Az egyház, amely auditál

1999.10.26. 18:09
Az elmúlt napokban Európa több országában foglalkozott a Szcinetológia Egyházzal a média. Ausztriában egy telefonközpontost menesztettek, aki az állami szerveket összekötő titkos telefonhálózat központjában igen fontos pozíciót töltött be.

Franciaországban pedig ismét napirendre tűzték azt az eljárást, amely során a Szcientológia Egyház hét tagját azzal vádolják, hogy 1987 és 1990 között tíz embert forgattak ki a vagyonából.

  Szívtelen közönnyel?  
  A szcientológiát Németországban betiltották, Svájcban ádáz harcot vívnak ellenük, Franciaországban külön kormánybiztos felügyeli őket. Magyarországon destruktív egyháznak minősítették az egyházat, nem tiltották be, de nem kapnak a központi egyházi támogatásból. Az Egyesült Államokon kívül az egyház 22 országban működik, fő feladatának pedig - nevezzük így - a pszichiátriai betegek "érdekvédelmét" tekinti.

Ez utóbbi szervezet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amelyet a Szcientológia Egyház alapított 1969-ben. Megítélésük szerint a pszichiátria áldozatai az időtájt mindenki által elfeledve, világszerte igen rossz, gyakran elborzasztó körülmények között tengődtek különféle intézetekben. ,,Brutális és barbár" kezelésnek vetették alá őket, melynek egyetlen célja a páciensek engedelmessé tétele volt. Az ápoltak büntető jelleggel kaptak elektrosokkot - gyakran altatás nélkül, a "rossz magaviselet" megtorlásaként. A pszichiáterek által ,,szívtelen közönnyel" végzett eljárások valósággal elpusztították a páciens agyát- olvasható a szcientológusok honlapján. Elsőként a Szcientológia alapítója, Lafayette Ronald Hubbard szállt szembe a pszichiáterek "kártékony" tevékenységével. A 40-es évek végétől kezdve Hubbard felismerni vélte a pszichiátria "kegyetlen" ténykedését, s céljául tűzte ki, hogy megfékezi az "embert állati sorba alacsonyító" kezeléseket.

 
Ausztriában menesztették a Telekom Austriától a szcientológia egyház egy hívőjét , aki az állami szerveket összekötő titkos telefonhálózat központjában igen fontos pozíciót töltött be. A férfi, aki egyébként semmi törvénybe ütközőt nem követett el, a szövetségi kancellári hivatal, a belügyminisztérium, a szövetségi rendőrkapitányság és a csendőrség vonalait koordinálta, és az is az ő kezén ment keresztül, ha az igazságszolgáltatás telefonlehallgatást rendelt el. A titkos hálózat központja a Telekom Austriánál van. A férfi hovatartozását egy osztrák tévés újságíró és egy német írónő derítette ki. Ausztriában ugyan nem tiltották be a szcientológiát, de a német alkotmányvédelem szerint "bizonyos jelek arra utalnak, hogy a szcientológia egyház át akarja venni a vezetést a társadalomban és az államban a gazdaságba, a politikába és az államapparátusba való beszivárgás útján. Az osztrák államvédelmi jelentésben ezzel szemben az áll a szcientológiáról és más hasonló szervezetekről: "Ha némelyik közösség elvei részben vagy egészben nem is egyeztethetők össze a nyugati demokráciák alapelveivel, e közösségek tagjai azon vannak, hogy ezen elveket tiszteletben tartsák, illetve hogy elkerüljék a törvénysértéseket."

Franciaországban évek óta nagy aggodalommal szemlélik a Szcientológia Egyház működését. Az egyház hatalmát és befolyását a mindennapi emberek szintjén túl magasabb szintekre, a politikai életbe is kiterjesztette. A francia állam az egyház térhódításának megfékezésére, valamint tevékenységük ellenőrzésére 1996-ban parlamenti bizottságot is felállított.

L. Ron Hubbard
Novemberben hirdetnek ítéletet annak a hét francia szcientológusnak az ügyében, akik az emberi hiszékenységet és gyengeséget kijátszva több ezer frankkal könnyítettek az egyház két tagján. A szélhámossággal, csalással és illegális haszonszerzéssel vádolt két férfi és öt nő a bíróságon azzal érvelt, hogy csak a Szcientológia által lefektetett szabályok szerint jártak el. Az általuk említett eljárás két legfontosabb alaptétele az auditálás és a purifikáció. Az auditálás során, ami szakértők szerint a pszichoanalízishez hasonlatos módszer, a kliensről a legapróbb részletekbe menően gyűjtenek információkat. A purifikáció alatt pedig a tagok, mint azt az egyház hirdeti, lelkileg és fizikailag is teljesen megtisztulhatnak. Az egyház tagjainak, ha magasabb szintre kívánnak kerülni, különböző, ezeket is magába foglaló tanfolyamokat kell elvégezniük, ami pedig több ezer frankba is belekerülhet.

A francia pert utoljára 1995-ben tárgyalták, de akkor a védőügyvédeknek sikerült elérni, hogy az eljárást néhány évre felfüggesszék. Szakértők szerint ugyanakkor az ügy azért húzódik több, mint tíz éve, mert a per kezdetén ,,véletlenül" eltűntek a legfontosabb bizonyítékok. Egyes elemzők azt is feltételezik, hogy a szcientológia már a döntéshozó szervezetekbe is beépült, ami pedig tovább gyengíti az eljárás sikeres lefolytatását.

Háttér

Az európai módszer

A Szcientológia Egyház híveinek megszerzésében egyik módszere, hogy az általa szervezett személyiségfejlesztő tanfolyamok iránt érdeklődőkkel egy tesztet töltet ki, amely alapján a személyiségüket kiértékelik. A teszt eredménye alapján felajánlják, hogy az illető "csonka" személyiségvonásain változtathat, aminek segítségével a társadalmi elvárásoknak is biztosabban meg tud felelni. A dianetika módszerének alkalmazásával, amolyan pszichológiai csoportterápiával, azt hirdetik, hogy el lehet érni a megtisztulást. A szervezetet kritizálók felhívják a figyelmet arra, hogy a tanfolyamok több tízezer forintba kerülnek, így a résztvevőket a sikeresebb jövő reményében teljesen kiforgatják vagyonukból, s ha nem tud fizetni, akkor az egyház javára kell munkát végeznie. Sok támadás éri az egyházat adatkezelési gyakorlata miatt is, mert számos esetben nem közlik a tesztet kitöltővel, hogy később mire használják fel személyes adatait.

Bár vallásnak nevezik, azonban a szcientológiához csatlakozók személyiségük fejlődése mellett szabadon gyakorolhatják vallásukat. Semmilyen előírást nem korlátozza őket abban, hogy milyen istenképet alkotnak a világról. A reinkarnáció tanát sem teszik bár kötelezővé, de a tanfolyamok során a magasabb szint eléréséhez ez elkerülhetetlenné válik.

A szcientológusokat nemcsak a francia, hanem a német és a svájci kormány is meglehetős ellenszenvvel figyeli. Németország nem fogadja el a Szcientológia Egyházat, szektának minősíti. Szerintük a szervezet áltudományos módszerekkel könnyen befolyásolható embereket nyer meg magának, majd megtisztulási folyamatként hirdetett tanfolyamain tagjait egyre nagyobb költségekbe veri, s így szolgálja saját maga pénzügyi és hatalmi érdekeit.

A szcientológusok első, hetvenes évekbeli németországi megjelenése óta számos botrány robbant ki a kormány és az amerikai eredetű egyház között. Az egykori bonni kormány például töröltette szcientológia tagnak számító vendégművészek németországi fellépését, és bojkottot hirdetett egy olyan film bemutatása ellen, amelynek főszereplője, Tom Crusie, ismert szcientológia-hívő volt. A kormány ,,magaviseletére" a szcientológusok nyílt levelek záporával válaszoltak, melyekben élesen elutasították és a náci Németországhoz hasonlatos eljárásnak minősítették a diszkriminatív fellépést. A svájci ellenszenv sem sokban marad el a német gyakorlattól. A Tages Anzeiger lap októberi száma egy Luzern kantonbeli esetről számol be, amelyben egy littaui magániskola tanárnőjét menesztették állásából, mert kiderült róla, hogy szcientológia-hívő. Miután az iskola több alkalmazottjáról is bebizonyosodott, hogy ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak, az iskolát bezárták. A tanárnő, Sandra Palzer és sorstársai hiába érveltek azzal, hogy habár oktatási módszerükben az L.R.Hubbardtól tanultakat alkalmazzák, az iskola független a szcientológiától, a hatóság hajthatatlan maradt.

A szcientológia ellenzői a világháló térhódításával szabályos háborút indítottak az egyház tanai ellen. De nem kellett félteni a Szcientológia Egyházat, perek és feljelentések sorozatával reagált. A két ellenséges tábor közötti harc legtöbbet emlegetett története az ún. Fishman-vallomás köröztetése. Steven Fishman maga is szcientológus volt, akit Los Angelesben sikkasztás miatt elítéltek. Fishman a bírósági eljárás során azzal védekezett, hogy az egyház sugalmazására lopta a pénzt, és letartóztatásakor arra utasították, hogy ölje meg bizalmas ügyeibe beavatott pszichológusát, ezt követően pedig hajtson végre öngyilkosságot. A hálón publikált Fishman-vallomás hónapokon át kerengett a neten, míg végül az egyház elérte, hogy ,,szerzői jogainak védelmében" zárolják az anyagot. Mivel azonban a szöveg több helyen is feltűnt, véglegesen mégsem sikerült törölni az egyházat morálisan súlyosan terhelő vallomást.  • Hírek
  • Babaváró hitel