viszont az emberek többsége még nem akarja megadni a homoszexuális pároknak.

A tagországok népességében 55 százalékos többség ellenzi az örökbefogadás lehetőségét - a hollandok csekély többsége már elfogadná a dolgot, a skála másik végén a görögök 87 százaléka ellenzi. A tagjelöltek 13 országában ebben a kérdésben is jóval erősebb az elutasítás: 76 százalék ellenzi, hogy a homoszexuális párok örökbe fogadhassanak és csak 17 százalék támogatná ezt.

Árral szemben
A Vatikán ezen a héten heves támadást intézett az egyneműek közötti házasság lehetősége ellen, s felszólította a világ összes katolikus politikusát: akadályozzák meg az ilyen gyakorlatot lehetővé tevő törvények elfogadását. A katolikus egyház állásfoglalásának azonban kontinensünkön nincs sok esélye a sikerre: a homoszexuálisok közötti házasság, vagy az állami intézmények által is elfogadott, törvényesített együttélés egyre több európai országban válik elfogadottá.

Hollandiában például a szenátus 2000-ben elfogadott egy olyan törvényt, amely lehetővé teszi a homoszexuálisok házasságát, sőt azt is, hogy gyereket fogadjanak örökbe - feltéve, ha a gyerek holland állampolgárságú.

Észak-Európában a homoszexuálisok közötti házasság már évek óta elfogadott gyakorlat: elsőként, még 1989-ben Dániában hoztak ilyen törvényt, majd ezt követte Norvégia (1993), Svédország (1994), Izland (1996) és Finnország (2002). Ezekben az országokban a homoszexuális házaspárok ugyanolyan jogokkal és társadalmi juttatásokkal rendelkeznek, mint a "hagyományos", heteroszexuális családok. Ugyanakkor Svédország kivételével a többi északi államban a homoszexuális házaspárok nem fogadhatnak örökbe gyereket és nem is kérhetik a mesterséges megtermékenyítést.